PowerPoint Sunusu - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Report
BARTIN
ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2008-2012 DÖNEMİ PERFORMANSI VE İLERİYE DÖNÜK STRATEJİK HEDEFLERİ
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.Eğitim-öğretim işlemleri
2.Kayıt işlemleri
3.Harç işlemleri
4.Öğrenci özlük işlemleri
5.Öğrencilere verilen banko hizmetleri
6.Not ve ders kayıtlanma işlemleri
7.Mezuniyet ve kayıt silme işlemleri
8.Diploma işlemleri
9. İstatistik işlemleri
10. Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programı işlemleri
11. Yabancı öğrenci işlemleri
12. Lisansüstü ile ilgili işlemler
13. Genel ve idari hizmetler
ÖRGÜT YAPISI (TEŞKİLAT ŞEMASI)
Yusuf TÜRKAY
Daire Başkanı
Türkay ÇİMEN
Şube Müdürü
Kerem KILIÇAY
Ayşe BAĞCİ
Refik ÜNVER
İsa GÜNEŞLİ
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
İDARİ
PERSONELİN
EĞİTİM DURUMU
Kişi Sayısı
İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
-
-
1
5
Yüksek Lisans
ve
Doktora
Toplam
6
İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ
İDARİ
PERSONELİN
HİZMET SÜRESİ
Kişi Sayısı
1-3
Yıl
4
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15
Yıl
16-20
Yıl
2
21-Üzeri
TOPLAM
6
İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
İDARİ
PERSONELİN
YAŞ İTİBARİ
İLE DAĞILIMI
Kişi Sayısı
21–25
Yaş
26–30
Yaş
1
3
31–35
Yaş
36–40
Yaş
41–50
Yaş
51-Üzeri
2
6
İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI
Kişi Sayısı
TOPLAM
KADIN
ERKEK
TOPLAM
1
5
6
ÖĞRETİM FAALİYETİNDE BULUNAN AKADEMİK BİRİMLER
FAKÜLTELER
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER
1.Orman Fakültesi
8.Meslek Yüksekokulu
10.Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
11.Sosyal Bilimler Enstitüsü
2.İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
9.Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
3.Mühendislik Fakültesi
4.Edebiyat Fakültesi
5.Eğitim Fakültesi
6.İslami İlimler Fakültesi
7.Fen Fakültesi
12.Fen Bilimleri Enstitüsü
13.Eğitim Bilimleri Enstitüsü
ÖĞRENCİ SAYILARI GENEL BİLGİLERİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
450
403
400
350
Öğrenci Sayısı
300
250
200
150
100
80
50
0
2011-2012
2012-2013
EĞİTİM FAKÜLTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
400
359
350
300
250
Öğrenci Sayısı
200
150
140
100
50
0
2011-2012
2012-2013
FEN FAKÜLTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
120
100
99
80
Öğrenci Sayısı
60
40
20
0
2012-2013
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı
Öğrenci Sayıları)
2000
1848
1800
1600
1346
1400
1200
1000
870
800
600
400
Öğrenci Sayısı
394
200
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
1400
1315
1200
1000
913
800
600
549
400
Öğrenci Sayısı
200
185
0
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
ORMAN FAKÜLTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
1200
1125
1046
976
1000
818
839
800
600
400
Öğrenci Sayısı
200
0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
160
148
151
140
120
97
100
80
60
Öğrenci Sayısı
70
53
40
20
0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci
Sayıları)
35
33
30
25
24
20
Öğrenci Sayısı
15
10
5
0
2011-2012
2012-2013
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı
Öğrenci Sayıları)
300
250
239
200
150
Öğrenci Sayısı
100
50
50
0
2011-2012
2012-2013
MESLEK YÜKSEKOKULU (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
2500
2000
1918
1795
1500
1299
1369
1215
Öğrenci Sayısı
1000
500
0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Eğitim Öğretim Yılı Ekim
Ayı Öğrenci Sayıları)
30
28
25
20
15
Öğrenci Sayısı
10
5
0
2012-2013
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Eğitim Öğretim Yılı Ekim Ayı Öğrenci Sayıları)
8000
7000
7439
6000
5621
5000
Öğrenci Sayısı
4000
3861
3000
2737
2000
2086
1000
0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
ÖĞRENCİLERİMİZİN TÜRKİYE GENELİNE DAĞILIMI (04/01/2012)
Kız Öğrenci Sayısı
2957
Erkek Öğrenci
Sayısı
4361
GENEL TOPLAM: 7318
YILLARA GÖRE MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR
En Küçük Puan
En Büyük Puan
AKADEMİK BİRİM
2008-2009
2009-2010
2010-2011 2011-2012
2012- 2013
2008-2009 2009- 2010
2010-2011
2011-2012 2012- 2013
Orman Endüstri Mühendisliği
226.670
228.916
230.550
211.184
213.765
260.055
264.073
307.684
47.728
Orman Mühendisliği
236.650
237.937
246.000
225.902
198.461
291.120
292.140
332.052
281.861
264.522
Peyzaj Mimarlığı
258.547
260.967
283.495
259.030
216.138
272.707
274.808
312.733
287.460
254.867
İktisat
276.301
320.986
291.958
262.525
287.516
344.284
340.521
300.282
İktisat (İ.Ö)
271.523
287.542
285.607
251.874
281.863
326.081
300.073
278.659
İşletme
276.927
319.261
288.569
258.000
293.814
327.434
317.712
296.035
İşletme (İ.Ö)
272.142
287.239
283.881
249.689
280.252
317.712
298.890
279.763
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
292.589
373.774
350.304
311.734
309.068
397.080
384.608
354.806
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)
282.735
348.781
325.085
289.675
296.193
370.096
361.941
310.963
Yönetim Bilişim Sistemleri
290.805
345.038
320.554
286.233
306.871
421.571
377.410
343.986
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö)
280.162
318.931
301.372
267.661
294.390
380.376
364.184
238.263
ORMAN FAKÜLTESİ
235.861
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.
En Küçük Puan
En Büyük Puan
AKADEMİK BİRİM
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012- 2013
Makine Mühendisliği
287.584
356.258
329.511
Makine Mühendisliği (İ.Ö)
281.850
340.207
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
277.782
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İ.Ö)
Çevre Mühendisliği
2008-2009
2009- 2010
2010-2011
2011-2012
2012- 2013
288.813
304.515
381.814
346.744
319.611
315.528
277.590
290.693
354.833
332.420
292.249
322.841
297.526
255.610
286.776
352.290
321.328
277.287
271.678
305.330
282.454
240.833
286.496
342.162
310.753
263.391
Ek Kon.
279.061
258.953
227.542
Ek Kon.
322.294
299.771
268.370
Çevre Mühendisliği (İ.Ö)
265.079
247.381
201.878
298.669
269.264
226.884
İnşaat Mühendisliği
363.948
351.602
322.422
386.153
377.325
353.142
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
348.257
341.633
309.568
367.524
351.434
334.125
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Tekstil Mühendisliği
209.357
255.755
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
384,466
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
Sosyoloji
340.315
396,114
331.690
321,005
300.357
374.445
351445
371,669
321.908
Tarih
Ek kontenjan
Ek kontenjan
Tarih (İ.Ö)
Ek kontenjan
Ek kontenjan
En Küçük Puan
En Büyük Puan
AKADEMİK BİRİM
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012- 2013
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.
377,798
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2008-2009
2009- 2010
2010-2011
2011-2012
2012- 2013
382.626
400,652
395.462
207,734
227.518
253,144
269.224
Sınıf Öğretmenliği
388,227
361.820
400,9
384.212
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
381,782
362765
388,545
375.951
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ek
Kontenjan
Ek
Kontenjan
Moleküler Biyoloji ve Genetik
322.461
408.391
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö)
275.760
333.498
Matematik
211.848
236.462
Tercih Yok
Tercih Yok
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
FEN FAKÜLTESİ
Matematik (İ.Ö)
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Özel Yet.
Özel Yet.
Özel Yet.
Özel Yet.
Antrenörlük
Özel Yet.
Özel Yet.
Özel Yet.
Özel Yet.
Antrenörlük (İ.Ö)
Özel Yet.
Özel Yet.
Özel Yet.
Özel Yet.
YILLARA GÖRE AYRILAN KONTENJANLAR ve KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYILARI
Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı*
Kontenjan*
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESİ
2008-2009
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
247
247
263
263
232
247
247
263
209
113
Orman Endüstri Mühendisliği
82
82
88
88
47
82
82
88
34
6
Orman Mühendisliği
113
113
118
118
123
113
113
118
118
45
Peyzaj Mimarlığı
52
52
57
57
62
52
52
57
57
62
394
476
476
394
476
476
52
62
62
516
67
52
62
62
513
67
52
62
62
52
62
62
52
62
62
52
62
62
52
62
62
41
52
52
41
52
52
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAK.
İktisat
İktisat (İ.Ö)
52
62
62
İşletme
52
62
62
İşletme (İ.Ö)
52
62
62
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
52
62
62
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)
52
62
62
Yönetim Bilişim Sistemleri
41
52
52
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö)
41
52
52
67
67
67
67
67
57
57
67
67
67
65
67
56
57
Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı*
Kontenjan*
AKADEMİK BİRİM
2008-2009
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
185
364
364
41
47
47
453
52
Makine Mühendisliği (İ.Ö)
41
47
47
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
31
41
41
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İ.Ö)
31
41
41
Çevre Mühendisliği
41
47
47
Çevre Mühendisliği (İ.Ö)
47
47
İnşaat Mühendisliği
47
47
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
47
47
Tekstil Mühendisliği
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı
47
47
52
52
52
52
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
185
364
364
41
47
47
422
52
41
47
47
31
41
41
31
41
41
41
47
47
47
47
47
47
47
47
47
52
47
47
52
51
52
52
17
80
265
80
234
50
57
50
55
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
Sosyoloji
52
2008-2009
57
30
47
56
30
46
Tarih
52
38
Tarih (İ.Ö)
52
39
Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı*
Kontenjan*
AKADEMİK BİRİM
2008-2009
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
EĞİTİM FAKÜLTESİ
140
235
140
230
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğrt.
30
47
30
46
Fen Bilgisi Öğretmenliği
30
47
30
47
Sınıf Öğretmenliği
40
47
40
45
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
40
47
40
47
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
47
45
208
99
Moleküler Biyoloji ve Genetik
47
47
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İ.Ö)
47
47
Matematik
57
5
Matematik (İ.Ö)
57
0
FEN FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YO
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
50
203
50
185
50
65
50
65
Antrenörlük
69
60
Antrenörlük (İ.Ö)
69
60
AKADEMİK BİRİM
2009-2010
Kontenjan*
2010-2011 2011-2012
2012-2013
2008-2009
Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı*
2009-2010 2010-2011 2011-2012
2012-2013
2008-2009
600
600
680
830
810
462
457
514
696
691
Bilgisayar Programcılığı
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)
40
40
40
40
40
40
40
40
40
39
Gemi İnşaatı
50
50
41
49
Grafik Tasarım
40
40
40
38
MESLEK YÜKSEKOKULU
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
40
40
50
40
40
48
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İ.Ö)
40
40
50
40
40
46
İşletme Yönetimi
70
70
70
70
70
70
70
70
70
69
İşletme Yönetimi (İ.Ö)
70
70
70
70
70
55
52
43
66
46
Mobilya ve Dekorasyon
40
40
40
40
40
18
23
40
40
37
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
70
70
70
70
70
70
70
70
70
68
40
40
37
40
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Peyzaj ve Süs Bitkileri
30
30
30
30
30
25
30
30
30
27
Turizm ve Otel İşletmeciliği
70
70
70
70
70
70
70
70
70
64
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)
70
70
70
70
70
25
19
20
35
33
40
40
29
40
Yat İşletme ve Yönetimi
Giyim Üretim Teknolojisi
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
Yaşlı Bakımı
40
8
30
28
30
28
AKADEMİK BİRİM
20082009
Kontenjan*
2009-2010 2010-2011 20112012
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
2012-2013
Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı*
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
2012-2013
204
129
Bilgisayar Programcılığı (Önlisans)
100
38
Türk Dili ve Edebiyatı (Lisans)
52
45
Sosyoloji (Lisans)
52
46
88
36
Makine Mühendisliği A.B.D
5
0
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği A.B.D
6
2
Orman Endüstri Mühendisliği A.B.D.
33
15
Orman Mühendisliği A.B.D.
31
11
Peyzaj Mimarlığı A.B.D.
13
8
20
12
İktisat A.B.D
10
6
İşletme A.B.D
10
6
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÜNİVERSİTE GENEL TOPLAMI
847
1426
1783
2203
3264
709
1283
1617
2015
2692
YILLARA GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI
AKADEMİK BİRİM
ORMAN FAKÜLTESİ
2008-2009
Mezun Öğrenci Sayısı*
2009-2010
2010-2011
2011-2012
118
126
60
64
Orman Endüstri Mühendisliği
42
45
27
13
Orman Mühendisliği
51
53
23
44
Peyzaj Mimarlığı
25
28
10
7
Bilgisayar Programcılığı
30
32
47
32
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö)
14
16
20
30
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
22
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İ.Ö)
24
İşletme Yönetimi
33
35
52
37
İşletme Yönetimi (İ.Ö)
20
21
31
32
Mobilya ve Dekorasyon
18
19
28
25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
28
30
44
53
Peyzaj ve Süs Bitkileri
16
18
26
14
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
10
12
21
8
Turizm ve Otel İşletmeciliği
36
39
52
50
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö)
24
26
39
25
YILLARA GÖRE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARI
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
KONTENJAN
AKADEMİK BİRİM
2010-2011 2011-2012 2012-2013
ORMAN FAKÜLTESİ
2010-2011
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
2011-2012 2012-2013 2010-2011 2011-2012
2012-2013
30
16
30
9
14
5
9
23
22
Orman Endüstri Mühendisliği
10
5
10
5
5
1
5
10
8
Orman Mühendisliği
10
6
10
2
6
2
2
8
10
Peyzaj Mimarlığı
10
5
10
2
3
2
2
5
4
24
34
22
8
11
8
8
19
24
İktisat
3
4
3
İktisat (İ.Ö)
3
5
3
İşletme
3
4
3
1
İşletme (İ.Ö)
3
5
3
2
2
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
3
4
3
2
3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö)
3
4
3
Yönetim Bilişim Sistemleri
3
4
2
2
2
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö)
3
4
2
1
1
18
30
24
8
10
6
3
3
3
3
3
6
3
6
3
3
3
Çevre Mühendisliği (İ.Ö)
3
3
İnşaat Mühendisliği
3
3
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö)
Tekstil Mühendisliği
3
3
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İ.Ö)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
6
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (İ.Ö)
Çevre Mühendisliği
6
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
4
3
2
5
6
1
1
4
7
3
5
2
2
3
3
2
1
2
4
8
1
2
2
8
18
22
3
3
4
3
8
6
2
5
7
2
3
1
2
AKADEMİK BİRİM
YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYISI
KONTENJAN
2010-2011
2011-2012
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2012-2013
2010-2011
2011-2012
2012-2013
TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI
2010-2011
2011-2012
2012-2013
10
0
0
Türk Dili ve Edebiyatı
5
0
0
Sosyoloji
5
0
0
12
0
0
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrt.
3
0
0
Fen Bilgisi Öğretmenliği
3
0
0
Sınıf Öğretmenliği
3
0
0
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
3
0
0
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö)
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÜNİVERSİTE GENEL TOPLAMI
72
80
98
25
35
20
25
60
68
2008-2012 DÖNEMİ PERFORMANSI VE İLERİYE DÖNÜK
STARATEJİK HEDEFLERİ
2009 YILI
 Bartın Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hazırlanmıştır.
 Daire Başkanlığımızın yapılanma (personel temini, araç gereç ve demir başlar) çalışmaları hızla devam etmiştir.
 Öğrenci otomasyonu sistemi alımı hazırlıkları yapılmıştır.
 Kurumsal kimlik çalışması kapsamında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde diploma taslağı hazırlanmış olup, Senatoca
onaylanmıştır. Ayrıca öğrenci kimlikleri dizayn edilmiş olup, tüm öğrencilere kimlik basımı yapılmıştır.
 Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ile koordineli çalışarak Bülent Ecevit Üniversitesinde hazırlık okuyan Üniversitemiz
öğrencilerinin aktarım işlemleri yapıldı.
 Hazırlık, önlisans –lisans ve lisansüstü düzeyinde 2009-2010 eğitim öğretim yılı akademik takvimi hazırlanmıştır.
2010 YILI
 Akademik birimlerle koordinasyon sağlanarak AKTS çalışmalarının hazırlığı yapılmıştır.
 Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesi hazırlanmıştır.
 Öğrenci otomasyon sistemi alınmıştır.
 Üniversitemizin ihtiyaçlarına göre ve kanunlardaki değişikliklere göre yönetmeliklerimizde ve yönergemizde değişiklik
yapılmıştır.
 Hazırlık, önlisans –lisans ve lisansüstü düzeyinde 2010-2011 eğitim öğretim yılı akademik takvimi hazırlanmıştır
2011 YILI
 Tüm akademik birimlerde 2011-2012 eğitim öğretim yılı başında AKTS uygulamasına geçildi.
 Bartın Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi Uygulama Yönergesi hazırlanmıştır.
 Diploma Eki çalışmalarına başlanmıştır.
 Üniversitemizin ihtiyaçlarına göre ve kanunlardaki değişikliklere göre yönetmeliklerimizde ve yönergelerimizde değişiklik
yapılmıştır.
 Hazırlık, önlisans – lisans ve lisansüstü düzeyinde 2011-2012 eğitim öğretim yılı akademik takvimi hazırlanmıştır.
2012 YILI
 Bartın Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi hazırlanmıştır.
 Bartın Üniversitesi Yüzde Ona Öğrencilerin Tespit Edilmesine Dair Esaslar hazırlanmıştır.
 Bartın Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Geçici Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge
hazırlanmıştır.
 Bartın Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Esasları hazırlanmıştır.
 Bartın Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Esasları Hazırlanmıştır.
 Mezunlar Derneğinin kurulması hazırlıklarına başlanmıştır. Bu kapsamda Bartın Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğü
çalışmalarına başlanmıştır.
 Üniversitemiz önlisans lisans düzeyinde diploma eki vermesi için YÖK’ten onay almış olup, 2011-2012 öğretim yılı
mezunlarına 2013 yılı ocak ayı içerisinde (önlisanslarda 120, lisanslarda 240 AKTS’yi tamamlayan öğrencilere) verilecektir.
 Üniversitemizin ihtiyaçlarına göre ve kanunlardaki değişikliklere göre yönetmeliklerimizde ve yönergelerimizde değişiklik
yapılmıştır.
 Hazırlık, önlisans –lisans ve lisansüstü düzeyinde 2012-2013 eğitim öğretim yılı akademik takvimi hazırlanmıştır.
2013 YILI
 Lisansüstü düzeyde Diploma Eki hazırlık çalışmaları yapılacak.
 Mezunlar Derneği Tüzüğü hazırlanıp Bartın Üniversitesi Mezunlar Derneği kurulması çalışmaları yapılacak.
 Teknik personel tedarik ederek Öğrenci Otomasyon Sisteminde ara yüz yaptırıp Daire Başkanlığımızın ve akademik
birimlerin ihtiyaçlarının daha çabuk giderilmesi sağlanacak.
 Kanun değişikliklerinden dolayı Bartın Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı
maddelerinde değişiklik yapılacak. (Ör. 7. Maddenin 7. Fıkrası birinci öğretim öğrencilerinin %10’girmesi)
2014 YILI
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak Üniversitemize gelen teknik personel ile Üniversitemiz öğrenci
otomasyon yazılımını kendisi yapacak hale gelecektir.
 Diploma Eki Etiketi almak için müracaat edilecek.
2015 YILI
 AKTS etiketine müracaat edilecek
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜSTÜNLÜKLER
 Çalışanlarımızın güler yüzlü, paylaşımcı ve özverili olması,
 Diplomaların ve diploma eklerinin sürekli hazırlanıyor olması,
 Çalışanlarımızın çalışma takvimimize titizlikle uyması,
 Kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyulması,
 Teknolojik alt yapımızın yenilenmiş ve yeterli olması,
 Akademik ve idari birimlerle uyum içinde çalışıyor olması,
 Avrupa Kredi Transfer Sisteminin büyük ölçüde tamamlanması,
 Bologna Süreci Kapsamında başkanlığımıza düşen görevlerin en kısa süre zarfında yerine getirilmesi.
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ZAYIFLIKLAR
ÜSTÜNLÜKLER

Çalışanlarımızın güler yüzlü, paylaşımcı ve özverili
olması,

Diplomaların ve diploma eklerinin sürekli hazırlanıyor
olması,

Çalışanlarımızın çalışma takvimimize titizlikle uyması,

Kanun ve yönetmeliklere titizlikle uyulması,

Teknolojik alt yapımızın yenilenmiş ve yeterli olması,

Akademik ve idari birimlerle uyum içinde çalışıyor
olması,

Avrupa Kredi Transfer Sisteminin büyük ölçüde
tamamlanması,

Bologna Süreci Kapsamında başkanlığımıza düşen
görevlerin en kısa süre zarfında yerine getirilmesi.

Personelin sayısının yetersizliği,

Fiziki mekân yetersiz olması,

Çalışanlarımızın yenilenmesi nedeni ile yeterli bilgi ve
birikime sahip olmaması,

Arşiv alanımızın yetersiz olması,

similar documents