Slide 1

Report
İLK
YERLEŞMELERİN
KURULDUĞU
ALANLARIN
ORTAK
ÖZELLİKLERİ
KORUNMA ve
SAVUNMA KOLAYLIĞI
OLAN YERELER
TATLI SUYUN BOL
OLDUĞU KAYNAK ve
AKARSU KAYNAKLARI
UYGUN İKLİM
KOŞULLARINA SAHİP
BÖLGELER
TARIMA UYGUN
DÜZLÜKLER
VERİMLİ OTLAK
ALANLARI
KESİLEBİLECEK
AĞAÇLARIN BOL
BULUNDUĞU
ORMANLIK ALANLAR
SAVUNULABİLİR
BİR TEPE
ANKARA KALESİ
KASTAMONU KALESİ
SIRTINI
BİR DAĞ
YA YA
TEPEYE
VEREN AZ
EĞİMLİ
DÜZLÜKLER
GİZLENİLEBİLİR
BİR VADİ
KAYNAK ve AKARSU
KENARI
KUZEY ÇİN
UYGUN İKLİM KOŞULLARI
TARIMSAL ÜRETİME UYGUN ALANLAR
EKONOMİK FAALİYET
ALANLARI
TARIM İÇİN DÜZLÜK
VERİMLİ ve HAFİF
EĞİMLİ ARAZİLER
ALÜVYON TOPRAKLARLA
KAPLI VADİ TABANLARI
HAYVANCILIK
FAALİYETLERİNE UYGUN
OTLAK ALANLARI
KESİLEBİLECEK
AĞACIN BOL
OLDUĞU
ORMANLAR
YAKACAK
TEMİNİ
SİLAH
ÜRETİMİ İÇİN
HAMMADDE
AVLANABİLME
OLANAKLARI
AKARSU
KORUNMA
ORMAN
ÜÇLÜSÜ
BİRARADA
AKARSU
SAVUNMA
DÜZLÜK
ORMAN
DÖRTLÜSÜ
BİRARADA
EFES
YERLEŞMELERİN KURULDUĞU YERLER SABİTTİR ANCAK
KONUMLARI DEĞİŞKENDİR.
BAZI YERLEŞMELERİN KONUMLARI ÖNEMİNİ, HER GEÇEN GÜN
ARTTIRIR.
İSTANBUL
YERLEŞMELERİN ORTAYA ÇIKIŞI, MÖ.10 000’LERDE TARIMIN
UYGULANMAYA BAŞLADIĞI NEOLİTİK ÇAĞ’DA BAŞLAR.
MEZOPOTAMYA, İLK YERLEŞMELERİN YOĞUNLAŞTIĞI BİR
BÖLGEDİR.
ÇATALHÖYÜK (KONYA)
MAYA UYGARLIĞI
TÜRKİYE’NİN YERLEŞME TARİHİ
PALEOLİTİK ÇAĞ’DA BAŞLAR
HOMO ERECTUS’A AİT KALINTILARIN BULUNDUĞU YARIMBURGAZ
MAĞARASI (İSTANBUL)
KARAİN (ANTALYA)
MAĞARASI
(TOROSLAR)
SU KAYNAKLARININ
BOLLUĞU
MAĞRA OLUŞUMUNA UYGUN
KALKER ARAZİ
ILIMAN İKLİM
KOŞULLARI
YABAN HAYATININ
BOLLUĞU
MEZOLİTİK
NEOLİTİK ÇAĞ’A AİT ANADOLU’DAN ESERLER
Kil kap yapımında
ustalaşma, gelişen
zanaatın göstergesi
Ekmek yapan
kadın figürü,
tarımın
geliştiğinin
kanıtı
Kibele
(Bereket
Tanrıçası)
Tarımsal
verimliliğin
öneminin
sembolü
Hayvancılığın
geliştiğinin
kanıtı
KALKOLİTİK ÇAĞ
TARIMSAL ÜRETİM FAZLASI
GELİŞEN TİCARET
ZANAATTE İLERLERME
ASKER ve RUHBAN SINIFIN
ÖNE ÇIKIŞI
ŞEHİR DEVLET ANLAYIŞI ve
YÖNETİCİ SINIFIN OLUŞUMU
YERLEŞMELERİ SINIRLANDIRAN
FAKTÖRLER
1. DENİZLER
Kara-deniz oranında ancak
çok küçük değişimler
yaşanabir. Bu değişimler;
Transgresyon ve regresyon
olaylarından,
Volkanik adaların
oluşumundan,
Delta oluşumundan,
insanların kıyı çizgisine
müdehalesinden
kaynaklanır.
DENİZDEN ALAN KAZANMAK İÇİN KAYA VE KUM İLE DOLDURULAN
SIĞ KIYILAR, İNSAN MÜDEHALESİYLE KARALAŞTIRILABİLİR.
DUBAİ
KARADENİZ SAHİL
YOLU
İZMİR SAHİL YOLU
HOLLANDA’DA DENİZDEN
TARIM ALANI ELDE EDİLMESİ
2. KUTUPLAR
Yerleşmenin
yatay
sınırını
belirlerler.
Buna göre tamamen
buzullarla kaplı olan
Antarktika Kıtası ile
büyük kısmı buzul
olan Grönland’da hiç
yerleşme bulunmaz.
Kutuplara yakın olduğu için yılın 10 ayı boyunca toprakları Termo-Frost
özellik gösteren Sibirya ve Kuzey Kanada, Dünya’nın en seyrek nüfuslu
yerlerindendir.
DÜNYA’DA YERLEŞMELERİN YATAY SINIRI
68°
0°
55°
Sibirya
3. YÜKSEKLİK
Yerleşmenin dikey sınırını belirlerler. Yerleşmelerin
görüldüğü en son yükselti basamağı, ekvator’dan
kutuplara doğru alçalır.
3000m
2000m
1000m
300m
20º K
40º K
54º K
64º K
4. KURAKLIK
200-300 mm’den az yağış alan yerlerde
tarım, 75-100 mm’den az yağış alanlarda
ise hayvancılık faaliyetleri yapılamaz.
Büyük akarsu ve kaynakların varlığı, çöllerde
yerleşmeleri mümkün kılabilir.
Nil, Sahra Çölü’ndeki
Mısır’a hayat verir.
Vaha (Fas)
YERLEŞMELERİN DAĞILIŞINA ETKİ EDEN
FAKTÖRLER
İKLİM
TOPRAK
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
EKONOMİK
KAYNAK
İKLİM
AŞIRI SOĞUK KOŞULLARIN YAŞANDIĞI
ALANLAR DÜNYA’NIN EN SEYREK NÜFUSLU
YERLERİNDENDİR.
Sibirya ve Kuzey Kanada
Buzullarla kaplı kutup
bölgeleri
(Grönland, Alaska ve
Antarktika)
Yüksek Dağlık
Alanlar
AŞIRI SICAK ve AŞIRI NEMLİ-YAĞIŞLI
BÖLGELER DÜNYA’NIN EN SEYREK NÜFUSLU
YERLERİNDENDİR.
YERLEŞME ALT
SINIRI EN YÜKSEK
İKLİM BÖLGESİDİR.
SÜREKLİ
YERLEŞMELER, 1200 m
YÜKSEKLİKTEN
İTİBAREN BAŞLAR
Ekvatoral İklim
Bölgesi
(Kongo ve Amazon Havzaları)
AŞIRI NEMLİYAĞIŞLI
BÖLGELERDE
OLUŞAN
BATAKLIKLAR
DÜNYA’NIN EN
SEYREK NÜFUSLU
YERLERİNDENDİR.
AŞIRI KURAK ALANLAR DÜNYA’NIN EN SEYREK
NÜFUSLU YERLERİNDENDİR.
KARAKUM ÇÖLÜ
İKLİMSEL
DEĞİŞİMLER
(ÖRNEĞİN ARTAN
KURAKLIK) ,
ESKİDEN YOĞUN
NÜFUSLU
YERLEŞİMLERİN
TERK EDİLMESİNE
NEDEN OLUR.
ORTA KUŞAK’TA YER ALAN ILIMAN ve NEMLİ
İKLİM BÖLGELERİ ile SU KAYNAKLARI ZENGİN
ORTA KUŞAK ÜLKELERİ DÜNYA’NIN EN SIK
NÜFUSLU YERLERİDİR.
AKDENİZ İKLİM BÖLGESİ
FAS
İTALYA
ILIMAN OKYANUSAL İKLİM BÖLGESİ
BATI AVRUPA
(LONDRA)
DOĞU ABD
(VİRGİNİA)
iRAN
ORTADOĞU
SUUDİ ARABİSTAN
SICAK KUŞAK’TA MUSON
İKLİM BÖLGESİ
ÇİN
HİNDİSTAN
GÜNEYDOĞU ASYA ADALARI
JAPONYA
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
YÜKSEK ve ENGEBELİ ARAZİLER ULAŞIM KOŞULLARININ GÜÇ,
YERLEŞMEYE ve TARIMA ELVERİŞLİ DÜZLÜKLERİN SINIRLI
OLMASI NEDENLERİYLE DÜNYA’NIN EN SEYREK NÜFUSLU
YERLERİNDENDİR.
And Dağları
TOPRAK
VERİMLİ ALÜVYAL ve VOLKANİK TOPRAKLARIN BULUNDUĞU
YERLER DÜNYA’NIN EN SIK, VERİMSİZ ve ÇORAK ARAZİLERİN
BULUNDUĞU YERLER İSE EN SEYREK ALANLARIDIR.
Çukurova
Tuz Gölü
EKONOMİK KAYNAKLAR
Verimli Tarım
Alanları
Maden Havzaları
Ulaşımın ve
ticaretin
geliştiği
alanlar

similar documents