Rautatie on junia varten

Report
Turvallisesti
rautatieympäristössä
Rautatie on junia varten
Juna painaa paljon
Juna ei pysähdy nopeasti
Voiko tietää milloin juna
tulee?
• uusien junien kulkuominaisuudet ovat todella
hiljaisia
• junasta lähtevä ääni on paljon suurempi
sivulle päin kuin jos seisoo junan edessä
• esim. 140 km/h kulkeva juna etenee n. 40m
sekunnissa, eli todella nopeasti
• radassa voi olla mutka tai ympäristössä jokin
näköeste, jolloin juna voi yllättää
 juna voi tulla milloin vain.
Voitko vaikuttaa itse siihen,
että juna pysähtyy
äkkitilanteessa nopeammin?
Rautatielaki kieltää
junaradalla olon
”Joka tahallaan --- liikkuu tai oleskelee
asiattomasti ratapiha-alueella, ratalinjalla,
rautatiesillalla tai rautatietunnelissa, joka ei
ole yleisön käytettävissä, on tuomittava, jollei
teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta,
rautatielainsäädännön rikkomisesta sakkoon.”
(rautatielaki 68§)
Tasoristeys
• Junaradan saa ylittää vain tasoristeyksestä
• Tasoristeys tarkoittaa tien ja junaradan risteystä,
jossa tie kulkee junaradan yli
• Junaradan ylittäminen muualta kuin
tasoristeyksestä on laitonta, ja siitä voi saada
sakot
• Tasoristeyksestä kertoo ainakin liikennemerkki,
siellä voi olla myös puomit, varoituskello tai -valot
• Myös tasoristeyksessä kaikki väistävät junaa, jopa
poliisi ja ambulanssi!
Juna menee aina ensin!
Esteetön kulku junalle. Rautatien ylittäminen
”Junalle on annettava esteetön kulku. Junalla tarkoitetaan tässä
pykälässä jokaista rautatiekiskoilla kulkevaa laitetta.
Rautatien tasoristeystä lähestyvän tienkäyttäjän on noudatettava
erityistä varovaisuutta ja mahdollisista suojalaitteista huolimatta
tarkkailtava, onko juna tulossa. Kuljettajan on tällöin käytettävä
sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen
rataa.
Rautatietä ei saa lähteä ylittämään, jos juna lähestyy taikka valo-opaste
velvoittaa pysähtymään, erityinen ääniopaste kuuluu taikka puomi on
alhaalla tai liikkuu. Tällöin on pysähdyttävä turvalliselle
etäisyydelle radasta, ennen opastinta tai puomia. Kun rautatien saa
ylittää, se on tehtävä viivyttelemättä.”
(Tieliikennelaki 7§)
Mitä seuraavat
liikennemerkit tarkoittavat?
Saako ylittää?
• Tarkastelkaa seuraavien diojen kuvia:
– Mitä kuvassa tapahtuu?
– Saako rautatien ylittää? Miksi? Miksi ei?
– Mitä pitää ottaa huomioon ennen ylittämistä?
Varo sähköä radalla!
• Sähköradat on varustettu 25000V:n
jännitteellä: hengenvaara!
• Pidettävä aina vähintään 2 metrin
turvaetäisyys radan rakenteisiin
• Muistettava valokaari-ilmiön vaara: sähkö voi
”hypätä”!
• Radan rakenteisiin tai vaunujen päälle ei tule
missään nimessä kiivetä!
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2012.
www.rautatieturvallisuus.fi
Rautatie ei ole leikkipaikka
22
Ilkivalta on laitonta
- radalla se on myös
hengenvaarallista!
23

similar documents