Proje Sunumunu İndir

Report
4.YENİ NESİL
EĞİTİM
KONFERANSI
“HER SES
BİR ETKİNLİK”

YASEMİN&BEKİR KÖKSAL
PROJENİN AMACI
 İlköğretim
1. sınıf öğrencilerinin öğrendikleri
sesleri kalıcı hale getirerek yaparak-yaşayarak
öğrenmeyi sağlamak.
İnsanlar ;okuduklarının yüzde 10’unu,
gördüklerinin yüzde 30 unu,
yaptıklarının yüzde 50 sini,
hem görüp hem yaptıklarının yüzde 90’
ını unutmazlar.
 Etkinliklerde ve okuma yazma sürecinde
öğrenci doğrudan sürecin merkezinde yer alması,
öğrendiği sesin geri bildirimini,yaptığı etkinlikleri
hatırlayarak sağlaması.
 Öğrenci öğrendiği sesi yaptığı etkinlikle
çivilemektedir.
PEKİ ÇİVİLEME NE DEMEK
Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
…………
Attila İLHAN
İlköğretim 1. Sınıf öğrencilerini kapsayan bu
projemizde öğrenci bilgiyi çevreden pasif olarak
almaz, etkin öğrenme yolu ile içerik ve süreci aynı
anda öğrenir.
 Bilgi öğrenci tarafından etkin olarak yapılandırılır.
Böylece yaparak-yaşayarak öğrenme ile bireyin
etkin öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme
becerilerini geliştirir.
 Bu bağlamda projemiz bir üst sınıfa bütün
öğrencilerin okuma-yazma bilerek geçmesini
sağlamaktadır.
PROJENİN ÖZETİ
 “HER
SES BİR ETKİNLİK ”projemiz özellikle ilk okuma –
yazma sürecinde uygulanılacak bir yöntemdir.Ses
takvimine göre seslerimiz verilirken seslerin kalıcı olması
hedefi ile,her seste o ses ile başlayan bir etkinlik
yapılmasını kapsamaktadır.Bu etkinliğimiz bir hayvan,bir
nesne,bir obje yada yapılan bir faaliyet olabilir.
Örneğin;“a” sesinde “ayı” yapımı, “p” sesinde
“palyaço” yapımı, “m” sesinde “maymun” yapımı
veya beslenme saatinde “makarna”
yapılarak sınıfta yenmesi gibi etkinlikler örnek verilebilir.
“a” sesinde ayı
yapımı.
“p” sesinde palyaço
yapımı.
“m”sesinde beslenme saatinde makarna
yenilmesi.
“r” sesinde robot yapımı.
“u” sesinde uçurtma
yapımı.
“b” sesinde balık yapımı.
“o” sesinde olta yapımı.
“HER SES BİR ETKİNLİK” projemizi uygularken “Belirli Gün
ve Haftalar” ile ilgili çalışmalara da yer verip, paralel bir çalışma
yaparak sınıf kapımızı uygun hafta konseptine göre öğrenci
etkinlikleri ile süsleyerek “o günün” önemi öğrencilere
kavratılmaktadır.
“Yeni Yıl” konulu sınıf kapısı
etkinliğimiz.
ATATÜRK köşemiz
Öğrenciler bu etkinlikleri yaparken tamamen faaliyetin
içinde yer almaktadır. Etkinliklerin malzemelerini temin
edebildikleri ölçüde kendileri getirerek, okul ortamında
etkinlikleri kendileri yaparak öğrendikleri sesin kalıcı
olması sağlanmaktadır.
Yapılan bütün etkinlikler bireysel ya
da grup şeklinde yapılıp sınıf ortamına
uygun olacak şekilde sınıf duvarlarına
ve panolara asılmaktadır. Böylece
öğrencilere kendi öğrenme ortamlarını
yaratma fırsatı verilmekte ve zengin
bir öğrenme çevresi oluşturmaktadır.
Kendi emeklerinin sergilenmesinden
büyük bir haz duymaktadırlar.
SINIF ORTAMINDAN BİR KESİT
PROJENİN NEDENİ
Projenin uygulanmasında yaparak-yaşayarak öğrenme
modeli baz alınıp, öğrenciyi etkin hale getirerek kalıcı
öğrenme sağlamaktır.Burada duyu organlarının sayısının artışı
önemlidir.Ne kadar çok duyu organı işin içine girerse öğrenci
o kadar iyi anlayacaktır.Öğrencinin yapıp gördüklerinin
%90’ını unutmaması ve hatırlaması göz önüne alınırsa bu
modelin ve bu projenin ne kadar önemli olduğu daha iyi
anlaşılmaktadır.
PROJENİN EĞİTİM –ÖĞRETİM SÜRECİNDE
OLUŞTURDUĞU FARKLILIK
o
o
o
o
o
o
Öğrencilerin;her şeyden önce sıkıcı ,monoton bir okul
ortamına değil de ; daha etkin olduğu ve heyecan duyduğu bir
öğrenme ortamına istekle gelmelerine sebep oluyor. (Veli
dönütleri)
Ayrıca bu etkinlikler sonucunda öğrenci anne ve babasını her
çalışmasından sonra sınıfa davet ederek etkinliğini sergileme
isteği oluşuyor.Bu da öğretmen –veli ilişkisine ayrı bir katkı
sağlıyor.(Özellikle köy okullarında).
Akademik açıdan öğrenci sesleri daha kolay hatırlıyor ve
dolayısıyla heceleme ve dikte evresini daha kolay atlatıyor.
Öğrenci okuma-yazma sürecine daha hızlı hazırlanıyor.İstenilen
ve planlanan zamandan daha kısa sürede okuma-yazmaya geçiş
sağlanıyor.
Öğrencilerin tamamı (özel engeller hariç)aile desteği ve bu
çalışmalarla bir üst sınıfa okuma-yazma bilerek geçiyor.
Belirli gün ve haftaların önemi etkili bir şekilde kavratılıyor.
PROJENİN GERÇEKLEŞTİĞİ YAŞ
GRUBUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ
60–72 ay arası kız-erkek öğrencileri kapsar.(6066 ay isteğe bağlı,67-72 ay zorunlu)
 12–20 mevcutlu sınıflarda sonuçları daha net
görüyoruz.(uygulama deneyimlerim sonucunda)
 İlköğretim 1.sınıf için uygulanabilir özelliktedir
fakat istendiği takdirde bu etkinlikler ders
müfredatına göre (serbest etkinlikler,görsel
sanatlar vs.) üst sınıflarda da kullanılabilir.
 Belirli gün ve haftalar etkinliklerini ilköğretimin
diğer kademelerinde de uygulanabilir.

PROJEDE KULLANILAN
MATERYALLER-ARAÇLAR
Fon kartonu, yapıştırıcı, boyalar, ip,
makas, pullar, boncuklar, pet
tabak/bardaklar,pipetler,kullanılmayan
cd’ler,grapon
kâğıdı,rafyalar,düğmeler,öğrenci ve aile
resimleri,konu ile ilgili
görseller,makarna,çeşitli bakliyatlar ve
atık malzemeler(yumurta
kabukları,saman,çimen,ağaç dalları vs.)
PROJEYİ NASIL GERÇEKLEŞTİRDİNİZ?



Seslerin veriliş sırasına göre malzemeler bir gün önceden
temin edilerek öğrenci ve öğretmen tarafından sınıfa
getirilir. Genellikle serbest etkinlik ve görsel sanatlar
derslerinde desteklenen zaman diliminde uygulanmaktadır.
Öğretmen tarafından etkinliğin bir örneği sınıfta birlikte
yapılır. Daha sonra öğrenciler özgün tasarımlarını çıkarır.
Etkinlikler sınıf duvar ve panolarına asılarak etkili bir
öğretim ortamı oluşturmuş olur. Daha sonra zamanı
geçen etkinlikler öğrenci isteği doğrultusunda ürün
dosyasında saklanır.
Öğretmen tarafından yapılan örnek–1
Öğrenci çalışmaları–2
Öğrenci çalışmaları–3
Bunun yanında belirli gün ve haftalar
konularında da uygulanan “etkinlik ”yöntemi
öğrencilere bu haftaları hatırlamaları ve
önemini hissetmeleri açısından çok faydalı
olmuştur. Sınıf kapımıza dönüşümlü bir
şekilde her belirli gün ve haftada
öğrencilerle birlikte yapılan bu etkinlikler
doğrultusunda değiştirilerek kalıcı öğrenme
sağlanmıştır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı temalı sınıf kapısı etkinliğimiz.
PROJEYİ NASIL YAPTINIZ?
Hangi seste isek veya hangi belirli gün ve haftada isek bir
gün önceden öğretmen tarafından malzeme listesi malzeme
listesi öğrencilere verilir.
Temin edilemeyen malzemeler öğretmen tarafından temin
edilerek ertesi gün sınıfa getirilir.
Etkinliğin bir örneği önce öğretmen tarafından öğrenciler ile
birlikte yapılarak sınıfa asılır. Daha sonra öğrenciler bireysel
veya öğrenci sayısı fazla olması sebebi ile ve etkinlik amacı
doğrultusunda grup çalışması yaparak etkinliği özgün bir
biçimde tamamlar ve sınıf duvarlarına ve panolara asılır.
 Bireysel ve grup çalışmalarında kalıcı öğrenmenin
sağlanması ile birlikte grup çalışmalarında öğrenciler işbirlikli
öğrenme yolu ile erken yaşta işbirliği ve sorumluluk bilincinin
kazanılması, görev dağılımı ve “ben” değil “biz” duygusunun
kazanılması açısından önemlidir.
PROJENİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
SÜREÇLERİ NELERDİR?
oSes takip çizelgeleri
oAylık gözlem formları
oDers ve etkinliklere katılım
değerlendirme ölçekleri
oÜrün dosyası değerlendirme formları
oVeli değerlendirme formları
PROJEYE İLİŞKİN BULGULAR/SONUÇLAR
•İstenilen zamanda veya daha erken zamanda
bütün öğrencilerin okuma-yazmaya geçmiş
olması.
•Üst sınıflara taşınan okuma-yazma
problemlerinin aşılmış olması.(Özellikle köy
okullarında)
•Okuma-yazma sürecinde öğrencilerin sesleri
daha kolay ve kalıcı bir biçimde belleklerinde
tutması.
•Etkili öğrenme ortamının oluşturulması.
•Öğrencilerde sorumluluk ve “biz”
duygusunun geliştirilmesi.
•Psikomotor beceri geliştirme.
PROJE GELİŞTİRİLİRKEN
YARARLANILAN KAYNAKLAR
•İlk okuma-yazma ile ilgili eğitim
siteleri.
•Okul öncesi eğitim siteleri.
•Boyama kitapları.
•Eğitim bilimleri ders kitapları.
•Materyal geliştirme teknikleri ders
kitapları.

similar documents