Kâinatın kısa tarihi

Report
Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden
Her galakside ortalama 100.000.000.000 yıldız

00:00:00 Kâinatın yaratılışı

00:00:00 Kâinatın yaratılışı

00:48:00 İlk galaksiler

00:00:00 Kâinatın yaratılışı

00:48:00 İlk galaksiler

16:00:00 Dünyanın yaratılışı

00:00:00 Kâinatın yaratılışı

00:48:00 İlk galaksiler

16:00:00 Dünyanın yaratılışı

23:59:59 İnsanın yaratılışı
125.000.000.000
(Dünya nüfusunun 20 misli)
125.000.000.000
(Dünya nüfusunun 20 misli)
125.000.000.000
(Dünya nüfusunun 20 misli)
125.000.000.000
(Dünya nüfusunun 20 misli)
200 – 400.000.000.000
(Dünya nüfusunun 30-60 misli)
200 – 400.000.000.000
(Dünya nüfusunun 30-60 misli)
200 – 400.000.000.000
(Dünya nüfusunun 30-60 misli)
200 – 400.000.000.000
(Dünya nüfusunun 30-60 misli)
200 – 400.000.000.000
(Dünya nüfusunun 30-60 misli)
50 -100.000.000.000.000
50 -100.000.000.000.000
10.000
DÜNYA
NÜFUSU
Hani Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife
yaratacağım” buyurmuş, onlar da şöyle
demişlerdi: “Biz Seni hamdinle tesbih ve takdis
edip dururken, orada bozgunculuk edip kan
dökecek birisini mi yaratacaksın?” Rabbin ise
“Ben sizin bilmediğinizi biliyorum” buyurmuştu.
Bakara, 2:30
Rahmân,
Kur’ân’ı öğretti.
İnsanı yarattı,
Ona beyanı öğretti.
Rahmân, 55:1-4
Yerde ne varsa hepsini sizin için O yarattı;
bir de semâya yönelip onu yedi gök halinde
düzenledi. O herşeyi hakkıyla bilendir.
Bakara Sûresi, 2:29
O Allah ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten bir su indirdi ve
onunla size rızık olsun diye ürünler çıkardı. Onun koyduğu
yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize
verdi. Nehirleri de sizin hizmetinize verdi.
Bir düzen içinde hareket eden Güneş ile Ayı da sizin
hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize
verdi.
İbrahim Sûresi, 16:32-33
Taze etlerinden yemeniz ve süslerinden çıkarıp takınmanız
için denizleri de O sizin hizmetinize verdi. Gemilerin suyu
yara yara gittiklerini görürsün. Bunlar, Allah’ın lütfundan
nasibinizi aramanız ve şükretmeniz içindir.
Nahl Sûresi, 16:14
Taze etlerinden yemeniz ve süslerinden çıkarıp takınmanız için denizleri de O sizin hizmetinize verdi. Gemilerin suyu yara yara gittiklerini görürsün. Bunl
Nahl Sûresi, 16:14
Görmedin mi ki, yeryüzündeki herşeyi ve Onun koyduğu
yasalarla denizde akıp giden gemileri Allah sizin
hizmetinize vermiştir? Gökyüzünü izni olmaksızın yer
üzerine düşmekten de Allah alıkoyuyor. Muhakkak ki Allah
insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
Hac Sûresi, 22:65
Görmedin mi: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah sizin
hizmetinize verdi, açık ve gizli nimetlerini üzerinize
yağdırdı. Yine de insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir bilgiye
veya yol göstericiye veya aydınlatıcı bir kitaba
dayanmadan Allah hakkında tartışmaya girişir.
Lokman Sûresi, 31:20
Görmedin mi: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah sizin
hizmetinize verdi, açık ve gizli nimetlerini üzerinize
yağdırdı. Yine de insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir bilgiye
veya yol göstericiye veya aydınlatıcı bir kitaba
dayanmadan Allah hakkında tartışmaya girişir.
Lokman Sûresi, 31:20

Ben kimim?

Beni buraya
getiren kim?

Niçin geldim?

Nereye gidiyorum?

similar documents