ydinviestit

Report
Ville Turkka, Icehearts:
Jokainen lapsi, joka ei jostain syystä
liiku tarpeeksi, on osaton.
Osallistamalla nämä lapset heidät
saadaan mukaan rakentavaan
yhteisöön; aikuisten siipien suojaan.
Marketta Kyttä, erikoistutkija,
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus -ja
koulutuskeskus
Ohjatut liikuntaharrastukset eivät riitä
lapsen liikunnaksi. Vapaa ulkoleikki
synnyttää jopa enemmän liikettä kuin
organisoitu urheilu
Pauli Miettinen, kehittämispäällikkö,
Kuusamon kaupunki ja Hyrrä-hanke
Nuoria on aidosti kuunneltava ja
otettava mukaan osallisiksi ideoimaan,
suunnittelemaan ja toteuttamaan
liikkumistaan. Nuorten nimellinen
osallisuus on muutettava aidoksi
nuorten ja aikuisten yhteiseksi
päämäärähakuiseksi toiminnaksi.
Kati Karinharju, toimintakyvyn tukemisen
lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu.
Tavoitteiden ja tulosten sijaan, kyky liikuttaa
lapsia lähtee läsnäolosta. Ei ole olemassa
oikeaa tai väärää tapaa, vaan erilaisia tapoja
liikkua tai liikuttaa. Kun liikuntaan käsitteenä
ei kohdistu liikaa odotuksia, rohkenee yhä
useampia liikkumaan ja liikuttamaan.
Juha Mallat, Liikuntakasvattaja,
Non Fighting Generation
Myönteisyyttä lasten ja nuorten
liikuntakeskusteluun! Iloinen aihe muuttuu liian
usein kielteiseksi ja vastenmieliseksi, kun
liikunnasta puhuttaessa keskitytään
liikkumattomuuden aiheuttamiin terveysuhkiin.
Lapsille ja nuorille tulisi viestiä mieluummin sitä,
että liikunta on hauskaa ja siitä tulee hyvä olo.
Meidän aikuisten pitää toki nämäkin riskit
tiedostaa, mutta lapselle ei saisi liikunnasta tulla
ensimmäisenä mieleen lihomisen pelkoa tai muuta
kielteistä.
Raija Korpelainen, terveysliikunnan professori,
Oulun Liikuntalääketieteellinen Klinikka (ODL )
Kehittämishankkeiden ja tutkimuksen erottelu on
aikansa elänyt käytäntö ja rahoittajien tulisi
ymmärtää niiden synergia.
Tutkimuksen systemaattisilla menetelmillä
voidaan osoittaa kehittämishankkeidenkin
vaikuttavuus, ja vaikuttavuuden arvioinnin luulisi
kiinnostavan myös rahoittajia.
Liikuntatutkimuksen rahoitus sille tasolle, mille se
väestön terveysriskien näkökulmasta ansaitsee
tulla.
Anne-Mari Jussila, kehittämispäällikkö, UKKinstituutti ja LiVE –ohjelma
Liikunta kaikkien asiaksi - se ei pitäisi olla vain
liikuntahörhöjen juttu! Tukea tarvitaan joka
suunnalta mm. yhteistyön, hyvien käytännön
ideoiden jakamisen ja todellisen tekemisen
muodossa. Rohkeutta peliin ja hihat siis laajalla
rintamalla heilumaan!
Riikka Juntunen, toiminnan johtaja, Suomen
Vammaisurheilu ja –liikunta VAU ry
Yhdyskuntasuunnittelussa tulee huomioida
lähiliikuntareitit ja –raitit. Vanhempana
kannustan lasta liikkumaan harrastuksiin
kävellen ja pyöräillen, jos reitti on turvallinen.
Jos suunnitteluvaiheessa huomioidaan kaikki
potentiaaliset käyttäjät meistä tulee liikkuva ja
hyvinvoiva kansa. Tarvitaan tekoja yhteisen
ympäristön eteen.
 Ehkä tuo osallisuus on juurikin avainsana. Sen sijaan,
että valmentaja tai opettaja kertoo mitä pitää tehdä,
pitäisi luoda sellaiset puitteet, jotka tukevat nuorten
omaehtoisia liikuntaharrastuksia. Omasta mielestäni
koululiikunnan parhautta olivat ne tunnit, jolloin sai
valita meneekö uimaan, luistelemaan, hiihtämään,
karatetunnille vai kiipeilemään. Mieluummin käytän
miljoonan lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen kuin
uusien hallien rakentamiseen. Lisäksi
liikuntaviestinnässä pitäisi välttää pakottamista. Jos
joku koko ajan kuiskuttelee korvaan, että liikkukaa,
liikkukaa, niin moni menee mieluummin vaikka
kiusallaankin snägärille.”

similar documents