Ympäristökeskuksien ohjeet

Report
Helsingin seudun kuntien lupaohjeet
mehiläispesien sijoittelusta
Tiedustelu suoritettu maaliskuussa
2011
Ympäristökeskuksen ohjeet
pesien paikoista
Helsinki
-Kaupunki ei vaadi mitään erityislupia, ei taajamissa
eikä haja-asutusalueella
-Huomioitava ympäristön sopivuus
-Lupa maan-/kiinteistönomistajalta, ilmoitus
naapureille
-Näkyvälle paikalle pesien omistajatiedot
-Ei hoitajalle kustannuksia
-Tiedot antoi eläinlääkäri p. (09)31031598
Ympäristökeskuksen ohjeet
pesien paikoista
Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi
-Kaupunki ei vaadi mitään erityislupia, ei
taajamissa eikä haja-asutusalueella
-Huomioitava ympäristön sopivuus
-Lupa maanomistajalta/yhtiöltä ilmoitus
naapureille
-Ei hoitajalle kustannuksia
-Tiedot antoi terveystarkastaja
asiakaspalvelusta (09)81623900
Ympäristökeskuksen ohjeet
pesien paikoista
Vantaa
- Koko Vantaan kaupungin alueella on tehtävä
terveydensuojelulain 13 § 5 kohdan mukainen ilmoitus
eläinten pidosta (terveydensuojelulaki edellyttää vain
asemakaava-aluetta)
-Ilmoituksessa on oltava mukana naapureiden
suostumus
-Ilmoitus maksaa 150 €
-poikkeuksena määräaikainen pesän sijoitus (pölytys)
-kimalaispesillä sama juttu
Tiedot antoi terveydensuojelutarkastaja(09)83923110
Ympäristökeskuksen ohjeet
pesien paikoista
Nurmijärvi
- Kunnan asemakaava-alueella ja taajamissa on
tehtävä terveydensuojelulain 13 § 5 kohdan
mukainen ilmoitus eläinten pidosta
-Määräys koskee vakituista ja määräaikaista pesän
paikkaa
-Määräaikaisen pesän paikan lupaa ei tarvitse
uusia vuosittain
-Mukana on oltava naapureiden suostumus
-Luvan kustannus sidottu käsittelyaikaan
-Tiedot antoi ympäristökeskuksen päällikkö
Keski-Uudenmaan
ympäristökeskuksen ohjeet
pesien paikoista
Tuusula, Kerava, Järvenpää, Mäntsälä
Asemakaava-alueella ja taajamissa on tehtävä
terveydensuojelulain 13 § 5 kohdan
mukainen ilmoitus eläinten pidosta
-Määräys koskee vakituista ja määräaikaista
pesän paikkaa
-Mukana on oltava naapureiden suostumus
-Tiedot antoi ympäristökeskuksen virkailija
Yleisohjeita
-Pesät maisemaan sopivia
-Huomioitava ympäristötekijät
-Mehiläisten ominaisuudet
- Mehiläisten /pesän käsittely
-Pesien omistajatiedot

similar documents