Teknoloji.ve.Tasarim.Program.Felsefesi.Yansimalari

Report
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
PROGRAMININ YANSIMALARI
CAN KAYPAK
ERZURUM - 2012
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

ITEEA ( INTERNATIONAL
TECHNOLOGY
AND ENGINEERING
EDUCATORS ASSOCIATION) ,
Amerika’da ki okullarda uygulanmak
üzere I3 isimli bir eğitim programı
hazırladı.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projenin ismi; “Invention-InnovationInquiry” den geliyor bu 3 kavramın baş
harfleri alınarak “I3″ adını vermişler. Bu
proje NSF(Ulusal Bilim Vakfı) ve California
Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projede İnovasyon Basamağı; “Inches, Feet and
Hands” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. İnsan
formu, insan formunun büyüklüğü, ellerin ölçüleri,
v.b.(antropometri) yola çıkarak çocukların insan
eli ile kullanılabilecek geliştirilmiş(inovatif) bir
ürün tasarlamaları, bunu yaparken de mühendislik
tasarım sürecini yaşamaları öngörülüyor. Bu
süreçte, insan elinin incelenmesi, büyüklük v.s.
ölçülendirme çalışmaları ile ölçme yeteneğinin
geliştirilmesi hedefleniyor. Ünite de “Basic
Design” yani bizim Düzen Kuşağı etkinlikleri
ile alakalı hedefler de var.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
İnovasyon Basamağı terminolojisinde
öncelikle; Araştırma-Tesadüf eseri
keşif ve Buluş kavramlarından
bahsediliyor.
Daha sonra ise İnovasyon, Teknoloji
ve Antropometri kavramlarından
bahsedilmiş.
Özellikle Antropometri kavramı
etkinlikte temel oluşturmuş durumda.
Yapılacak
tasarımların
insan
anatomisine uyumu üzerinde özellikle
dikkat edilmesi bekleniyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Mühendislik Tasarım Süreci, 5
aşamada ele alınmış. Bunlar; Tartışma
Belirleme,
Fikirleri
araştırma,
Planlama ve Geliştirme, Test etme ve
değerlendirme, Çözüm Sunma.
İdentify a challenge basamağında;
elimiz ile kullanılan bir ürünü
incelemeleri,
bu ürün hakkında
geliştirilebilir bir özellik bulmaları ve
bunun nedenlerini sorgulamaları
istenmiş.
2. Basamak olan Explore Ideas da ise;
ürünü geliştirmek için beyin fırtınası
yapılması ve burada öne çıkan 2 fikrin
seçilmesi öngörülüyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
3. Basamak olan Plan&Develop da ise bir tasarım planı
yapmaları ve bu toplam süreç içerisinde tüm yaşadıklarını
yaptıklarını bir günlüğe kaydetmeleri isteniyor. Bir “Tasarım
Günlüğü” oluşturuyor öğrenciler. Bu basamakta çalışan ve
kullanılabilir bir ürün de ortaya çıkarılıyor.
4. Basamak Test&Evaluate de ise öğrenci yaptığı ürünün
test ve değerlendirmesini yapıyor. Çevresinin görüşlerini
alıyor, ürün hakkında neler düşündüklerini soruyor
çevresine, geliştirilmesi gereken bir şey var mı bunu
sorgulatıyor.
5. Basamak Present the Solution basamağında ise
ürününüzün en iyi özelliği, nasıl daha fazla ürün
geliştirilebilir, grup çalışmasını değerlendirme, bir daha ki
sefere daha farklı bir şey yapar mısın gibi sorularla süreç
ve çalışma sorgulatılıyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projenin Buluş Basamağı; “The Invention Crusade” isimli ünite
ile gerçekleştiriliyor. “Crusade” burada “mücadele” anlamında
kullanılmış. Buluş için Mücadele gibi bir anlamı var ünitenin. Bu ünite
ile 5-6. sınıf öğrencilerinin buluş aşamalarını keşfetme olanağı
sağlamayı amaçlamışlar. Ünite içeriğinde, öğrencilerden ev
ödevlerinde yardımcı olabilecek bir aleti tasarlamaları, yapmaları
prototip
veya
çalışan
bir
modelini
gerçekleştirmeleri
bekleniyor. “Kids Better Living Home Show” isimli bir tür
sergi de bu yaptıkları buluşu sergileyerek nasıl bu buluşu yaptıklarını
anlatıp, diğer öğrencilerinde bunu deneme olanağı sağlma şansı
veriyor. Öğrenciler bu ünitede, mühendisliğin tasarım sürecini
yaşayarak, fikirlerin nasıl icatlara dönüştüğünü keşfedecekler ve
gösterecekler. İcatların, belirli ihtiyaç ve isteklerin sonucu olarak
meydana çıktığını fark edecekler. Ünlü mucitler ve onların icatlarının
genel özelliklerini tarif edecekler. Öğrenciler, bu süreci çizimleri,
aldıkları notlar v.b. ile belgeleyecekler.(Bizim tasarım günlüğü)
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Bir fikrin, buluş haline nasıl
keşfedilmesi ile etkinliğe başlanıyor.
geldiğinin
Daha sonra öğrencilerden, küçük bir çocuğa
evde yardımcı olabilecek bir ürün icat etmeleri
isteniyor.
Öncelikle
öğrencilerin
evde
yapmayı
sevmedikleri,
hoşlanmadıkları
5
şeyi
listelemeleri isteniyor. Listelediklerinden 1
tanesini seçiyorlar ve bu yapmayı sevmedikleri
şeyi daha iyi bir hale getirebilecek bir icat
yapmaları ve bunu sınıfa açıklamaları isteniyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Bu arada sınıfta bir buluş zaman çizelgesi oluşturuluyor.
Sınıfça bilinen buluşlar ve bunların hangi zaman diliminde
icat edildiği belirlenerek sınıfta bir panoya yerleştiriliyor.
Günlük hayatta evde kullanılan buluşlardan bir veya bir
kaçı seçilerek bu buluşlar olmasaydı yaşamımız nasıl
olurdu?
Sorusu
üzerinden
öğrencilere
çeşitli
sorgulamalar yaptırılıyor.
Öğrencilere, buluşçuların, mucitlerin ortak özellikleri,
farklılıkları, v.s. Gibi kavramlar fark ettirilerek tartışma
sağlanıyor. Siz o buluşçunun yerinde olsaydınız daha farklı
ne yapardınız? Gibi sorular ile sorgulatmalar yapılıyor.
Öğrencilere verilen buluş listesinden her öğrenci bir
buluş seçiyor, bunun resmini sınıfa getiriyor ve yeni bir
sorgulama başlıyor. Bu icat neden ortaya çıktı, altında
yatan sebep, olmasaydı ne olurdu v.b.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Buluşçu olmak için;
Çevrenizde ki dünyayı araştırın,
Farklı ihtiyaçlara dikkat edin,
Yaratıcı çözümleri görselleştirin,
Bir çok farklı fikirleri keşfedin,
Asla vazgeçmeyin,
Çözümleri deneyin test edin.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Küçük bir çocuğa ev yaşamında yaptığı işlerde
yardımcı olacak bir ürün tasarlarken, öğrencilerin
farklı fiziksel yeteneklere sahip insanları unutmamaları
ve buna dikkat etmeleri de isteniyor.
Mühendislik tasarım süreci basamakları sıra ile
uygulanarak etkinlik tamamlanıyor…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projenin sorgulama(Inquiry) basamağı; “The Ultimate
School Bag” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor. Öğrencilere
nasıl bir çanta tasarlayacakları, hedef kitleleri, hedef
kitlelerinin ihtiyaçları, ihtiyaçlarına nasıl uyum sağlayacağı gibi
sorgulamalar yaptırılıyor. Okul çantası yapmak için fikirler
sunularak beyin fırtınası yaptırılıyor ve öne çıkan 2 fikir ele
alınıyor. Tasarım planı oluşturuluyor ve bu arada tüm
yaşananlar bir günlüğe kaydediliyor. Çevrenin görüşleri
alınıyor, deneme ve test etme aşamaları yapılıyor,
değiştirilmesi gereken özellikler v.s. Belirleniyor. Ürününüzün
en iyi özelliği nedir, ürününüzü nasıl arttırabilirsiniz, sizin
fikrinizin diğerlerinden üstün olan tarafı nedir, bir daha ki
sefere ürününüzde daha farklı ne yapmak isterdiniz gibi
sorularla süreç sorgulamaları tamamlanıyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Tasarım sürecinin ve sorgulama
basamaklarının yanında ünitede,
teknoloji, teknolojinin kullanım
alanları, teknoloji gelişimi gibi
kavramlarda irdeleniyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projenin Yapı Basamağı; “Buildings and
Beams” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler burada bir inşaat mühendisi gibi
hareket ediyorlar. En az iki lamine kağıt
ile(bizim fon kartonlarının değişiği) kirişler ve
yapılar oluşturacaklar. Bu sırada kağıdın
dayanımı, kuvveti, direnci, yapının değişimi v.b.
bunları fark edecekler. Bizim Düzen Kuşağı
uygulamalarının bir benzeri yine. Ortaya
çıkacak binanın ışık alışı v.s. hesaplanıyor gibi
ayrıntılar var.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Öğrenciler öncelikle;
Yapılar üzerinde ki hareketler, kuvvetlerin
araştırması
Bir kirişin gücünün nasıl değiştiği,
Kağıt kirişler ile tasarım, deneme, test ve
değerlendirme…
Basamaklarını gerçekleştiriyorlar.
Kağıt kirişler üzerinde sıkıştırma ve gerginlik,
dayanım gibi kavramlar fark ettiriliyor…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projenin üretim Basamağı; “The Fudgeville
Crisis” isimli ünite ile gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler 4 takıma ayrılıyorlar ve her
biri “Fudge Festival” e katılacak birer şirket
kuruyorlar. Bu şirketler gıda sektöründe çalışan
şirketler oluyor. Her şirket, gıda üretimi, ürünün
tasarımı, paketleme aşamalarını gıdanın ömrünü
uzatabilecek
bir
paket
tasarlayarak
gerçekleştiriyorlar. Bu ürünü kullanırken temizliğin
önemi ve bu temizliğin sürdülebilirliğini fark
ederek gerçekleştiriyorlar hedef olarak. Şu an
liselerimizde uygulanmakta olan “Girişimcilik”
dersi benzeri bir etkinlik olarak görünmekte.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA

Projede oyuncak tasarımı, mekanik hareket, çok amaçlı okul çantası, The
Wizard of Willing Wind, iletişim v.b. üniteler var. Üniteler
incelendiğinde projenin tamamen “Teknoloji ve Tasarım Dersi
Programı”ndan esinlendiğini söylemek zor değil.

Teknoloji ve Tasarım Dersi Programından farklı olarak her ünitede
bir sınırlama var. Çocukların her ne kadar yaratıcılıklarını ve üst
düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bir proje olsa da
sınırlamalar bizim programımıza göre çok yüksek görünmekte.

Bu sınırlamaların avantaj ve dezavantajları tartışmaya açık olmakla
beraber, yaratıcılığı hedefleyen programlarda sınırlama koymanın
hedefe ulaşmada problem yaratacağı ve bunların tamamen
öğretmen yeterliklerinde ki endişeler ile koyulduğu açık bir şekilde
ortadadır. “Bu dersi verecek öğretmenler kimler?” ve “Bu dersi
verecek öğretmenleri kim nasıl yetiştirecek?” sorularının
cevaplarına göre i3 projesinin sınırlandırıldığını varsayabiliriz.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA





Sonuç olarak;
1. i3 projesi, Teknoloji ve Tasarım Dersi Programından
esinlenerek hazırlanmıştır.
2. Teknoloji ve Tasarım Dersi’nde üstünde sıklıkla durulan
kazanımlar, i3 projesinde öğrenme hedefleri olarak sıklıkla
kullanılmıştır.
Tasarım Günlüğü, inovasyon, buluş, sorgulama, araştırma,
keşfetme gibi kavramlar aynı Teknoloji ve Tasarım
Programında olduğu gibi projenin her ögesinde sıklıkla
sorgulanarak yer almaktadır.
Teknoloji ve Tasarım Dersi Programında ki 3 kuşak(DüzenKurgu-Yapım), i3 projesinde karşımıza üniteler olarak
çıkmaktadır. Tam olarak Teknoloji ve Tasarım Programı
Felsefesini uygulamıyor olsa da incelediklerimizden çıkan
sonuç AR-GE(Arakla Getir) çalışmasını bu sefer ITEEA’nın
yaptığıdır.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
ITEEA i3 PROJECT - USA
Kaynaklar:
 http://www.pacoz.org/itea-i3-egitimprogrami-572/


http://www.pacoz.org/itea-i3-ogrencicalismalari-573/

http://www.iteea.org/i3/files/Unit%20Desc
riptions.pdf
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
DATA - UK

Design and Technology Association (DATA), İngiltere Tasarım
ve Teknoloji Derneği ve İngiliz Eğitim Bakanlığı D&T
çalışmaları.

2012 yılı içerisinde İngiliz Eğitim Bakanlığı, mevcut D&T
programını revize ederek yerine “yaratıcılık-hayal gücü”
temalı yeni bir programı 2014 eylül itibari ile uygulayacağını
açıkladı.

Ancak DATA başta olmak üzere gelen tepkiler üzerine, 2014
yılına kadar mevcut D&T programının “yaratıcılık ve hayal
gücü” ekseninde revize edilmesi sürecinde DATA’nın da yer
almasına müsaade edeceklerini ilan ettiler. Bu noktadan sonra
DATA çeşitli kampanyalar ile D&T programı için yeni bir
vizyon çalışmasına başladı.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
DATA - UK

İngiltere hükümetinin başlattığı ve 2014 eylül
ayında uygulanmaya başlayacak eğitim
reform’unda dikkat çeken kavramlar olarak
başlıca; “Yaratıcılık, araştırma, sorgulama,
düşünme, problem çözme becerileri”
kavramları öne çıkmakta.

Öyle ki bu yıl içerisinde yayınlanan EYFS yani
Okul Öncesi Eğitim Planında D&T’ye yer
verildi. D&T, İngiltere de Okul Öncesi
eğitimde de yeni vizyonu ile zorunlu ders
olarak yer alacak.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
DATA - UK

İngilizler mevcut D&T programının “iyi çırak” yetiştirdiği
gerçeğini henüz görüp tartışmaya başladılar. Bu kavramı açıkça
ifade ediyorlar.

Şimdilerde dersin içeriği ile adının değişimi, içerik yenilemesi
v.b. konularda özellikle “mühendislik” alanının temel
yeterlikleri üzerine tartışmalar yapıyorlar.

2014 Eylül ayında uygulanmaya başlayacak yeni D&T programı
içerisinde mühendislik alanının temel deslerinden Basic
Design yani bizim Düzen Kuşağı etkinlikleri bir şekilde yer
alacak, yaratıcılık-hayal gücü-merak-düşünme-problem çözme
becerileri de bir şekilde mutlaka olacak yeni programlarında.

Geldiğimiz noktada Amerika’dan sonra İngiltere de 2006
yılından beri uyguladığımız Teknoloji ve Tasarım Dersi
Programının yansımaları ile karşımıza çıkacak…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
DATA - UK
Kaynaklar:
 www.data.org.uk


www.education.gov.uk
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
Yeni hazırlanan 1. Sınıf
etkinliklere göz atalım.
programında
ki
bazı
“İşte Sıradayım” adlı etkinlikte verilen resim
öğrencilere incelettirilerek, resimde yer alan
öğrencilerinden hangisinin yardıma ihtiyaç duyduğu,
neden yardıma ihtiyaç duyduğu gibi sorularla
düşünme
becerilerine
yönelik
sorgulamalar
yaptırılıyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Dinleyelim yapalım” etkinliğinde yine yaratıcılık üzerine çalışma yaptırılmakta.
Yukarıda görünen resim, öğrencilere verilerek devam ettirmeleri istenmekte.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Yaşasın Okula Başladık” etkinliğinde yukarıda ki resim öğrencilere verilerek
çeşitli sorular ile sorgulamalar yaptırılmakta. Düşünme becerileri üzerine bir
etkinlik olduğunu söylemek mümkün.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Çantamda ne var” etkinliğinde okul için gerekli olan malzemeleri nereden
alınabileceği sorgulattırılıp, bu malzemelerin hangi amaçla kullanılacağı sorularak
tartışma yapılıyor, istekli öğrenciler konuşturuluyor, yapılandırmacı yaklaşım çok
net görülüyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Hangimiz farklı?” etkinliği yine düşünme becerileri, dikkat, yön kavramı gibi
noktalara temas ediyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Hangimiz farklı?” etkinliği yine düşünme becerileri, dikkat, yön kavramı gibi
noktalara temas ediyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
Bu etkinlikte yine düşünme becerileri karşımıza çıkmakta. Kesme kitabında
verilen ağaçları boylarına göre, renklerine göre, en çok dalı olana göre v.b.
Şekillerde sıralamaları isteniyor. Renk-Yön-Oran v.s. tanıdık geliyor mu?
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
"Ayna oyunu” isimli etkinlik içerisinde model çalışmasında yapılan modellerin
kesildikten sonra dik durması için ne yapmaları gerektiği sorgulattırılıyor.
Kağıttan modeller nasıl dik durur? İlk adım etkinliğini hatırlayınız…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Parça-Bütün” etkinliği yine bizim Düzen Kuşağı etkinlikleri temelli bir etkinlik.
Bütün olarak verilen objenin parçalarının bulunması ve üzerlerinin işaretlenmesi
ile gerçekleştiriliyor.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Bu neyin gölgesi” etkinliği ile dikkat gelişimleri hedefleniyor. Ancak bu çalışma
ile öğrencilerin hayal gücü, yaratıcılık ve düşünme becerilerinin temel
yetkinliklerinin de gelişeceği bariz ortada.
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Problem çözüyorum” etkinliği ile verilen resimlerde ki çocukların
problemlerinin neler olduğu, siz olsaydınız ne yapardınız gibi sorularla farkındalık
yaratılıyor. Resimlerin altına düşündüklerini çizerek anlatabilecekleri ifade
ediliyor.“Çevresinde ki sorunların farkına varır” kazanımını hatırlayınız…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
“Kitap Okuma” etkinliğinde öğretmen seçtiği bir hikaye/masalı okuyor, bir süre
sonra okumaya ara veriyor, bu noktada öğrencilere “sizce şimdi ne olacak, sen
olsaydın ne yapardın” gibi sorular sorarak hikayenin devamını kurgulattırıyor.
Yine öğretmen isterse kitap okumaya başlamadan sadece resimleri göstererek
öğrencilerden bu resimlere bakarak hikayenin metinini oluşturmalarını
isteyebiliyor. Yaratıcı düşünmeyi uyaran etkinlikleri hatırlayınız…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları
Bu etkinlikte ritm kavramı yapılandırılıyor. Ritm ile geometrik şekiller arasında
ilişkilendirme yapılıyor. Matematiksel düşünme becerilerine yönelik verilen
geometrik örüntüleri ritm ile ilişkilendirerek örüntülere uygun ritm tutmaları
isteniyor. İlk adım etkinliğini hatırlayınız…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
Yeni İlkokul 1. Sınıf Programları

1. Sınıf Programının Kasım ayı sonuna kadar olan
bölümünde bunlar gibi onlarca örnek var.

Etkinliklerin %80’ine baktığımızda Teknoloji ve
Tasarım Dersi Programının felsefesinin, İlkokul 1.
Sınıf Programına yansımaları çok net görülmekte.

Kasım ayından sonra uygulanacak program
yayınlandığında o kısımda da yine Teknoloji ve
Tasarım Programının 2006 dan bu yana
yapılandırmaya çalıştığı bir çok kavramı
göreceğimizden eminiz…
TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ
PROGRAMININ YANSIMALARI
Teknoloji ve Tasarım Dersi,
Genel Eğitimin tüm kademelerinde bağımsız
bir ders olarak da yer almalıdır. Türkiye’nin
2023 Vizyonu bunu gerektirmektedir.
Saygılar…

similar documents