SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset TIHA

Report
SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset
TIHA-tiedonkeruuseen
TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
Agenda
 SHS-tilastointi
 Muutokset TIHA-kyselyn sisältöön ja
tietuekuvaukseen
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
2
SHS-tilastointi (1/2)
 SHS-tilastojen tarkoituksena on kuvata euroalueen
sijoittajien arvopaperiomistuksia (SHS = Securities Holding
Statistics)
 SHS-tilastot laatii Euroopan keskuspankki (EKP)
– Saksan Bundesbank (BuBa) avustaa
 Säädöspohja:
– EKP:n asetus EKP/2012/24, julkaistu 1.11.2012
 Suomen Pankin rooli:
– Kerää tiedot suomalaisilta yksittäisiltä raportointivelvollisilta
(nykyiset SP:n tiedonkeruut)
– Kokoaa tiedot yhteen
– Lähettää tiedot edelleen BuBa:lle
• arvopaperikohtaisesti jaoteltuna omistajan sektorin ja kotimaan
mukaan
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
3
SHS-tilastointi (2/2)
 Suomen Pankin lähdeaineistona nykyiset arvopaperikohtaiset tiedonkeruut
– Uusia kyselyitä ei perusteta
– Tiedonkeruiden sisältöä laajennetaan joiltakin osin
 Suorat tiedonkeruut
– Rahalaitosten tilastotiedonkeruu (RATI)
– Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruu (SIRA)
– Maksutaseen kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista
yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE)
• Sisältö laajennetaan kattaamaan myös kotimaiset arvopaperit
 Epäsuorat tiedonkeruut (säilytysyhteisöt)
– Maksutaseen kysely arvopereiden tilin- ja omaisuudenhoito-palveluja
tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA)
• Sisältö laajenennetaan kattamaan myös ulkomaisten sijoittajien omistamat
ulkomaiset arvopaperit
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
4
Muutokset TIHA-kyselyyn (1/3)
 Raportoitavien arvopaperiomistusten sisältö laajenee:
Uusi




Suomessa asuvien omistamat ulkomaiset arvopaperit
Suomessa asuvien omistamat kotimaiset arvopaperit
ulkomailla asuvien omistamat suomalaiset arvopaperit
ulkomailla asuvien omistamat ulkomaiset paperit
♦ Ulkomaisten hallussapitojen raportointitapa muuttuu:
 ulkomaisen asiakkaan sektori ilmoitettava samalla tavalla kuin
kotimaisen asiakkaan sektori
 käytettävä S.1 –alkuisia sektorikoodeja
 S.2 –alkuisilla koodeilla raportointi ei enää mahdollista (ei täytä
SHS-tilastoinnin tietotarvetta)
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
5
Muutokset TIHA-kyselyyn (2/3)
 Otetaan käyttöön uudistettu sektoriluokitus ESA2010
(ESA = European System of Accounts)
– Kansallinen sovellus: Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012
(SL2012)
– Uusi sektorikoodilista
– Sektorikoodin raportointi pakollisena TIHA-kyselyssä (ei
muutosta):
• Hallussapitäjän sektori, jos Y-tunnusta ei ole ilmoitettu
• Liikkeeseenlaskijan sektori ISIN-koodittomille arvopapereille
– Tukea raportointiin:
• Tilastokeskuksen Internet-sivuilta ladattavissa ilmaispalveluna tiedosto, joka sisältää mm. yritysten Y-tunnukset
sekä SL2000:n ja SL2012:n mukaiset sektorikoodit
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
6
Muutokset TIHA-kyselyyn (3/3)
 Tietuekuvaus
– Raportin rakenne ei muutu
 ei uusia tietokenttiä
 Validointisääntöihin vähäisiä muutoksia:
 Arvopaperitietueen kentän 6 (vaade) oikeaa puolta tarkennettu
(= ”331”, ”332”,”51”, ”511”, ”512”, ”513” TAI ”52”)
 Arvopaperitietueen kenttään 33 (kuponkikorko) lisätty raportoituun
arvoon liittyvät validointisäännöt 002 ja 003 (0 ≤ kuponkikorko ≤ 100)
 Virheilmoitukset muuttuvat yllä esitettyyn liittyen
♦ Arvopapereiden instrumenttiluokitus (vaadeluokitus) jää
ennalleen: edelleen ESA95:n mukainen
 Muutos aikaisemmassa infotilaisuudessa (13.12.2012) esitettyyn
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
7
Kysymyksiä ja kommentteja?
28.5.2013
Jarmo Kariluoto
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
8
Aikataulu ja testaus
TIHA-raportoijainfo Suomen Pankissa
28.5.2013
Anna-Kaisa Riekkola
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
Aikataulu
 Muutos aiemmin ilmoitettuun aikatauluun:
Uudistetut raportit toimitettava helmikuussa 2014
koskien periodia 01/2014
 Korjausraportit (periodit 2013M12 ja vanhemmat)
raportoidaan vanhan tietuemuodon mukaisesti vanhoja
sektorikoodeja käyttäen.
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
Testaus 1/2
 Raportointi jatkuu edelleen Itellan palvelun kautta
 Suomen Pankki testannut uudistettua palvelua kevään
aikana
 Tietuemuoto uusine validointisääntöineen ja uusi
koodilista (sektorikoodit) löytyvät Suomen Pankin
internet-sivuilta 3.6.2013 lähtien
 Sisältöohjetta päivitetään kesän aikana ja se julkaistaan
syksyllä Suomen Pankin internet-sivuilla, ilmoitetaan
sähköpostilla
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
Testaus 2/2
 Muutokset ovat testattavissa Itellan testiympäristössä:
https://test.sol.itella.net/ec/bof/
 Salasanoja ja/tai tunnuksia testiympäristöön voi pyytää
tarvittaessa Itellan Service Deskistä
[email protected]
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
Tukea Y-tunnusten raportointiin
 Tilastokeskus tarjoaa ilmaisen palvelun, jonka kautta
suomalaisten yritysten Y-tunnukset ovat ladattavissa
Tilastokeskuksen internet-sivuilta:
http://www.stat.fi/tup/yrluok/
– Taulukossa on viimeisin tieto kaikkien toiminnassa olevien ja
31.12.2008 jälkeen lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen
perusluokituksista. Tietoa päivitetään kuukausittain.
– Tiedosto sisältää seuraavat tiedot: y-tunnus, nimi, toimialatunnus
2-numerotasolla sekä täydellinen sektoriluokka.
– Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä.
– Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.
Näitä voitte pyytää osoitteesta [email protected]
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen
Lisätietoja
 Kysymyksiä voitte lähettää osoitteeseen
[email protected]
 Lisätietoja antaa myös
Jarmo Kariluoto, puh. 010 831 2417
sekä raportointiyhteyshenkilöt:
Nina Salminen, puh. 010 831 2167
Kristiina Pentti, puh. 010 831 2408
 Itellan palveluun liittyen Itellan Service Desk
[email protected]
 Ei raportoijainfoja, bilateraaliset tapaamiset mahdollisia.
SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND
Julkinen

similar documents