CO Brandveiligheid in huis

Report
Brandpreventieadviseurs
In België wordt er om de 45 minuten een
woningbrand gemeld
+100 Doden
10.000
woningbranden
1000 slachtoffers
Slachtoffers
door
rook en
vuur
1500 CO
intoxicaties
40 doden
1300 slachtoffers
Een scheikundig proces
Vuurdriehoek
Mengverhouding
Zuurstof
Zuurstof
21%
Edelgassen
LUCHT
CO²
Stikstof
79%
Brandstof
o
Volledige verbranding:
O²
C
CO²
+E
o
Bij onvolledige verbranding wordt CO gevormd:
O²
C
CO² + CO
+E
Wat is CO
o
Kleurloos
o
Reukloos
o
Smaakloos
o
Niet irriterend gas
o
Dat vrijkomt bij een niet volledige
Reukloos
Kleurloos
Smaakloos
verbranding van hout, kolen, ethanol
gas of mazout
Onvoelbaar
Waar komt CO voor
o
Vulkaanuitbarsting
o
Moerasgassen
o
Bosbranden
o
Industriële activiteiten
o
Autoverkeer
o
Tabaksrook
o
verwarmingstoestellen
Gasgeisers
Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen
wordt veroorzaakt door kleine gasgeisers
van 5 liter, aangesloten op een bad of
douche.
5-liter: enkel te gebruiken voor een gootsteen of wastafel (toestel meestal
zonder rookafvoer).
10-liter: voor een douche heb je minimaal een 10-liter-gasgeiser nodig
met een schoorsteen of rookafvoerpijp.
13-liter: voor een bad heb je minimaal een 13-liter-gasgeiser nodig met
schoorsteen of rookafvoerpijp.
Koolstofmonoxyde CO
o
Maakt jaarlijks >1000 slachtoffers.
o
Waarvan 10 tallen met dodelijke afloop.
o
80% tussen oktober en april
o
Meest door waterverwarmingstoestellen
o
CO intoxicatie komt voor op alle leeftijden.
Ventilatie
•
•
De ruimten te klein of onvoldoende verlucht
Toestel
•
•
•
•
Slecht geregeld, Slecht geïnstalleerd
Slecht onderhouden
Verkeerd gebruikt
Rookafvoer
•
•
•
Niet verbonden aan de schouw.
Indien de schouw slecht trekt
CO-intoxicatie
•
grootst bij koud weer
•
windstil weer
•
zeer veel wind
Waarom CO-vergiftiging gevaarlijk is
o
wordt via de longen zeer snel opgenomen in bloed
o
hecht zich vast op de rode bloedlichamen en verdringt
de O²
o
vasthechten 240 maal groter dan O²
o
De hoeveelheid CO in de omgevingslucht.
o
De duur van blootstelling.
o
De individuele gevoeligheid
o
Leeftijd, kinderen en ouderen zijn gevoeliger, fysieke activiteit, Zwangere vrouwen
Vergiftigingsverschijnsel CO
o
Eerste tekenen zijn banaal en worden nauwelijks
herkend.
o
Hoofdpijn,misselijkheid en onverklaarbare
vermoeidheid
o
Nadien last van braken, duizeligheid en bewustzijn
verlies, coma
o
Dood als gevolg
Gevolgen van nachtje uit?
CO-vergiftiging ?
o
CO - voedselvergiftiging
o
CO – griep
o
CO – migraine
o
CO – hartaanval
Eerste hulp CO denk eerst aan je eigen
veiligheid
o
Deuren en vensters openen
o
Indien mogelijk het toestel uitschakelen
o
Het slachtoffer uit het vertrek halen
o
Een ziekenwagen bellen met zuurstof
o
Indien slachtoffer niet meer ademt. Starten met
kunstmatige beademing
o
Zo geconcentreerd mogelijk zuurstof toedienen.
Voorkomen CO-intoxicatie
o
1/2
Hoe
voorkomen
Voldoende verluchting
Verse lucht
o
Aansluiten door een erkend installateur
o
via schouw of rechtstreekse afvoer naar buiten
o
Niet meerdere toestellen op één schouw
Grote
roosters
Goede
schoorsteen
o
Schouw en toestel jaarlijks laten nazien
Voorkomen 2/2
o
GASgeisers
Slaap nooit in een kamer met verwarmingstoestellen
CE gekeurd
o
Opgelet met co detectoren
o
Herhaling hoofdpijn, vermoeidheid
10 L
Douche 10L
13 L
o
Bij vermoeden vraag professioneler hulp
Bad 13L
… alle nieuwe toestellen een beveiliging hebben. Die
schakelt het toestel uit als er te weinig zuurstof in de
lucht is of als de schoorsteen niet goed trekt.
…er een 10 tot 17 liter gasgeiser bestaat met een
veilige rookafvoer (muurdoorvoer)
… enkel gekeurde toestellen die het CE-merk dragen
verkocht mogen worden.
Klik op de rode zones voor meer uitleg
CO gevaar
CARAVANS, BOTEN & MOBILE HOMES
Caravans, boats en mobile homes vormen een risico
omdat verplaatsbare toestellen op petroleum,
paraffine of kerosine vaak gebruikt worden als
verwarming en om te koken.
Terug
CO gevaar
BARBECUE GRILL
Een werkende barbeque of grill in een gesloten
of slecht verluchte ruimte is een reel gevaar
voor CO-intoxicatie.
Terug
CO gevaar
Bijzet verwarming op basis van fossiele
brandstoffen houden een enorm risico in niet
of slecht geventileerde ruimten. Zij zijn is een
een reel gevaar voor CO-intoxicatie.
Terug
CO gevaar
VERBRANDINGSMOTOR
Een verbrandingsmotor in een auto grasmachine,
generator ed. Bevatten een hoge dosis CO in hun
uitlaatgassen. Star deze niet in een afgesloten
garage.
Terug
CO gevaar
GASFORNUIS _ OVEN
Slecht onderhouden fornuis of oven op gas een
reel gevaar voor CO-intoxicatie.
Terug
CO gevaar
SCHOORSTEENOPENING
Een blokkage van de schoorsteen zorgt voor een
slechte rookgasafvoer en is een ernstig
gevaar. Stookwet ????
Terug
CO gevaar
VERVUILDE SCHOORSTEEN
Een vervuilde schoorsteen zorgt voor een slechte
rookgasafvoer en is een ernstig gevaar.
K.B. van 6 januari 1978
Wetgeving periodiek nazicht verwarmingsinstallaties
Terug
CO gevaar
GAS OF HOUTVERWARMING
Signalen van een slecht werkende verwarming
kunnen zijn: verhoogde condensatie op de ramen,
Zwartblakeren van glazen en zwarting van
namaakhout bij gasbranders. CO kan ook
vrijkomen bij de verbranding van vaste
brandstoffen, hout, olie, alcohol, gel,parafine.
Terug
CO gevaar
VERLUCHTING
Zorg steeds voor voldoende
verluchting. Ophoping van vuil of
plaatsen van nieuwe beter
afsluitende ramen kan de ventilatie
in een woning dusdanig verstoren
Terug
CO gevaar
CV-INSTALLATIE, GAS - MAZOUTBRANDER
Dergelijke toestellen kunnen een slechte verbranding
of een slecht afvoer van rookgassen hebben. De
ruimtes waarin deze worden opgesteld dienen
voldoende verlucht te zijn.
Terug
36
BPA
V2.33
- PROJECT
Waarom brandpreventie in
woningen
•Het aantal slachtoffers in woningen verminderen
•Burger meer bewust te maken
•Verantwoordelijkheidsgevoel te verhogen
•Waakzaamheid te verhogen
•Zelfredzaamheid te verhogen
37
Voorstelling Brandpreventie adviseurs
HOE
Bezoek aan particuliere woningen en
sensibiliseren van de verschillende
doelgroepen door het geven van
uiteenzettingen / conferenties over
brandpreventie in woningen.
38
Voorstelling Brandpreventie adviseurs
“RISICO NUL BESTAAT NIET”
39
•
•
•
Wat is de verantwoordelijkheid van de BPA*
BPA kan nooit absolute veiligheid garanderen noch adviseren
BPA geeft advies op basis van vaststellingen en momentopname
BPA heeft GEEN controlebevoegdheid, zelfs niet waar
verplichtingen opgelegd zijn.
*BPA = BRANDPREVENTIEADVISEUR

similar documents