Ek Dosyayı İndir - Hitit Üniversitesi

Report
T.C
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ
YRD. DOÇ . DR. GÖKÇE MEREY
NMR CİHAZI KULLANIM ALANLARI
1
MELTEM GÜLER
114240026
FULYA YILMAZ
114240018
ŞULE ŞAHİN
MEHMET TUNCER
114240033
 NMR organik bileşiklerin
yapılarının belirlenmesinde
kullanılan en güçlü tekniktir.
 1H ,13C ,15N ,19F ,31P
çekirdeklerinin çalışılmasında
kullanılabilir .
 NMR sinyali incelenen maddenin
hangi kimyasal bileşenlerden
oluştuğunu, sıvı veya katı halde
olup olmadığını,
yoğunluğu/viskozitesi hakkında
bilgi vermektedir. Büyük biyolojik
moleküller, organik kimyasallar ve
inorganik kompleksler içeren
birçok farklı malzemelerin
analizinde , kimyasal örneklerin
kimliğinin belirlenmesinde ve yapı
tayininde yaygın olarak kullanılan
analitik tekniktir.
 Biyolojik moleküllerin çözelti
içinde üç boyutlu yapıları
hakkında ayrıntılı bilgi veren tek
yöntemdir.
NMR CİHAZI KULLANIM ALANLARI
 İlaç SEKTÖRÜ :
Metabolik çalışmalarda NMR
spektrofotometresi bir örnekte çok hızlı bir
şekilde varolan bütün metabolitleri tanımlayabilir
ve konsantrasyonlarını saptayabilir.
Ateş düşürücü, ağrı kesici, iltihap giderici
özelliklere sahip olan Rantudil Forte ,
Asemetasin etken maddesini içerir.
Asemetasin’in NMR spektroskopisi kullanarak sulu
çözeltilerde β-siklodekstrin ile stabilizasyonu ve
etkileşimleri araştırılmıştır. Asemetasin’in sodyum
tuzunun kimyasal değişiminin derişime
bağımlılığı sulu çözeltilerde araştırılmıştır.
 BOYA SEKTÖRÜ :
Organik boyadaki
PerilenMonoimid’ler sentezlenirken
molekülün absorbsiyon , emisyon
ve elektrokimyasal özellikleri
incelenir ve moleküllerin yapı
analizleri NMR spektroskopisi ile
yapılmıştır.
Alkol ve tütün :
Tütün mamullerinin içerdiği su tayinlerinde.
Alkollü ürünlerde alkol bileşiminin analizinde kullanılır.
1-propanol
 Organik maddelerin analizlerinde :
Yağların hidrojenleşme kontrolü için kullanılır.
Etil fenil asetat
 TEKSTİL SEKTÖRÜ :
Tekstil ürünleri için yapılan
çalışmada bir dizi azo dispers boya
sentezmişler ve sentezlenen
boyaların karakterizasyonu erime
noktası, UV, IR, NMR ve Kütle
spektroskopisi yardımı ile
gerçekleştirilmiştir.
 GIDA SEKTÖRÜ :
Çiğ kahvenin içerdiği yağ tayinlerinde,
Yenilebilir yağ ve yağlı maddelerin içerdiği katı yağ
tayinlerinde,
Et ürünlerindeki ve etlerin içerdiği yağlardaki su
tayinlerinde.
Süt ürünlerinde kalite kontrollerinde kullanılır.
 Tarım Endüstrileri :
Şeker pancarı ve glikoz gibi şekerli
maddelerdeki su tayinlerinde,
Tohumların yağ ve nem oranının belirlenmesinde
kullanılır
 Biyokimya :
Balmumlarının ve
emülsiyonların içerdiği yağ
tayinlerinde kullanılır.
 Polimer araştırmaları :
Poliamidlerdeki elostomer ve polietilen tayinlerinde,
Polietilen/polipropilen gibi maddelerin yoğunluk
tayinlerinde,
Sentetik elyaf çekiminde elyaf damarları üzerinde
toplanan yağ tayinlerinde,
Polimerleşme sürecinde reaksiyon ve viskozite
kontrolünde kullanılır.
STİREN 1H NMR SPEKTRUMU
 Tabii ürünlerin
yapılarının
aydınlatılması :
Taş /toprak, ağaç ve
selüloz gözenekliliğinin
belirlemesinde kullanılır.

similar documents