vaginaalne läbivaatus, KTG, vesi sünnitusel, valuvaigistid, epiduraal

Report
Maret Voites
LTKH Pelgulinna Sünnitusmaja
ENS-i juhend:
 Latentne faas - algab regulaarsete emakakontraktsioonidega, mis
viivad emakakaela lamenemisele ja avanemisele kuni 3 - 5 sentimeetrit.
 Latentse faasi kestvus tundides –
 Esmasünnitaja 12h
 Korduvsünnitaja 8h
 Kirjeldada: sünnitaja kaebused, üldseisund, vererõhk, pulss,
sünnitustegevuse iseloom
 Vaginaalse vaatluse kirjeldus latentses faasis vähemalt iga 6 tunni
järgselt
 Loote südamelöökide kuulamine - latentne faas 30 minuti järgi.
Soovitatav lisaks KTG 6 tunni järgi.
Vastuvõtutoa ämmaemand
 Teeb selektsiooni, keda




hospitaliseerida
Anamnees
KTG, vag.läbivaatus, vajadusel
analüüsid
Konsulteerib valvearstiga
Nõustab patsiente edasise
tegutsemise osas
Looteveed ei ole puhkenud







Sünnitaja kaebused, üldseisund, vererõhk, pulss,
sünnitustegevuse iseloom
KTG
Vaginaalne läbivaatus
Nõustamine!
Sünnitustuppa mitte enne, kui em.kaela avatus
3cm või rohkem, regulaarne sünnitustegevus
Kui avatus <3cm, KTG korras - soovitatakse koju
minna
Kui pt. nõub hospitaliseerimist (ärev; kaugelt
tulnud vmt) siis valvearsti nõusolekul SEO-sse.
PROM - äraootav taktika
Kui puhkevad kodus selged looteveed – 6h pärast
sünnitusmajja näitama, siis:



Anamnees, KTG, vaginaalne staatus, amniokaatortest
Kui amniokaatortest positiivne, looteveed selged,
KTG korras ning regul.sünnitustegevus puudub soovitatakse naisel koju minna.
NÕUSTAMINE! Tuleb tagasi, kui tekib regul.
sünnitustegevus või kui l/v puhkemisest on möödas
12h ja s/t pole tekkinud.
PROM - äraootav taktika





12h möödudes ja s/t puudub, l/v selged – analüüsid (kl.veri, CRV,
bak.külv tupest), KTG, vag.vaatlus.
Kui analüüsid ja KTG korras, em.kaelas muutusi ei ole või
minimaalsed võib pt. veel 6h koju saata.
Kui pt ei soovi (elab kaugel, ärev vmt), siis läheb SEO-sse.
18h möödudes ja s/t puudub, l/v selged – KTG, alustatakse AB
profülaktilise raviga (S.Penicillini skeemi järgi),
hospitaliseeritakse SEO-sse.
Induktsioon 24-48h möödudes (vajadusel varem) - BISHOPI
skaala
PROM - aktiivne taktika
 Anamnees,




KTG, vaginaalne staatus, amniokaatortest
12h möödudes ja s/t puudub, l/v selged – analüüsid
(kl.veri, CRV, bak.külv tupest), KTG
12h möödudes lootevete puhkemisest alustatakse
induktsiooni
AB profülaktika 18h möödudes
Induktsiooni viis sõltub emakakaela küspusest
(Bishop skaala)
Puhkenud on rohelised
looteveed
 Kohene hospitaliseerimine
 KTG / võimalusel STAN
 Analüüsid
 Alustada AB-raviga
 Alustada induktsiooniga vähemalt 12h möödudes
(sõltuvalt kliinilistest näitajatest)
GBS
 Analüüsi rutiinselt ei võeta
 Kui GBS (+), siis sünnitusel AB profülaktiline ravi skeemi
järgi
Ebatuhud
 Anamnees, KTG, vag.läbivaatus
 Üldiselt ei hospitaliseerita
 Nõustamine, pt. läheb koju
 Kui hospitaliseeritakse naise soovil, siis SEO-sse
 SEO-s – soovitakse minna duši alla, vajadusel
valuvaigistid/tokolüüs
Rutiinid SEO-s
 2 x päevas KTG (vajadusel sagedamini)
 loote liigutuste jälgimine
 sün.tegevuse kujunemise jälgimine
 analüüsid, profülaktiline AB-ravi (PROM)
Kui naine latentsfaasis ja
sünnitustoas
 KTG 3–4h järel, s/l kuulatlemine 30 min




järel
Vann, dušš
Valuvaigistid vajadusel
6h möödudes vaginaalne vaatlus
Kui emakakaelas muutusi ei ole, siis
nõustatakse ja lubatakse koju
Tugiisiku juuresolek
 SEO-s - kui naine on üksi toas, siis saab tugiisik juures
olla
 Sünnitustoas 24h
Nõustamine
Ämmaemanda soovitused koju kaasa:
 asendid, vee kasutamine, liikumine, söömine,




puhkamine
jälgida loote liigutusi ja lootevete värvust
sünnitustegevuse kujunemise jälgimine ja
hindamine
millal uuesti sünnitusmajja pöörduda
vajadusel valuvaigistid - Ibumetin, Paracetamol,NoŠpa
SUUR TÄNU KUULAMAST!

similar documents