Oruç - Dindersi.tk

Report
7. SINIF
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
HAZIRLANALIM
SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,
1- BAKARA SÜRESİNİN 183-184-185. AYETLERİNİ
MEALDEN BULUP OKUYUNUZ.
2- SAHUR, İMSAK, İFTAR KAVRAMLARININ
ANLAMLARINI SÖZLÜKTEN BULUNUZ.
3- İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ AY HİCRİ AYLARDAN
HANGİSİDİR? BU AYDA MÜSLÜMANLAR NE YAPAR?
Oruc'un Arapçası
“savm/siyam”; anlamı ise
'tutmak' demek.
Yine Arapça’da iftar kelimesi
“f-t-r” kökünden gelir ve
yarılmak, açmak anlamına
gelir.
Orucun Anlamı
• Oruç tutma emri ile sevgimizin nereye aktığını
anlayabiliriz (nefs mi, Yaratıcı mı?).
• Oruç, samimiyetin ölçüsüdür. Diğer ibadetlerin aksine
orucu, kimse bilemez.
• Oruç, sabrın göstergesidir.
Orucun Hikmeti
Orucun hikmeti aç kalmak değil, iradeye hakim
olmaktır. Çünkü oruçta sadece yemek içmek değil,
cinsellik de uzak durulması gereken davranışlardandır.
Dolayısıyla oruçtaki esas gaye aç kalmak değil,
iradenin kontrol altına alınması ve disiplinli yaşamayı
öğrenmektir.
SORU
Ramazan ayı müslümanlar için niçin
önemlidir?
cevap
1- Bu ayda oruç tutarız.
2- Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında inmiştir.
3- Bu ayda bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi
vardır.
Soru?

Bildiğiniz oruç çeşitleri nelerdir?
cevap
1.
Ramazan Orucu (Farz)
2.
Kaza Orucu (Farz)
3.
Adak Orucu (Vacip)
4.
Nafile Oruç (sünnet) (Muharrem Orucu …)
 Sahur
 İmsak
 İftar
 İftar Duası ve Anlamı
 Mukabele
 Teravih namazı
A.Ü.İ.F.
ETKİNLİKLER
SAHUR
Oruç tutmak için sabah namazından önce
sahur vaktinde yemek yenir. Buna sahur
yemeği denir.
İMSAK
Yemek yemenin yasaklandığı orucun
başlama zamanına denir.
A.Ü.İ.F.
İFTAR
Akşam güneş batınca orucu açmaya iftar
denir
MUKABELE
Ramazan ayında Kur’an’ı baştan sona
olmak üzere bir kişi yüksek sesle okur,
diğerleri de sessiz olarak takip eder.
Buna mukabele denir.
A.Ü.İ.F.
TERAVİH NAMAZI
TERAVİH NAMAZI
Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan yirmi
rekatlık namazdır. Teravih namazını kılmak
sünnettir. Cemaatle kılınabileceği gibi tek başına da
kılınabilir.
KAZA ORUCU
Ramazan ayı içersinde elde olmayan
nedenlerden dolayı istenmeden oruç
bozulursa bu oruçların Ramazan ayı
dışında güne gün tutulmasıdır.
A.Ü.İ.F.

İslam’ ın beş şartından biri de oruçtur. Oruç;
niyet ederek tan yerinin ağarmasıyla
başlayarak (imsak vaktinden) güneş batıncaya
kadar yememek, içmemek suretiyle yerine
getirilen bir ibadettir.
A.Ü.İ.F.
HEDEF 1
DAVRANIŞ 1
MUKABELE NEDİR?
Kur’an’ı bir kişinin okuması ve diğerlerinin de okunanları takip etmesidir.
A.Ü.İ.F.
RAMAZAN AYI
ORUÇ
KURAN
SAHUR
BAYRAM
AHLAK EĞİTİMİ
İRADE EĞİTİMİ
İFTAR
MUKABELE
İFTAR DUASI
KUR’AN AHLAKI
AKRABA
ZİYARETİ
PAYLAŞMA
SABIR
YARDIMLAŞMA
A.Ü.İ.F.

“ EY İMAN EDENLER!... ORUÇ
SİZDEN ÖNCEKİLERE FARZ
KILINDIĞI GİBİ SİZE DE FARZ
KILINDI.” Bakara:183
(Bakara - 183)
A.Ü.İ.F.

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki
sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir.
Oruçlunun ağzından çıkan koku Allah indinde misk kokusundan
daha hoştur.''

"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar
sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir
eksilme olmaz.''
A.Ü.İ.F.
Peygamberimizin Dilinden Oruç
• “Sahurda yemek yiyiniz. Çünkü sahurda
bereket vardır.” (el-Buhari, es-Sahih, Savm 20; Müslim, es-Sahih, Sıyam 9).
“Oruç tutunuz ki sağlıklı olasınız.” (Keşfü’l-Hafa, II, 33).
• “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi
bırakmazsa Allah onun yemesini, içmesini
bırakmasına değer vermez.” (Buhari, Savm 8).
A.Ü.İ.F.

Sahurda kalkıp yemek müstehapdır. Peygamberimiz:
"Sahurda yemek yiyiniz, çünkü sahur da bereket vardır"
buyurmuştur. Sahur yemeği, oruca dayanma gücü verir.
Duaların kabul edildiği vakitlerden biri de sahur
zamanıdır. Oruçlu sahura kalktığı zaman, dilekleri için dua
etmeli ve Allah'tan günahlarının bağışlanmasını
istemelidir.
Oruçlulara iftar yemeği vermek hayırlı bir davranış olduğu
gibi bu sofralarda misafir ağırlamak unutulmaması
gereken geleneklerimizdendir
A.Ü.İ.F.
MUHARREM ORUCU
Muharrem kelimesi sözlükte; yasaklanan, haram kılınan
kutsal olan, saygı duyulan şey anlamlarına gelir.
Muharrem, hicri takviminin ilk ayıdır. Ayrıca İslam’dan önce
Araplarda savaşmanın yasak olduğu dört aydan biridir.
Müslüman toplumlarda muharrem ayına ve muharrem
orucuna önem verilir. Hz. Peygamber muharrem ayını
“Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiştir. Ramazandan sonraki
en faziletli orucun, muharrem ayında tutulan oruç olduğunu
bildirmiştir.
Muharremin onuncu günü “aşure” olarak adlandırılır. Hz.
Peygamber bu günde oruç tutmuş, Müslümanlara da
tutmalarını tavsiye etmiştir. Hz. Muhammed muharremin
sadece onunda değil, 9 ve 11. günlerinde (üç gün) oruç
tutmaya özen göstermiştir. Bu nedenle İslam âlimleri
muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutmayı sünnet
kabul etmiştir.
Hz. Muhammed’in sevgili torunu Hz. Hüseyin ve aile
fertlerinin hicri 10 Muharrem 61 (Miladi 10 Ekim 680)’de
Kerbela’da şehit edilmesiyle muharrem ayı farklı bir anlam
kazanmıştır. Bazı Müslümanlar bu günü yas günü hâline
dönüştürmüştür. Bu nedenle muharremin ilk on gününde
yas tutmaktadırlar. Bu günlerde toplu olarak ağlayıp,
matem törenleri düzenlemektedirler. Hz. Hüseyin ve aile
fertleri için dualar edip mersiyeler okumaktadırlar.
5.Ramazan
ayının
kazandırdıkları
resimlerle
gösterilir.
A.Ü.İ.F.
ORUÇ
Aç ve susuz kalmayı,
Zorluğa dayanmayı,
Ben Allah’a varmayı,
Öğrendim oruç ile.
Bildim yoksulluk nedir,
Açlık susuzluk nedir,
Allah’a kulluk nedir,
Öğrendim oruç ile,
Kullara merhameti,
Oruçtaki rahmeti,
Bin bir türlü hikmeti,
Öğrendim oruç ile,
Daima şükretmeyi,
Allah’ı zikretmeyi,
Çok ibadet etmeyi,
Öğrendim oruç ile.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
İFTAR DUASI
“Allahümme leke sümtü ve bike amenetü ve
ala rızgike
eftartü” Ey Allah’ım! Senin için oruç tuttum, sana
inandım, verdiğin rızıklarla iftar ettim. Hamdolsun
verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.”
Öğrencilere bu dua öğretilir.
A.Ü.İ.F.
HEDEF 4
ETKİNLİK 3
ORUÇ TUTUNCA NELER HİSSEDİYORUM?
Oruç tutunca çok acıkıyorum. Ama oruç tutmak aç
insanların durumunu anlamamızı sağlıyor. Bence hiç
kimse aç kalmamalı. Ama oruç tutunca Allah’ın beni
sevdiğini biliyorum.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
Allah bizleri çok sevdi.
Oruç tutun fitre verin.
Bize Kur’an’ı gönderdi.
Yoksullara yardım edin.
Gönderdiği aya da
Bu ayın sonunda da
Ramazan adını verdi.
Hep birlikte bayram edin.
***
***
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.
A.Ü.İ.F.

Oruçlu olduğunu bildiği halde kasden;
1) Yemek, içmek, (ister gıda maddesi, isterse ilaç olsun)
2) Cinsi ilişkide bulunmak,
3) Sigara içmek.
A.Ü.İ.F.
*** Orucu bozan durumları yanındaki kutuları
kırmızıya,
orucu bozmayan durumların yanındaki kutuları yeşile
boyayınız.
İğne yaptırmak
Tuvalete gitmek
Tükürüğü yutmak
Banyo yapmak
Unutarak bir şey yiyip içmek
Kanayan dişten akan kanı yutmak
İlaç kullanmak
Kalemi ağzına almak
Bilerek su içmek
Krem sürmek
A.Ü.İ.F.

Şeklinde sorular sorulup bunun hakkında örnek
olaylar verilmesi istenir.
Oruç İrademizi Güçlendirir
Oruç Davranışlarımızı Güzelleştirir
• Oruç Toplumda Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Artırır
A.Ü.İ.F.

Öğrencilerden Ramazan Bayramı’nda yaptıklarının
anlatılması istenir.

Öğrencilere, Ramazan Bayramı’nı diğer günlerden
ayıran özellikleri sorulur.

Öğrencilere, toplum açısından Ramazan
Bayramı’nın önemi sorulur.
A.Ü.İ.F.
Oruçla Başkalarını Da Hatırlarız
Bizim için bir parça ekmeğin, bir
yudum suyun çoğu zaman değeri
“önemsiz” olabiliyor. Oruçla
bunlardan mahrum olanları daha iyi
anlayabilmekteyiz.
Oruç tutmak suretiyle, belli bir süre elimizden
alınan dünya nimetlerinin değerini daha iyi
anlayıp kavrarız .
Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayı
dışında da Pazartesi ve Perşembe
günleri oruç tutardı.
Her sene Ramazan
ayında, suç oranı
düşmektedir.
Oruçla İrademiz Güçlenir
Oruç sayesinde insan, nefsin isteklerine
gem vurmayı daha kolay başarabilir. Bu
ibadet ile yeme-içme gibi ihtiyaçların
düzenlenmesi daha kolay hale gelir.
30 gün disiplinli yaşayabilen bir insan,
Ramazan sonrasında da bunu kolayca
başarabilir demektir.
Yemek için mi yaşıyorsunuz,
Yoksa yaşamak için mi
yiyorsunuz?
Hz. İsa
Gayr-i Müslimler ve Oruç
Giovani Scognamillo (Yazar):
“Daha çocukken annem bana hep
önerirdi: Ramazan boyunca sokakta
yemek yeme, bir şeyler içme, oruç
tutanlara saygı göster. Zamanla sigara
tiryakisi olmama rağmen Ramazan
boyunca sokakta veya takside sigara
içmemeyi prensip saydım.”
İftarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Uzmanlar ramazan ayında birçok kişinin uzun süren
açlığın ardından aşırı yemek yediği için hem kilo
aldığına hem de ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştığına
değindi. Yapılması gereken birden çok yemek yerine
azar azar ve çok yavaş yemek. Gün boyu susuz kalan
vücudu nemlendirmek için bol su içmeye dikkat
etmeli. Meyve veya tatlıyı da yemekten en az iki saat
sonra yemeli.
Orucun Faydaları
• KARACİĞER: Gerçi karaciğer faaliyetini
tamamen durdurmaz, fakat Ramazan’da bu
faaliyet en aşağı bir seviyeye iner, dolayısıyla bu
organımızı oruç tutmak suretiyle dinlendirmiş
oluruz. Bu dinlenme esnasında karaciğerde genel
bir revizyon ve yenilenme meydana gelir.
• Yine Oruçlularda gerçek açlık mevcut olmayıp
aksine yağ depoları harekete geçerek vücudun
ihtiyacını karşılamaktadır.
Sahur
• Sahurda orucun başlayacağı vakte yakın içilen su ve 3-4
tane kuru kayısı, incir, hurma, bir avuç siyah üzüm; kan
şekerinin düşmesi nedeniyle unutkanlık, uyku hali,
konsantrasyon eksikliğini iyi gelir. Bu meyveler
sindirilirken, içindeki şeker yavaş yavaş kana karışır.
Böylece kan şekeri sabit kalır.
• Sahurda acıkmayı geciktirici yumurta, süt, yoğurt ve
peynir gibi protein değeri yüksek gıdaların tüketilmesi
önerilir.
Ramazan ve Toplum Gücü
Yüce Allah, bir yıl içerisinde istediğiniz zamanda oruç
tutun diyebilirdi. O zaman da toplumsal güç devre dışı
olurdu. Ne kadar bizim oruçlu olduğumuzu kimse
bilmese de, Ramazan’da yapılan toplu davranışlar
(teravih, cami dolaşma, iftar ziyaretleri...) ile toplumsal
duyarlılık (TV’lerin özel program yapması...) insanlara
bambaşka bir manevi güç vermektedir.
BAYRAM NAMAZI KILINIR…
A.Ü.İ.F.
BAYRAMDA BÜYÜKLERİN ELLERİ ÖPÜLÜR…
A.Ü.İ.F.
ARKADAŞLARLA BAYRAMLAŞILIR…
A.Ü.İ.F.
Bayramda büyüklerin ellerini
öper, bayramlarını kutlarız.
Bayramda çocuklar
sevindirilir.
A.Ü.İ.F.
Bayramda Peygamberimizin Bir Yetim Kızı Sevindirmesi
Medine’de bir bayram sabahıydı.
Peygamberimiz köşede üzgün duran kızın yanına yaklaştı. Kıza sordu:
“Yavrucuğum, bu bayram gününde niye ağlıyorsun?”
Çocuk şöyle dedi:
“Bütün çocuklar anne ve babasıyla bayramlaşıyorlar ve mutlular. Ben de
babamı hatırladım. Bu yüzden ağlıyorum”
Bunları duyan peygamberimizin yüreği sızladı, ve dedi ki:
“Üzülme yavrucuğum, senin baban ben olayım, olur mu?”
Kız bu zatın Peygamberimiz olduğunu gördü ve şaşırdı, evet anlamında
başını salladı.
Daha sonra peygamberimizin evine gittiler. Evdekiler kızın karnını doyurdu,
elbiseler giydirdi ve bayram harçlığı vererek diğer çocukların yanına
yolladılar. Kız diğer çocuklara olanları anlattı ve dedi ki:
“Artık bir babam var, çok sevinçliyim ve mutluyum.”
A.Ü.İ.F.
RAMAZAN’IN GETİRDİKLERİ
Ahmet o gün uyandığında içinde tarifi imkansız bir sevinç ve
heyecan vardı.Çünkü o gün Ramazan ayının ilk günüydü ve Ahmet o
yıl Ramazan orucunu eksiksiz tutmak istiyordu. Sahurda bütün aile
heyecanla sofraya oturmuş televizyondaki dini yayınlar eşliğinde
yemeklerini yemişlerdi.
Sabah okula gitmek için hazırlandı ve yola koyuldu. Aklında
hep oruçlu olduğu ve bunu unutarak yiyip içmek korkusu vardı.Ahmet
Allah’a yaklaşmak için oruç tuttuğunun farkındaydı ve bu onda bazı
değişlikler yapmıştı.
Arkadaşlarıyla daha güzel anlaşmaya başlamıştı. Yardıma ihtiyacı
olan arkadaşlarına elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu.
A.Ü.İ.F.
RAMAZAN’IN GETİRDİKLERİ
Ahmet’teki değişikliği arkadaşları ve öğretmeni de fark etmişti.
Bunu örnek alan diğer çocuklar da hareketlerine dikkat etmeye
başladılar. Böylece Ramazan ayı ile birlikte Ahmet’in sınıfında
kavganın gürültünü
yerini hoşgörü,saygı ve sevgi almıştı. Artık kimse kekeme olduğu için
Selim ile, gözlüklü olduğu için Ebru ile dalga geçmiyor, şişman olduğu
için Yeşim’e lakap takmıyordu, hatta hiçbir zaman geçinemeyen Murat
ve Barış bile iyi anlaşmaya başlamışlardı. Ahmet o gün eve dönerken
şunu
fark etti. Sadece sınıfında değil, diğer insanlar arasında da Ramazan
ayı ve oruç iyiliği , huzuru, yardımlaşmayı, sevgi ve saygıyı
yaygınlaştırmıştı.
A.Ü.İ.F.
İşte geldim iki büklüm
Üstümdedir davul yüküm
A benim ağalarım
Selamın aleykum
Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A benim ağalarım
Namazınız mübarek ola.
Akşamdan pilavı pişirdim.
Gene karnımı şişirdim
Ben çok mani bilecektim ama
Defteri yolda düşürdüm
Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım tok ama
Arkadaşımın canı börek ister.
RAMAZAN MANİSİ
Ahmet ağa uyursun uyursun
Uykularda ne bulursun
Kalk al abdest, kıl namaz
Sabahleyin cenneti bulursun.
Arnavut‘ musun Tatar‘ mısın
Ekşili çorba yapar mısın
Ben sana davul çalıyorum amma
Acaba sen oruç tutar mısın?
Davulumun ipi kaytan,
Kalmadı sırtıma mintan,
Verin ağalar bahşişim,
Alayım sırtıma mintan.
Hayalıklar halayıklar
Ocak başında uyuklar
Davulumun sesini duyunca
Pirincin taşını ayıklar.
A.Ü.İ.F.
TEŞEKKÜRLER
TALİP ORHAN
İçerik A.Ü.İ.F. Öğrencilerinin çalışmalarından
alınmıştır.
2014

similar documents