BAB 4 : TEKANAN EMOSI DALAM KALANGAN

Report
BAB 4 :
TEKANAN EMOSI DALAM
KALANGAN GURU
Nordin Tahir
IPG Kampus Ipoh
Tekanan Emosi Dalam Kalangan Guru
• Stres
• Burn out
• Langkah-langkah pengurusan tekanan emosi
Pengenalan
• Gillet (1997), WHO - 100 juta orang di dunia
berasa tertekan dalam satu-satu masa.
• Ellis (1974) sistem nilai, kepercayaan salah dan
tidak rasional yang menyebabkan stres perlu
dicabar dan dibetulkan agar dapat dipandu
dengan nilai yang baik dan rasional.
• Puncanya - tidak tahu mengendalikan
/mengurus perubahan yang berlaku dalam
aktiviti seharian.
• Stres menyebabkan sakit jiwa dan sakit badan,
jika serius membawa maut.
• Menjejaskan prestasi/produktiviti kerja.
• Stres merupakan satu penyakit yang sering
dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap
menyerang masyarakat pada hari ini.
• Kesihatan mental seperti yang didefinisikan oleh
Pertubuhan Kesihatan sedunia (WHO) adalah
kebolehan mengekalkan hubungan yang harmoni
dengan orang lain, ‘kebolehan dalam mengambil
bahagian di dalam aktiviti kemasyarakatan dan
kebolehan untuk menyumbang khidmat kepada
masyarakat’(Kempen
Cara
Hidup
Sihat,
Kementerian Malaysia, 2000).
Definisi 'Stress'
• 'Stress' atau tekanan melibatkan penggunaan semua
sistem yang ada dalam badan yang melampaui
keupayaan.
• Rasa tertekan yang berpunca daripada masalah yang
dihadapi dalam kehidupan (Robiah, 1997).
• Robbins, 1993, menerangkannya sebagai:
“Suatu keadaan yang dinamik yang menyebabkan
individu berdepan dengan peluang, kekangan atau
desakan terhadap apa yang dihasratkan. Pada
masa yang sama wujud ketidakpastian akan
hasilnya dan hasil tersebut adalah penting
kepada individu tersebut”.

similar documents