Wouter Groothengel, DCW Enschedé

Report
De Arbocatalogus als
hulpmiddel
DCW Gemeente Enschede
Even voorstellen
Gemeente Enschede
• DSOB
• DPGO
• DMO
• Brandweer
en
• DCW
De DCW detacheert haar medewerkers ook
bij alle andere diensten van de gemeente
Enschede en daar buiten. Overal waar wij
medewerkers aan het werk hebben willen
we er zeker van zijn dat dat een veilige en
gezonde werkplek is waar de medewerker
graag naar toe gaat en er gezond van
terug keert.
Intentie
Samen werken aan een veilige en
gezonde werkplek
Een intentieverklaring is de basis van een
goed arbobeleid. Dat kan in eenvoudige
en heledere woorden die voor iedereen
duidelijk zijn. Hang het op in de kantine,
prikborden en zet het op intranet. Iedereen
kan er kennis van nemen en er altijd naar
terug verwijzen: “Maar we hadden toch
afgesproken dat...?”
Arbozorgsysteem
Hoofdlijnen!
Arbo gaat niet over regeltjes. Maak duidelijk
dat we niet met geneuzel bezig zijn. Die
lijnen op de vloer zijn belangrijk, ja, zo ook
de oogdouche bij de acculader. Maar is
dat Arbo? Nee. Het gaat ons om een
veilige en gezonde weerkplek. Een
werknemer die voelt dat hij welkom is op
zijn plek. Hoofdlijnen: niet details.
Bijvoorbeeld: Agressie
Agressie is een item binnen SW-bedrijven.
En hoe. Bijna wekelijks wordt er binnen de
DCW melding gedaan van agressie. En
dat zijn alleen nog maar de meldingen.
Een topje van de ijsberg. Vragen om een
uitzondering, tot vele malen toe is ook
agressie. Zeg niet “Dat zit in de aard van
het beestje”. Nee, ook daar kunnen we
elkaar best op aanspreken.
Omgaan met Emotie en Agressie
• Protocol
• Formulieren
• Meldpunt
• Routing
.....
Natuurlijk. Onze protocollen en formulieren
hebben we keurig op orde. De
handtekening van de directie staat onder
het beleid en de arbocoördinator krijgt
meldingen toegestuurd. Maar weet de
werkvloer van dit beleid? Zijn zij bekend
met wat als agressie wordt betiteld? Waar
de grens ligt? Wat niet wordt getolereerd?
Implementatie
Communicatie
Voorlichting
Workshops
Trainingen
>>> HERHALEN!
Iedereen moet betrokken worden. Train de
leidinggevenden in het herkennen en
omgaan met agressie en emotie. Maar
betrek ook alle SW-medewerkers bij het
beleid. Vertyel wat we hebben
afgesproken. Maak duidelijk aan de hand
van beelden en voorbeelden wat wel en
niet wordt getolereerd en speel in eigen
ervaringen.
Protocol en Praktijk
Voorlichting op alle niveaus,
Alle niveaus? Ja, alle niveaus.
Alle niveaus. Dat is lastig. Maar we
hebbenveel kennis in huis om op alle
niveaus te kunnen communiceren. Maar,
is een protocol op alle niveaus te
schrijven? Nee. En daarom ook hier weer:
HOOFDLIJNEN! We hebben een hoofdlijn
vastgesteld, aan ons de inventiviteit om
die op alle niveaus werkbaar uit te dragen
en te handhaven.
Trainingen en Workshops
Intern organiseren
Interne deskundigheid
Veilige leeromgeving
Herkenbare beelden
Met name A- en B-gedrag
Evalueren
Het is verleidelijk om te oefenen met C- en
D-gedrag. Spannend en leuk. Maar juist Aen B-gedrag is de dagelijkse praktijk en
moeilijk te herkennen als agressie.
Dagelijkse grapjes kunnen pijn doen.
Letterlijk (voorbeeld kleine collega bij de
boomploeg).
Hoofdlijn en Arbocatalogus
We gebruiken een checklist
En gaan de boer op...
De checklist is gebaseerd op de
arbocatalogus. De kennis daarin ligt
centraal; de checklist is voor iedereen
beschikbaar en wordt gehanteerd door de
leidinggevenden. Bij groepsdetachering
altijd samen met de arboco; bij individuele
detachering alleen wanneer dat nodig is.
Preventietaken zijn belegd bij
leidinggevenden. Zij hebben kennis.
RI&E, Checklist en Rapportage
Wat wil de manager weten?
Wat wil de afdeling weten?
Wat wil de medewerker weten?
Een manager wil geen details, maar
hoofdlijnen.
Een leidinggevende wil verbeterpunten op
afdelingsniveau.
een medewerker wil een veilige werkplek en
houvast en zekerheid. Vertrouwen in een
goede intentie.
Dus
Niet middelenstellend
maar doelstellend
Een arbocatalogus helpt ons. Het is een
naslagwerk. Maar het is geen beleid.
Beleid wordt gevormd door onze intentie.
De uitwerking zit hem in samenspraak met
iedereen op alle niveaus en de kracht in
herhaling: uiteindelijk zal er breed geloof
ontstaan dat we het goed bedoelen. In
hoofdlijnen wel te verstaan, want we
moeten wel kunnen blijven mopperen.

similar documents