2013 SBS

Report
 SBS
Artık Tek Sınav!
 Yeni SBS Neler Getiriyor

Kendimi gerçekleŞtiriyorum projesi
 GRUP ÜYELERİ
 MERYEM GÖK
 MEDİNE TAŞKIN
 BÜŞRA ÖZDEMİR
 Merdan tekbaŞ

Milli Eğitim Bakanlığının Tebliğler
Dergisinde yayınladığı genelgeye göre
Yeni SBS Sistemiyle sadece 8. sınıflar
sınava girecek.

Böylece 2012 -2013 öğretim yılından
başlayarak öğrenciler 8. sınıfta yapılacak
olan Tek Sınavla liselere geçiş yapacaklar.

8. Sınıf sonunda yapılacak olan SBS puanı 100-500 aralığı
yerine 100-700 puan üzerinden değerlendirilecek.

Yeni sistemde Yıl Sonu Başarı Puanının etkisi artıyor. Yeni
SBS’de 6-7 ve 8. sınıf sonunda hesaplanacak olan Yıl
Sonu Başarı Puanlarının yarısı (%50’si) doğrudan
Ortaöğretim Yerleştirme Puanına eklenecek.

Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları (YBP)
her sınıf için 100 üzerinden hesaplanacak ve 700 puanlı
SBS ile birleştirilecek. Bu şekilde elde edilen puan toplamı
ikiye bölünerek Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP)
bulunacak.

Yeni puan hesaplamada; çok tartışılan ‘‘okuldaki
en yüksek öğrenci başarısını ölçü alma’’
uygulamasından da vazgeçiliyor. Böylece okuldaki
en başarılı öğrencinin başarısından diğer
öğrenciler etkilenmeyecek.

Bu sistemde öğrencinin okul başarısı; sonuç
olarak Ortaöğretime Yerleştirme Puanı(OYP)nı
%30 etkilerken SBS başarısı % 70 etkili olacak.



Öğrencinin her dersten aldığı Yılsonu Notları, o
derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılır ve
Ağırlıklı Yılsonu Puanı elde edilir.
Ağırlıklı Yılsonu Puanının haftalık ders saati
sayısına bölünmesiyle de Yılsonu Başarı Puanı
bulunur.
Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.
DERSLER
HAFTALIK DERS
SAATİ
YILSONU NOTU
AĞIRLIKLI YILSONU
NOTU
TÜRKÇE
5
95
5*95=475
MATEMATİK
4
85
4*85=340
FEN VE TEKNOLOJİ
4
80
4*80=320
SOSYAL BİLGİLER
3
95
3*95=285
YABANCI DİL
4
90
4*90=360
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
2
100
2*100=200
GÖRSEL SANATLAR
1
100
1*100=100
MÜZİK
1
95
1*95=95
BEDEN EĞİTİMİ
2
90
2*90=180
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
90
2*90=180
TOPLAM
YILSONU BAŞARI
PUANI
28
2536
2536/28=90,536


SBS + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP
2
ÖRNEK: 680 + 84 + 76 + 90
2
OYP (Ortaöğretime Yerleştirme Puanı)= 465
Örnek1:Ali’nin puanları:
6.Sınıf YBP:100
7.Sınıf YBP:100
8.Sınıf YBP:100
SBS Puanı: 700
OYP= (100+100+100+700)/2=1000/2=500
Örnek1:Ayşe’nin puanları:
6.Sınıf YBP:90
7.Sınıf YBP:85
8.Sınıf YBP:75
SBS Puanı: 650
OYP= (90+85+75+650)/2=900/2=450
Örneklerde de görüldüğü gibi OYP’yi bulmak için;
Öğrencinin 100 üzerinden hesaplanan; 6,7 ve 8. sınıf Yılsonu Başarı
Puanları ile 8. Sınıf SBS puanı toplanıp ikiye bölünüyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)
tarafından gerçekleştirilen uluslar arası bilim olimpiyatları ve
matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal
elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanan
öğrencilerin o yıla ait yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda
eklenecek puanı ifade etmektedir.

Altın madalya alan veya birinci olanlar için %10’u
Gümüş madalya alan ve ikinci olanlar için %9’u
Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için %8’i oranında ek puan
eklenecektir.
Bu etkinliklere katılan derece yada madalya alamayan öğrencilere
de yılsonu başarı puanının %7si oranında ek puan verilecektir.




2012-2013 öğretim yılından itibaren merkezi olarak ve haziran ayı
içinde yalnızca 8. sınıflara uygulanacak Seviye Belirleme Sınavı,
Görsel Sanatlar , Teknoloji ve Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi
dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim programlarını içerecek.

Öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınarak öğrenci
seviyelerini belirlemek amacıyla yapılacak bu sınavda zorunlu
dersler olan;
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilimler( T.C. İnkılap Tar. ve Atatürkçülük- Din Kült. Ve Ah.Bil)
Yabancı Dil





DERSLER
KATSAYI
TÜRKÇE
4
MATEMATİK
4
SOSYAL BİLGİLER
3
FEN VE TEKNOLOJİ
3
YABANCI DİL
2






TÜRKÇE
: 23
MATEMATİK
: 20
SOSYAL
: 20
FEN VE TEKNOLOJİ : 20
İNGİLİZCE
: 17
NOT: Din Kültürü ve Ahlak bilgisi soruları
sosyal bilgisi dersi içinde yer almaktadır.
1-Tek SBS’nin SBS’den farkı nedir?
SBS’de son üç yılın; 6,7 ve 8.sınıf müfredatından sorular gelirken
yeni SBS’de sadece 8. sınıf konularından soru gelecek.
2- 6. ve 7. sınıf konularından hiç soru çıkmayacak mı?
Her ne kadar yeni SBS’de sadece 8. sınıf konuları sorulacak dense
de gerçekte bu konuda kesin bir çizgi çizmek zor. Çünkü sarmal
öğretim sistemine göre hazırlanmış olan yeni Müfredat
Programlarında aynı konular hem 6 hem 7 hem de 8. sınıflarda
birbirini tamamlamaktadır.
Bu nedenle sadece 8. sınıf konularına çalışılarak SBS’de yüksek
başarı elde etmek zor olabilir.
3-SBS’de testlerin ağırlık katsayıları nasıl olacak?
Türkçe ve Matematik test ağırlık katsayıları 4, Fen Bilgisi ve Sosyal
Bilgiler test ağırlık katsayıları 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 2
olacak.
4-SBS’ye katılmak zorunlu mu?
SBS’ye katılım zorunlu olmayacak. Ancak merkezi sistemle öğrenci
alan öğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi
bakımından öğrencilerin bu sınava girmeleri öneriliyor. Sınava
herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciye o yılın en düşük puanı
verilecek.
5-Bütün soruları doğru cevaplayan öğrenci kaç puan alacak?
SBS puanı 100-700 aralığında gelecek. Böylece hem her üç yılın
okul başarısı (YBP) (100) tam puan hem de SBS’de bütün soruları
yaparak (700) tam puan bir öğrenci toplamda yine 500 puan almış
olacak.
6-Yeni SBS ile girilecek ortaöğretim kurumları hangileridir?
Fen Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesi
Anadolu Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Özel Okullar
Anadolu Meslek Liseleri
7-SBS’de kaç soru sorulacak?
Yeni SBS’de öğrencilere 100 soru sorulacak ve 120 dk süre
verilecektir.
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR
DİLERİZ…

similar documents