ANTALYA BOLGE KAGAN IYILESTIRME TAKIMI

Report
Antalya
Tapu ve Kadastro
VI. Bölge Müdürlüğü
Kağan İyileştirme Takımı
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
Çalışmanın Yapıldığı Bölge Müdürlüğü:
İyileştirme Takımını Adı:
Takımın Lideri:
Takımın Raportörü:
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
Kağan Takımı
Mühendis
Bahadır GÖRGEÇ
Kontrol Memuru
Mustafa ÜN
Takım Üyeleri:
VI.Bölge Müdürlüğü
VI.Bölge Müdürlüğü
Finike Tapu Müdürlüğü
Isparta Kadastro Müdürlüğü
Eğirdir Tapu Müdürlüğü
Senirkent Tapu Müdürlüğü
Burdur Kadastro Müdürlüğü
Gazipaşa Tapu Müdürlüğü
Gazipaşa Tapu Müdürlüğü
Konyaaltı Tapu Müdürlüğü
Bucak Tapu Müdürlüğü
Bucak Tapu Müdürlüğü
Yeşilova Tapu Müdürlüğü
Mühendis
Kontrol Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv Memuru
Memur
Kontrol Memuru
Bilgisayar İşletmeni
Bilgisayar İşletmeni
Kadastro Teknisyeni
Kadastro Teknisyeni
Arşiv Memuru
Kadastro Teknisyeni
Bahadır GÖRGEÇ
Mustafa ÜN
Arzu BAYINDIR
Ecir TÜLCAN
Derya ÇAKIR
Ramazan YAMAN
Hasan ÇAKIR
Melihşah IŞIK
Süleyman ÇETE
Elif Gülşen YUMAK
Selma ŞAHİN
Tuncay KALENDER
Sabit ERGÜN
İyileştirme Çalışmasının Konusu:
Personel Performans Ölçme ve Değerlendirilmesi
Çalışmanın Başlama Tarih:
Çalışmanın Bitirildiği Tarih:
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
31.01.2012
03.02.2012
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
Performans Nedir?
“Bir işin, işle ilgili süreçlerin ve işi yapan kişilerin amaçlar, sonuçlar ve
kullanılan kaynaklar ile ilgili nicel ve nitel açıdan ulaştığı sonuçlar“ şeklinde
tanımlanan performans kavramı, örgüt bazında incelendiğinde “örgütün
önceden belirlenmiş olan amaçlarına, kaynaklarını en etkili şekilde
kullanarak ulaşabilme kabiliyetini” ifade etmektedir.
(Richard L. Daft, 1997)
Performans Ölçümü Nedir?
Performans ölçümü, bir kurumun kullandığı kaynakları, ürettiği ürünleri ve
hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için düzenli ve sistematik
biçimde veri toplanması, bunların analiz edilmesi ve raporlanması süreci
olarak tanımlanır.
(Sayıştay; Performans Ölçümüne İlişkin Ön Araştırma Raporu 2002)
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
GİRDİLER
(KAYNAK)
BİLGİ AKIŞI
ÜRÜN
(HİZMET)
BİLGİ AKIŞI
DÜZELTİCİ
FAALİYET
SONUÇ
(ÇIKTI)
BİLGİ AKIŞI
DÜZELTİCİ
FAALİYET
DÜZELTİCİ
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜM SİSTEMİ
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
İyi düzenlenmiş bir performans ölçüm sisteminin organizasyona sağlayacağı
faydalar:
•Yöneticilere, performansı izleme, sonuçlar üzerine odaklanma, örgütsel faaliyetleri
ve süreçleri yönetme, olası sorunları zamanında tespit etme ve çözme konularında
yardımcı olma,
•Organizasyonun mevcut durumunun tespit edilerek performansının benzer
kurumlarla karşılaştırılmasına olanak verme,
•Gerek finansal gerekse beşeri kaynakların etkin bir şekilde tahsis edilmesine
aracılık etmesi ve kaynakların ne derece etkili olarak kullanıldığını gösterme,
•Kurumsal amaçlara ulaşılması için kritik başarı faktörlerinin ne olduğu konusunda
çalışanları
bilgilendirerek,
çalışanların
davranışlarının
bu
alanlara
yönlendirilmesine yardımcı olma,
•Organizasyonun faaliyetlerine ilişkin olarak etkili bir tanımlama yapılmasını
sağlama,
•Örgütün bir bütün olarak değerlendirilmesine imkan verme,
•Faaliyet sonuçları ile ilgili olarak geri bildirim sağlama,
•Ödüllendirmeler için temel oluşturma şeklinde sayılabilir.
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
KURUMSAL
HEDEFLERİMİZ
(VİZYON VE MİSYON)
ETKİLİ İLETİŞİM
Performans değerleme
döneminin sonu
BİRİM AMAÇLARININ
BELİRLENMESİ
PERFORMANSIN
GELİŞTİRİLMESİ VE
ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Yeni bir performans
değerlendirme
döneminin başlangıcı
PERSONEL
PERFORMANSININ
PLANLANMASI
Geribildirim ve
belgelendirme
İzleme, Destekleme,
Yönlendirme
PERSONEL
PERFORMANSININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
KLASİK PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNDE
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ÜRETİLEN İŞİN SAYISAL
DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI
AYNI BAŞLIK ALTINDAKİ İŞLEMLERİN ZORLUK DERECESİNİN
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DİKKATE ALINMAMASI
HERKESİN YEVMİYE ALINAN
VEYA FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİ YAPMAMASI YAPAMAMASI
İŞ DAĞILIMININ EŞİT OLMAMASI
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
VE/VEYA AYNI KİŞİ (DAİRE AMİRİ) TARAFINDAN YAPILMASI
DEĞERLENDİRMENİN PERSONEL ARASINDA VERİMLİ – VERİMSİZ
OLARAK AYRIMA NEDEN OLMASI
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
Performans Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?
Çalışanların performans düzeylerinin belirlenmesinde birçok yöntem
belirlenmesine rağmen bu yöntemlerden bazıları performans değerlendirme
sisteminin ilk örneklerinden olup günümüze kadar uygulamaları devam eden
klasik örneklerdir. Bazıları ise klasik değerlendirme yöntemleri uygulanırken
karşılaşılan sorunları çözmek ya da daha objektif değerlendirmeler yapabilmek
için geliştirilmiş yeni modern tekniklerdir. Klasik yöntemlerde sayısal değerler göz
önüne alınırken, modern teknikler bu sayısal değerler dışında müşteri
memnuniyeti, ast-üst ilişkileri gibi diğer etmenleri de değerlendirmeye dâhil eder.
3600 Performans Değerlendirme Yaklaşımı
3600 performans değerlendirme yöntemi, çalışanın performansının; çalışanın
iş arkadaşlarından, yöneticilerinden, üstlerinden, kendisine doğrudan rapor
verenlerden (astlar), iç ve dış müşterilerinden, parçası olduğu proje takımlarının
diğer üyelerinden ve de kendisinden derlenen spesifik iş performansı bilgilerinin
ışığında değerlendirilmesi sürecidir
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
DENETÇİ
PERSONEL
Tek Kaynaklı Performans Ölçümü
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
ÜSTLER
PERSONELLE AYNI
DÜZEYDE
ÇALIŞANLAR
ASTLAR
PERSONEL
İÇ MÜŞTERİ
MÜŞTERİ
EKİP ÜYELERİ
PERSONELİN
KENDİSİ
Çok Kaynaklı Performans Ölçümü (Değişkenleri)
Tercih Edilen Yaklaşım Şekli 3600
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
KARŞILAŞILAN SORUNLAR
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN SADECE ÜRETİLEN İŞİN
SAYISAL DEĞERLERİ DİKKATE ALINARAK YAPILMASI
MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, SÜRELİ VE GENEL DENETİM SONUÇLARI
İLE ÜST-AST PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONEL
HAKKINDA
VERDİKLERİ
PUANLARIN
PERFORMANS
DEĞERLENDİRİLMESİNE DAHİL EDİLMESİ
AYNI BAŞLIK ALTINDAKİ İŞLEMLERİN ZORLUK
DERECESİNİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE DİKKATE
ALINMAMASI
HER İŞ KALEMİNİN VE ZORLUK DERECESİNİN TEKTEK PUANLANMASI
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE YEVMİYE ALAN PERSONELİN, KADASTRO
HERKESİN YEVMİYE ALINAN
MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ PERSONELİNDE FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN
VEYA FEN KAYIT DEFTERİNE İŞLENEN İŞLERİ YAPMAMASI
İŞLERİN HAVALE EDİLE BİLECEK KONUMDAKİ PERSONELİN AYNI
- YAPAMAMASI
DEĞERLENDİRME GRUBUNA ALINMASI.
İŞ DAĞILIMININ EŞİT OLMAMASI
PERFORMANS
ÖLÇÜMÜ
İLK
SÖNUÇLARI
ELDE
EDİLDİĞİNDE
PERFORMANSI DÜŞÜK ÇIKAN PERSONELİN PERFORMANS PUANINI
YÜKSELTMEK İÇİN İŞ TALEBİNDE BULUNMASI İLE İŞ DAĞILIMIN
EŞİTLENMESİ
PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
VE/VEYA AYNI KİŞİ (DAİRE AMİRİ) TARAFINDAN
YAPILMASI
MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANKETİ, SÜRELİ VE GENEL DENETİM SONUÇLARI
İLE ÜST-AST PERSONEL VE ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ PERSONEL
HAKKINDA İSİMSİZ DEĞERLENDİRME YAPMASI PUANLAMA KARŞILIĞI
PUAN DİLİMİNE GÖRE AA, AB, BB, BC, CC, CD GİBİ DEĞERLER ALMASI
DEĞERLENDİRMENİN PERSONEL ARASINDA VERİMLİ –
VERİMSİZ OLARAK AYRIMA NEDEN OLMASI
PUAN DİLİMİNE GÖRE AA, AB, BB, BC, CC, CD GİBİ DEĞERLER SONUÇ
OLARAK VERİLMESİ, KİŞİLERİN BAŞARI DERECELERİNİN SIK VE ÇOK
PARÇALI HALE GETİRİLMESİ İLE İSTENEN DÜZEYDE İÇ YARIŞ TEŞVİK
EDİLMİŞ OLACAKTIR.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için 3600 Performans Değerlendirme Yaklaşımı ve Klasik Yaklaşım
Uyarlaması ile Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
SÜRELİ DENETİM VEYA
GENEL DENETİM
TAPU
VEYA
KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLEM PERFORMANSI
PERSONEL
PERFORMANSI
ÜST-ALT VE ÇALIŞMA
ARKADAŞLARININ
PERSONELİ
DEĞERLENDİRMESİ
MÜŞTERİ
MEMNUNİYET
ANKETİ
GENEL
MÜDÜRLÜK
DENETİM
BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLEM PERFORMANSI
ÜST-ALT VE ÇALIŞMA
ARKADAŞLARININ
PERSONELİ
DEĞERLENDİRMESİ
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
İŞLEM PERFORMANSI
ÜST-ALT VE ÇALIŞMA
ARKADAŞLARININ
PERSONELİ
DEĞERLENDİRMESİ
PERSONEL
PERFORMANSI
PERSONEL
PERFORMANSI
TKGM Taşra ve Merkez Birimleri Performans Ölçümü Akış Şeması
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
3600 Personel Performans Ölçümü Prototip Puan Tablosu
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
YAPILAN İŞLEMLER
2
3
4
5
Taşınmaz Sorgulaması,Kayıt ve Belge
Örneği
Satış
İpotek
Terkin İşlemleri
Mirasın İntikali
6
1
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
PUANI
İŞLEM
TESCİL
2
SIRA
NO
YAPILAN İŞLEMLER
PUANI
ARAZİ
BÜRO
1
Aplikasyon
6
2
6
2
2
2
4
4
4
2
4
4
4
2
4
2
3
4
5
Kat İrtifakı tesisi
8
8
6
7
Cins Değişikliği
4
4
7
8
9
Kamulaştırma
Düzeltme
4
4
4
4
8
9
10
Ayırma(İfraz)
4
4
10
11
12
6
4
6
4
11
12
6
6
13
14
15
Kooperatiflerde Ferdileşme
Kİ'dan KM'ne geçiş
Elbirliği halindeki Mülkiyetin Paylı
mülkiyete Dönüştürülmesi
Birleştirme (Tevhit)
Şerhler sütununda belirtme
Cins Değişikliği
Plan örneği
Parselin yerinde gösterilmesi
Birleştirme(Tevhid) işlemi
3194 Sayılı İmar Kanunu 15. ve 18.md.
Parselasyon haritaları kontrol işlemleri
Kadastral harita ve teknik belge örneklerinin
verimesi
İrtifak hakkı tesisi
Ayırma Haritaları kontrol işlemleri
Tescil harici kalmış kamuya ait taşınmazların
idari yoldan tescil kontrolu
Yolaterk haritaları kontrol işlemleri
Yoldan ihdas haritaları kontrol işlemleri
6
4
6
4
14
15
16
Kat Mülkiyeti tesisi
8
8
16
17
Beyanlar sütununda belirtme
4
4
17
Kadastro Çalışmaları Sınırlandırma 20 Parsel
20
18
Tahsis İşlemleri
4
4
18
Kadastro Çalışmaları Köy İçi Ölçü Krokisi 20
Parsel
40
19
Trampa
4
4
19
Kadastro Çalışmaları Ölçü Krokisi 20 Parsel
20
13
4
8
8
6
2
6
4
2
6
2
6
6
2
2
Kamulaştırma haritaları kontrol işlemleri
8
8
Sınırlandırma haritaları kontrol işlemleri
Köy yerleşim alanları kontrol işlemleri
Kadastro Çalışmaları Köy İçi Sınırlandırma
20 Parsel
8
8
8
8
40
* Taşınmaz - Taraf - Belge Sayısı Çarpan Olarak İlave Edilecektir.
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
Tapu Müdürlüğü
Ocak Ayı Yevmiye Sayısı :1000
Toplam Puan : 5000
SOSYAL PUAN
Performans
Müdür
Müdür Yrd.
Yevmiye
(İşlem Yapan)
Alan Personel
1
3
15
Arşiv
Memuru
1
Müdürlük
Denetim Puanı
Müşteri
Memnuniyet Anket
Puanı
Üst-Alt Personel ile
Personelle Aynı düzeydeki
Çalışma Arkadaşlarının
Değerlendirme Puanı
Performans Barajı
Toplam Puan
Toplam Puan
/
Müdür Yrd.
Sayısı
5000
Müdür Yrd. A
Müdür Yrd. B
Müdür Yrd. C
Personel 1
Personel 2
Personel 3
Personel 4
Personel 5
Personel 6
Personel 7
Personel 8
Personel 9
Personel 10
Personel 11
Personel 12
Personel 13
Personel 14
Personel 15
SOSYAL
PUAN
Toplam Puan
/
Yevmiye
(İşlem Yapan)
Alan Personel
Sayısı
Toplam Puan
/
Arşiv
Memuru Sayısı
333
5000
1667
0,50
85
Her personel
İçin farklı değerler
Her personel
İçin farklı değerler
PERFORMANS
90 – 100 AA
85 – 89 BA
80 – 84 BB
75 – 79 CB
65 – 74 CC
55 – 64 DC
50 – 54 DD
45 – 49 FD
0,15
0,20
0,15
Performans
Puanı
Performans Değeri
%
PP/PB
Performans
Değerinin
% 50
Müdürlük
Denetim Değeri
Müşteri
Memnuniyet Anketi
Değeri
İç Değer
SOSYAL
DEĞER
D+E+F
PERFORMANS
G+C
DEĞERLENDİRME
A
500
3000
2000
350
360
345
400
500
250
150
200
415
350
250
350
335
400
345
B
30
180
120
105
108
104
120
150
75
45
60
125
105
75
105
101
120
104
C
15,00
90,00
60,00
52,50
54,00
51,75
60,00
75,00
37,50
22,50
30,00
62,25
52,50
37,50
52,50
50,25
60,00
51,75
D
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
12,75
E
19,6
13
17
11,2
13,6
15,6
9
19,6
20
13
17
16
15,6
20
17
16,4
15,6
13,8
F
10,2
11,7
13,05
11,7
10,35
8,25
6,75
14,7
13,05
12,6
13,65
15
13,05
15
15
14,55
9,75
13,5
G
42,55
37,45
42,8
35,65
36,7
36,6
28,5
47,05
45,8
38,35
43,4
43,75
41,4
47,75
44,75
43,7
38,1
40,05
H
57,55
127,45
102,8
88,15
90,7
88,35
88,5
122,05
83,30
60,85
73,4
106
93,9
85,25
97,25
93,95
98,1
91,8
DC
AA
AA
BA
AA
BA
BA
AA
BB
DC
CC
AA
AA
CB
AA
AA
AA
AA
* Müdürlük personelinin performans ortalaması Tapu Müdürü ve Arşiv Memurunun performansı olarak kabul edilir. (91.6)
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
GÖRÜNEN PERFORMANS
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
SOSYAL PERFORMANS
GERÇEK PERFORMANS
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
TAPU VE KADASTRO VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
YUKARIDA İŞLEM TÜRÜNE GÖRE YAPILAN PUANLAMA 2011 YILI YEVMİYE SAYILARINA
YANSITILDIĞINDA;
Örnek Puana Dayalı Norm Kadro Kriterleri
2011 Yılı Toplam Yevmiye :
6.159.829
Yıllık Müdürlük Ortalama Yevmiyesi :
6.437
Yıllık Yevmiye Puanı (Ortalama 5 Puan) :
32.183
Aylık Yevmiye Puanı :
2.682
Her 2000 Puana 1 Müdür Yardımcısı
Her 500 Puana 1 Yevmiye Alan Personel
Antalya VI. Bölge Müdürlüğü
- Kağan İyileştirme Takımı
Şubat 2012 – Manavgat -ANTALYA
“Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol
edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”
Dinlediğiniz için Teşekkür ederiz.
Antalya Tapu ve Kadastro VI. Bölge
Müdürlüğü
Kağan İyileştirme Takımı

similar documents