Verosuunnitelu

Report
Metsänomistajan
verosuunnittelua
Timo Hannonen
Mhy Päijät-Häme
Miksi
suunnitella?
• Pääomaverotus kiristyi ja sen progressio jyrkkeni.
• Vuotuisten tulojen suuruus vaikuttaa jo
merkittävästi verojen osuuteen.
• Metsänomistajalla on kuitenkin tyypillisesti tuloja
harvoin, mutta tulo voi kerralla olla suurtakin.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Paljonko veroa
menee?
• Alle 30.000€ tuloilla ei kannata tehdä yleensä
mitään. Veroprosentti on 30%.
• 30.000€ ylimenevältä osalta veroprosentti on 33%.
Tällöin saattaa kannattaa suunnitella asioita myös
verotus huomioiden.
• Tarkastelu tapahtuu kalenterivuosittain ja kunkin
verovelvollisen osalta erikseen.
• Kuolinpesä on yksi verovelvollinen.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Keinoja verojen
säästämiseksi:
• Myy puuta ja muita pääomatuloja vähennysten
jälkeen enintään 30.000€/v. Kuinka paljon häviää
hinnassa?
• Sopii puukaupan maksuja eri kalenterivuosille.
Korkotappiot?
• Ajoittaa kuluja tulojen kanssa samoille vuosille.
Laskun maksuvuosi määrää vuoden. Esim.
metsänhoitoyhdistykselle voi maksaa töitä ja
materiaaleja etukäteen.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Keinoja verojen
säästämiseksi:
• Tekee menovarauksen tai purkaa varauksia.
Varausten kanssa tulee olla tarkkana, että tulevat
myös puretuksi.
• Nyt kannattaa purkaa varauksia, jos tulevina
vuosina on tuloja tiedossa.
• Joskus kannattaa purkaa enemmän kuin on kuluja.
• 5v aikaa purkaa Etelä-Suomessa
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Keinoja verojen
säästämiseksi:
• Hyödynnä metsävähennykset
• Jos kuolinpesän osakkaille ei ole muita merkittäviä
pääomatuloja, kannattaa tehdä perinnönjako ja
jatkaa toimintaa verotusyhtymänä.
• Kuolinpesän tulo verotetaan yhtenä
verovelvollisena, mutta yhtymän tulot jaetaan
osakkaille. Esim. kolmen osakkaan yhtymä voi
saada 90.000€ tulot 30% verolla.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Keinoja verojen
säästämiseksi:
• Yhteismetsän perustaminen voi olla järkevää, jos
metsää on paljon. Yhteismetsän verokanta on 28%
tuloista riippumatta.
• Pienemmän tilan voi liittää yhteismetsään.
• Yhteismetsä on lopullinen ratkaisu ja sellaista ei
kannata perustaa vain veroja säästääkseen.
• Yhteismetsä Päijät-Häme ottaa uusia osakkaita
jatkuvasti.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Keinoja verojen
säästämiseksi:
• Investoi metsään tulovuosina.
• Esimerkiksi lannoitus on erinomaista
verosuunnittelua. Kulut ovat täysin
vähennyskelpoisia.
• Lannoitus on myös hyvä keino siirtää varallisuutta
jatkajalle sukupolvenvaihdoksessa.
• Poistojen tekemisen ajoitukset. Maksimipoistoja ei
ole pakko tehdä ja poistoja voi ajoittaa myös
tulovuosille.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Verosuunnittelu
yhteenveto:
• Pienillä tuloilla ei kannata päätään vaivata.
• Kannattaa suunnitella metsätaloutta vuosia
eteenpäin ja ajoittaa toimia myös verotusta
ajatellen.
• Verot edellä metsänhoidossa kuitenkin yleensä
häviää enemmän kuin voittaa.
• Huolelliset muistiinpanot ja matkapäiväkirjat ovat
avain tehokkaalle vähennysten hyödyntämiselle.
• Huomioi myös muut tulot ja tappiot.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Esimerkki
metsävähennyksen käytöstä.
• Puukauppatuloa 50.000€, kemera-hankeen tukea
1000€, vakuutuskorvausta 1000€ samana kalenteri
vuonna metsävähennykseen oikeuttavalta tilalta.
• Käyttämätöntä metsävähennyspohjaa 62.546,4€.
• Verotettava metsätalouden pääomatulo 52.000€, josta
enintään 60% on metsävähennyksen määrä eli 31.200€.
• 62.546,4€-31.200€=31.346,4€ jää
metsävähennyspohjaa odottamaan seuraavia tuloja.
• Verotettavaa tuloa jää ennen muita vähennyksiä
20.800€
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Metsävähennys
luovutusvoiton
laskennassa
• Metsätilan luovutusvoittoon lisätään käytetyt
metsävähennykset.
• Lisäys on enintään ko. luovutetun alueen tai
määräosan metsävähennyspohja.
• Lisäys tehdään vaikka metsävähennystä olisi
käytetty ko. alueella, vaan muuallakin käytetty
huomioidaan.
• Lisäys ei ole riippuvainen siitä, onko luovutus
voitollinen vai tappiollinen.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Metsävähennys
luovutusvoiton
laskennassa
• Jos myytävä metsä on saatu vastikkeetta ja
mukana on seurannut käyttämätöntä
metsävähennystä, tehtävä lisäys on enintään
siirtyneen metsävähennyksen suuruinen.
• Aiemman omistajan käyttämää metsävähennystä ei
lisätä.
• Metsävähennystä ei lisätä kokonaan verovapaisiin
luovutuksiin, kuten yli 10v metsän luovutus
lähiomaiselle.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Metsävähennys
luovutusvoiton
laskennassa
• Lisäystä ei tehdä, jos metsää luovutetaan muuhun
käyttöön. Esimerkiksi määräalana myytävä tontti
metsätilasta.
• Lisäystä ei tehdä, jos myytävä metsä tai määräala
on hankittu samana kalenterivuonna kuin edelleen
myynti tapahtuu.
• Metsävähennystä kannattaa aina käyttää lisäyksistä
mahdollisessa luovutustilanteessa huolimatta.
Lisäys on enintään metsävähennyksellä säästetyn
veron verran.
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK
Esimerkki
metsävähennyksestä luovutusvoiton
laskennassa
•
•
•
•
Hankintameno yhteensä 104.244€.
Käytetty metsävähennys 31.200€.
Myyntihinta 80.000€ ja myyntikulut 5000€.
Luovutusvoitto on 80.000€-104.244€5000€+31.200€=1956€
Edunvalvontaa puunjuurelta Brysseliin. Metsänhoitoyhdistykset, Metsänomistajien liitot ja MTK

similar documents