Pobierz - ZSO Dobra

Report
„WYBIERZ SOBIE PRACĘ, KTÓRĄ LUBISZ,
A NIE BĘDZIESZ MUSIAŁ PRACOWAĆ DO
KOŃCA ŻYCIA.”
Wybierając zawód, musisz wziąć pod
uwagę zarówno swoje
zainteresowania, wartości,
umiejętności, jak i informacje
o różnych zawodach.
Twoim celem jest znalezienie zawodu,
który będzie pasował do Ciebie,
takiego jakim jesteś, a nie
dopasowanie siebie do zawodu. Jeśli
będziesz próbował być kimś innym,
niż jesteś, Twoja praca nie będzie Cię
satysfakcjonować.
Na przyszły zawód trzeba spojrzeć
z wielu punktów widzenia, ocenić
zalety i wady zawodu względem
różnych kryteriów. Do decyzji
dojrzewa się stopniowo w wielu
podejściach. Nie powinno się jej
podejmować pochopnie.
Krok 1
Zdolności, które posiada człowiek
o określonym rodzaju inteligencji
Inteligencja językowa





Zorganizowany
Systematyczny
Lubi słuchać
Lubi pisać
Lubi czytać
Inteligencja
logiczno-matematyczna




Lubi liczyć
Lubi być dobrze zorganizowany
Lubi pracować z komputerem
Robi uporządkowane notatki
Inteligencja
wizualno-przestrzenna




Lubi sztukę: rysunki, malarstwo i rzeźbę
Tworzy w umyśle rozmaite wizerunki
rzeczywistości
Zapamiętuje informacje w postaci obrazów
Ma dobre wyczucie koloru
Inteligencja ruchowa



Lubi uczestniczyć w zajęciach sportowych
Pamięta raczej to, co było wykonywane, a nie
mówione czy pokazane
Lubi działać
Inteligencja muzyczna


Wrażliwość na rytm oraz tonację i barwę
dźwięków
Wrażliwość na ładunek emocjonalny muzyki
Inteligencja społeczna






Dobry negocjator
Łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi
Lubi przebywać wśród ludzi
Dobrze porozumiewa się z innymi, czasem
nimi manipuluje
Lubi zajęcia grupowe
Lubi współpracować
Krok 2
Cechy umysłu i osobowości
Ogólne cechy umysłu







Dobra pamięć
Zdolność szybkiego uczenia
Dojrzałość
Mądrość
Temperament
Wiara w siebie
Kreatywność
Cechy osobowości związane
z pracą








Systematyczność
Odpowiedzialność
Odwaga
Przedsiębiorczość
Samodzielność
Odporność, zdrowe nerwy
Potrzeba kontaktu z ludźmi
Szybkość w działaniu
Cechy wobec innych ludzi





Sprawiedliwość
Opiekuńczość
Otwartość
Cechy przywódcze
Potrzeba kierowania innymi
Krok 3
Cele życiowe





Wolność, cokolwiek to dla Ciebie znaczy
Atrakcyjność dla innych
Praca dla innych (działalność społeczna,
polityczna, powołanie itp.)
Samorealizacja
Założenie rodziny
Krok 4
Cechy zawodu








Czy zawód jest ciekawy
(czy mam kogo o to spytać ?)
Czy zawód jest stabilny?
Czy można (będzie) dostać pracę w Polsce lub na
świecie?
Czy zawód wymaga dalszego stałego kształcenia?
Prestiż zawodu
Czy zawód nie szkodzi zdrowiu?
Czy wymaga częstych zmian zamieszkania?
Czy wymaga pracy w terenie?
Krok 5
Możliwość zdobycia zawodu






Gdzie jest szkoła?
Możliwość dostania się do szkoły (niezbędne inne
przygotowania, kursy, języki, setki zadań do
rozwiązania)?
Koszt zdobycia przyszłego zawodu?
Czy daleko od domu?
Czy mnie na to stać?
Czy zdrowie mi na to pozwala?
Ku przestrodze !!!
Jeżeli będziesz pracować 40 godzin
tygodniowo przez 48 tygodni w roku, przez
40 lat spędzisz w pracy 76800 godzin. Tak
więc, wybranie właściwego dla Ciebie
zawodu warte jest Twego obecnego czasu
i wysiłku. Nigdy nie jest za wcześnie,
by zacząć.
Poświęcając czas i energię na
wybór zawodu, inwestujesz
w swoją przyszłość!
Polecane strony internetowe:




www.kre-art.eu/wyb_zawod.html
www.uczelnie.info.pl
www.perspektywy.pl
www.gazetapraca.pl

similar documents