04_Cíl firmy, alternativní teorie firmy. Význam zisku.

Report
Cíl firmy, alternativní teorie firmy.
Význam zisku. Oddělení vlastnictví a
kontroly. Manažerské teorie.
Behavioristické teorie firmy.
Zaměstnanecká firma.
Teorie firmy
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Hlavní cíl firmy
• Maximalizace zisku
– MC = MR
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Alternativní cíle firmy
•
•
•
•
•
•
•
Určitá výše zisku
Maximalizace obratu
Maximalizace obratu s určitou výší zisku
Určitý podíl na trhu
Dlouhodobé přežití
Růst (přežití) a expanze (zisk)
Celkově uspokojivé výsledky
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Zisk
•  = TR – TC
• Celkové (ekonomické) náklady
– implicitní
– explicitní
• Celkové příjmy
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Manažerské teorie firmy
• Manažer jedná ve svůj vlastní prospěch
– vlastní plat
– vlastní moc a vliv
– vlastní volný čas
– apod.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Modely manažerské teorie firmy
• Baumolův model
– maximalizace obratu (MR = 0)
• Jednoduchý manažerský model
– zisk, další výhody manažera
• Scitovského model
– zisk, volný čas manažera
• Williamsonův model
– plat manažera, počet podřízených, svěřené
prostředky, další výhody manažera
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Behavioristické teorie firmy
• Firma jako seskupení různých zájmových
skupin
– manažeři
– zaměstnanci
– vlastníci
• Další vliv ze strany jiných subjektů
– dodavatelé
– odběratelé
– stát
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Modely behavioristické teorie firmy
• Simonův model
– při naplnění cíle stanoven cíl vyšší
– při nenaplnění cíle stanoven cíl nižší
• Model zón tolerance
– 8 proměnných
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Zaměstnanecká firma
• Zaměstnanci jednají ve svůj vlastní prospěch
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.
Model zaměstnanecké firmy
• Wardův model
– příjem na jednotku práce (zaměstnanec,
člověkohodina)
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Tato prezentace vznikla s finanční podporou CERGE-EI.

similar documents