Presentation - IP Conference 2014

Report
Türk Patent Enstitüsünün Teknoloji
Transferine Yönelik Çalışmaları
Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent Enstitüsü Başkanı
Temel Çalışma Alanları
 Kanun Tasarısı
 Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin
Yaygınlaştırılması Projesi
 PATLIB Projesi
 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
 Teşvik
 Takip
 Bilgilendirme / Teknoloji Transfer Platformu
Kanun Tasarısı
 Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı çalışması (TBMM Genel
Kurulda)
 Yükseköğretim Kurumlarında Çalışanların Buluşları (Yerli
Bayh-Dole)
 Hak sahibi üniversite olacak
 Buluştan elde edilen gelirin (yükseköğretim kurumu ve
buluş sahibi arasında) paylaşımı, sözleşmeye ya da
yönetmeliğe uygun olarak belirlenecek
Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin
Yaygınlaştırılması Projesi
 2012 yılından bu yana etkili bir şekilde uygulanıyor
 Mevcut yapı ve yol haritası gözden geçiriliyor
 Bölge Koordinatörleri Toplantısı: Kasım 2014
 Boğaziçi Üniversitesi: Marmara Bölgesi
koordinatörü
PATLIB Projesi
 Mevcut durumda 48’i üniversiteler bünyesinde olmak üzere
79 TPE Bilgi ve Doküman Birimi
 PATLIB Konferansı 15-16 Mayıs 2014’te İstanbul’da
gerçekleştirildi
 Üniversiteler bünyesinde 14 Birimin yeniden
yapılandırılması ve kapasitelerinin arttırılması
 Eylem Planı ve takvimi hazırlandı
 Kasım ayı içerisinde kapsamlı «Patent Ön Araştırma
Eğitimi»
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı
2011/108 sayılı Karar
«Yerli Patentlerin Lisanslanmasını Teşvik Edecek Politika
Araçlarının Geliştirilmesi»
 patentlerin lisanslanmasına ilişkin verilerin izlenmesi
(TPE tarafından düzenli olarak)
 lisans gelirlerinin artırılması için mekanizmaların
oluşturulması (kurumlar arası eşgüdüm içinde)
 gelişmelerin raporlanması (BTYK için)
2011/108 Sayılı Karar: Çalışma Başlıkları
Teşvik

sınai mülkiyetlerin ticarileşmesi ile ilgili teşvik mekanizmaları geliştirilmesi
(YOİKK Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi ile eşgüdüm halinde)

Sınai Mülkiyet Ticarileştirme Teşviği
Takip

sınai mülkiyetlerin ticarileşmesine yardımcı verilerin temini (Girişimci
Yenilikçi Üniversite Endeksi vb.)
Bilgilendirme

ticarileşme ile ilgili konularda yayınlar

Teknoloji Transfer Platformu (www.teknolojitransferi.gov.tr)
2011/108 Sayılı Karar: Teşvik
 6518 sayılı Kanun: 6 Şubat 2014 tarihinde
 Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik
faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
buluşların

Kiralanması / Lisanslanması

Devri / Satışı

Türkiye’de seri üretimi ve pazarlanması

Türkiye’deki üretim sürecinde kullanılarak üretilen ürünlerin
(buluşa atfedilen kısmının) satışı
2011/108 Sayılı Karar: Teşvik
Buluşlar
 İncelemeli Patent Belgeli
 Faydalı Model Belgeli (araştırma raporu düzenlenen)
 İkincil Düzenleme (Tebliğ) çalışmaları (Maliye Bakanlığı - TPE)
 TPE’ye Kayıt/Bildirim Zorunluluğu (takip/kontrol amacıyla)
 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek
2011/108 Sayılı Karar: Takip
 Enstitü içi verilerin derlenmesi ve detaylandırılması
 Enstitü dışı verilerin toplanması ve derlenmesi (kurumlar
arası bilgi paylaşımı vb.)
 Anket ve analiz çalışmaları
2011/108 Sayılı Karar: Bilgilendirme
Teknoloji Transfer Platformu






Lisans / Devir Havuzu
İhtiyaç Havuzu
Teknoloji Paydaşları
Yayınlar
İstatistikler
Ticarileşme Hikayeleri
Tüm sayfaların İngilizce versiyonu olacak
Teknoloji Transfer Platformu
Etkinlikler
Teknoloji Transfer Platformu
Yayınlar
Teknoloji Transfer Platformu
Ticarileşme Hikayeleri
Teknoloji Transfer Platformu
Ticarileşme Hikayeleri
Teknoloji Transfer Platformu
Teknoloji Paydaşları
Teknoloji Transfer Platformu
Teknoloji Paydaşları (TPE Çalışanları)
Teknoloji Transfer Platformu
İstatistikler
Teknoloji Transfer Platformu
Lisans / Devir / İhtiyaç Havuzu
Teşekkürler…
twitter.com/TPEkurumsal
www.youtube.com/user/TPEkurumsal

similar documents