TJS-tuen esittely 13 sivua

Report
TJS-tuki
Taloudellinen tuki liittojen ja yhdistysten
koulutuksiin ja opintokerhoihin
TJS-tuki
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää taloudellista
tukea ohjattuun oppimiseen, esim.
● Lähiopetus
● verkko-opetus / etäopetus
● seminaarit
● luennot (myös jäseniltojen infotilaisuudet ja ryhmätyöskentelyt)
● ohjatut vierailut ja opintomatkat
● opintokerhot
Tukea ei myönnetä kokouksiin tai huvitilaisuuksiin.
Miksi TJS-tukea kannattaa hakea?
● Helppo hakea: täyttäminen verkossa kestää n. 10 min.
● Helpotusta yhdistyksen talouteen:
– yhdestä koulutuksesta voi tienata yhdistykselle 175 €*
– kuusi hakemusta tuottaa 1 050 €*
● Hakulomaketta voi käyttää koulutuksen menojen ja tulojen
arviointiin eli kokonaiskulujen hallintaan.
● Kaikille tasapuolista rahanjakoa.
*koulutus, jossa 7 opetustuntia, menoja väh. 392 €
Miksi TJS-tukea kannattaa hakea?
● Tilastojen (koulutusten määrät ja tunnit) avulla tehdään aytoimintaan liittyvä koulutus näkyväksi OKM:lle → toiminnan
vaikuttavuus.
● Valtio myöntää tukirahaa tuntimäärien perusteella. Mitä enemmän
tunteja, sitä enemmän myös jaettavaa rahaa.
● Valtionavun kautta TJS on olemassa eli TJS-tuki osaltaan vaikuttaa
siihen, että TJS pystyy tarjoamaan koulutus-, kehittämis-, tutkimusja kulttuuripalvelujaan.
Edellytykset tuen saamiselle
● Tuki määräytyy koulutustilaisuuden
– keston
– osanottajamäärän (väh. 10) ja
– hyväksyttyjen menojen mukaan
● Ohjelmaan TJS:n logo tai maininta: Toteutetaan yhteistyössä TJS
Opintokeskuksen kanssa.
● Tuen hakijan tulee olla akavalainen tai STTK:lainen liitto tai yhdistys.
● Samaa tilaisuutta varten ei voi saada muuta valtion tukea.
TJS-tuen hakeminen
● TJS-tuki haetaan TJS-verkkopalvelun kautta. Sitä varten tarvitset
käyttäjätunnukset, jotka voit hakea verkossa olevan
tunnuksenhakulomakkeen avulla:
www.tjs-opintokeskus.fi/tjs-tuki/miten-haen-tjs-tukea.
● Tuki haetaan kahden kuukauden sisällä koulutuksen pitämisestä.
Joulukuun koulutuksista 31. tammikuuta mennessä.
● Mikäli eri organisaatiot järjestävät yhteistä koulutusta, osapuolet
sopivat keskenään kumpi hakee TJS-tuen. Yhdestä tilaisuudesta voi
olla vain yksi hakija.
Hakemuksessa vaadittavat dokumentit
Vaaditut liitteet ovat:
● ohjelma
● osanottajaluettelo
● kopiot koulutuksen laskuista
Osallistujamäärä
● Vähimmäisosanottajamäärä on
10.
● Määrästä voidaan poiketa,
mikäli opetus vaatii pienempää
ryhmää. Silloin tuki on
vastaavasti prosentuaalisesti
pienempi.
● Hakemukseen osallistujaluettelo
paikalla olleista.
Koulutuksen kesto
● Opetustunti on 45 minuuttia.
● Koulutus voi olla yhden tunnin, päivän tai useita päiviä kestävää.
● Ruokailuja, majoittumista ja taukoja ei lasketa mukaan.
● Tukea voi saada kaikista koulutuksen tunneista, myös ohjatuista
ryhmäopetustunneista (monta ryhmää, joilla kaikilla oma
ohjaaja/kouluttaja).
Koulutuksen hyväksytyt menot
● kouluttajien palkkiot
● tilavuokrat
● ilmoitus-, opetusväline- ja materiaalimenot
● kouluttajien ja osanottajien matka-, majoitus- ja ruokailumenot.
Ei hyväksyttäviä menoja ovat:
● Alkoholi- ja lahjakulut
● TJS:n kouluttajan palkkiot
● TJS:n tilavuokrat
● TJS:n oppimisalustojen vuokrat
Koulutuksen ohjelma
Ohjelmassa tulee näkyä:
● päivämäärä(t)
● tuntien alkamis- ja päättymisajat
● opetusaiheet
● kouluttajat ja mahdolliset ryhmäopetustunnit
● maininta: Toteutetaan yhteistyössä TJS Opintokeskuksen kanssa tai
TJS:n logo.
Täyden tuen edellyttämät menot
Osanotta- Täyden tuen
Täysi tuki
7
Ylimenejia
edellyttämät
7
opetustunnin
vien
menot/
opetustuntia/ yli menevät
tuntien
opetustunti
päivä
tunnit: tuen
tuki/
edellyttämät Opetusmenot/opetus
tunti
tunti
10-35
56 €
25 €
9€
4€
36 
66 €
30 €
9€
4€
Mikäli menoja on vähemmän kuin täysi tuki edellyttää, TJS-tukea
maksetaan 45 % menoista.
Opintokerhot
Edellytykset tukeen:
● Hakijoiden tulee olla Akavalaisia tai STTK:laisia rekisteröityjä
yhdistyksiä
● Vähintään viisi jäsentä
● Vähintään viitenä eri päivänä pidettyä tilaisuutta
● Vähintään 10 oppituntia
● TJS-tuki on 4 €/oppitunti
● Maksetaan enintään 40 oppitunnilta

similar documents