Pilvipalvelujen sudenkuopat

Report
Pilvipalvelujen
sudenkuopat
Ville Kivelä
Operatiivisen IT-toiminnan päällikkö
Aalto-yliopiston IT
Oy
Mika Salminen
Myyntijohtaja
Cloud Solutions CS
Esityksen sisältö
Mitä täällä ja
Mikä on Aaltotänään
yliopiston
tarkoitamme
suhtautuminen
pilvipalveluilla
pilvipalveluihin
Missä ne
sudenkuopat
on ja miten
niitä voisi
välttää
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Pilvipalvelu
Computing may be organized as a public utility
just as the telephone system is a public utility…
…Each subscriber needs to pay only for
the capacity he actually uses…
… Certain subscribers might offer service to other
subscribers …
…The computer utility could become the basis of a new
and important industry
Professori John McCarthyn puhe
MIT:n satavuotisjuhlissa vuonna
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
1961
Pilvipalvelu
©NCSU Libraries’ Special Collections
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Pilvipalvelu
• JAETTU VAKIOPALVELU: Kaikki asiakkaat käyttävät samanlaista
palvelua yhteisessä ympäristössä
• KÄYTTÖVALMIS PALVELU: Asiakkaan ei tarvitse omistaa, hallita tai
ymmärtää
• ITSEPALVELU: Palvelun voi ostaa “klikkaamalla netistä”
• KAPASITEETIN JOUSTAVA SKAALAUTUMINEN: Kapasiteettia saa
käyttöönsä juuri kulloinkin tarvittavan määrän
• KÄYTTÖÖN PERUSTUVA HINNOITTELU: Maksu kulloisenkin käytön
mukaan
• KÄYTETTÄVISSÄ VERKOSSA MISSÄ TAHANSA
• STANDARDIT KÄYTTÖLIITTYMÄTEKNOLOGIAT: Käytettävissä
selaimella
• JULKAISTUT OHJELMISTORAJAPINNAT (APIt): Mahdollistaa
liittymät muihin järjestelmiin
Lähde: IDC’s Worldwide IT Cloud Services Taxonomy,
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
2012
Pilvipalvelu
PALVELUT TARJOTAAN
JAETUILLA
VIRTUALISOIDUN
PALVELINKESKUKSEN
TEKNOLOGIOILLA
PRIVAATTIPILVI
PALVELUT TARJOTAAN
YKSILÖLLISILLÄ
JÄRJESTELMILLÄ
JA/TAI
PERINTEISILLÄ
LISENSOINTIMALLEILLA
“AITO”
JULKINEN PILVI
“PILVIPESTY”
PALVELU
ASIAKAS
TOIMITTAJA
KUKA VASTAA INVESTOINNISTA,
IMPLEMENTOINNISTA JA YLLÄPIDOSTA
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Aallon pilvilinjaus
Jos vaatimuksemme täyttävä
palvelu on saatavissa
kokonaiskustannuksiltaan
edullisempana palveluna, ei ole
mitään syytä tuottaa palvelua itse…
…eli itse tuotetaan jatkossakin
• Legacy-järjestelmien palvelut
• Palvelut, joita ei ole tarjolla
(vaatimuksiemme mukaisina)
pilvipalveluina
• Palvelut, joiden TCO on pienempi itse
tuotettuna
© Postcode Anywhere (Holdings) Ltd, 2013
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Aallon pilvilinjaus
Jos vaatimuksemme täyttävä
palvelu on saatavissa
kokonaiskustannuksiltaan
edullisempana palveluna, ei ole
mitään syytä tuottaa palvelua itse…
© ® Microsoft, , Google, BOX inc
© Postcode Anywhere (Holdings) Ltd, 2013
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Sudenkuopat
#1 Julkinen pilvi ei välttämättä olekaan halvempi kuin privaattipilvi
#2 Kaikki ei ole pilveä vaikka niin väitetään
#3 Lainsäädäntö ja sopimusjuridiikka laahaa perässä
#4 Pilvi ei vapauta työstä
#5 Riskit toimittajalukoista
© Walt Disney Company
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#1 Julkinen pilvi ei välttämättä olekaan
halvempi kuin privaattipilvi
€/kk
JULKISET
PILVET
OMA PILVI
TCO
OMA PILVI
(vain tekniikka)
10kpl
50kpl
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Virtuaalipalvelimien lkm
#2 Kaikki ei ole pilveä vaikka niin
väitetään
Cloud washing
[kloud wosh-ing] noun
1. a purposeful and
sometimes deceptive
attempt by a vendor to
rebrand an old product or
service by associating the
buzzword "cloud" with it
© Walt Disney Company
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#2 Kaikki ei ole pilveä vaikka niin
väitetään
Pilvipestyä palvelua
voi kuitenkin käyttää
kun ymmärtää mistä
on kyse
PRIVAATTIPILVI
“AITO”
JULKINEN PILVI
“PILVIPESTY”
PALVELU
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#3 Lainsäädäntö ja sopimusjuridiikka laahaa perässä
….maakohtaisten lainsäädäntöjen erot muodostuvat usein esteeksi
pilvipalveluiden käyttöönotossa. Pilvipalveluita käyttävät ja tuottavat
yritykset voivat olla epätietoisia, minkä maan lakia noudatetaan EU:n
sisällä ja erityisesti EU:n ulkopuolella tapahtuvissa mahdollisissa
kiistoissa....
…Perinteiseen IT-infrastruktuuriin
nähden koko sopimus- ja
vastuukäytäntö on erilaista….
Lähde:
Viestintäministeriön raportti 19.4.2013
Suomalainen pilvimaisema
© Walt Disney Company
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#3 Lainsäädäntö ja sopimusjuridiikka laahaa perässä
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#4 Pilvi ei vapauta työstä
PILVI
DIY
© Disney
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#4 Pilvi ei vapauta työstä
Tietoliikenne, 1
Työasemapalvelut, 2
Palvelin ja
tallennus, 2
IAM, 15
Toimittaja, 31
Viestintä ja
markk., 2
Arkkitehtuuri, 4
Asiakaspalvelu, 40
IT-hankinta, 1
PMO, 25
Tietoturva, 4
Asiakkuuspäälliköt, 4
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#4 Pilvi ei vapauta työstä
TEKNOLOGIAN
OSTAMINEN JA ITSE
TEKEMINEN
TOIMITTAJIEN JA
PALVELUJEN
HALLITSEMINEN
OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#5 Riskit toimittajalukoista
© Disney
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#5 Riskit toimittajalukoista
Miten siirrän datan,
jos kun lopetan
pilvipalvelun
käytön?
Mitä teen, jos toimittaja
nostaa hintoja heti kun
olen siirtänyt kaikki
pilveen?
Entä jos
toimittajani
menee
konkurssiin?
© Disney
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#5 Riskit toimittajalukoista
Kartoita, suunnittele ja dokumentoi ainakin hätäpoistumistiet,…
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
#5 Riskit toimittajalukoista
mutta mielummin pidä kontrolli aina itselläsi…
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
Yhteenveto
Ymmärrä ja varaudu
Korkeakoulujen IT-päivät 5. – 6. 11. 2013
Pilvipalvelujen sudenkuopat
© Walt Disney Company

similar documents