Dr.sc. Lav Bavčević – Položaj hrvatskog ribarstva nakon ulaska u EU

Report
Dr.sc. Lav Bavčević HZPSS
Položaj hrvatskog ribarstva nakon
ulaska Hrvatske
u
Europsku Uniju
Ulazak Hrvatske u EU za hrvatsko
ribarstvo podrazumijeva
► Prihvaćanje
pravne stečevine EU i njenu
primjenu u hrvatskoj ribarsvenoj politici
► Pozicioniranje
specifičnosti hrvatskog
ribarstva u okvire europskog ribarstva
► Ravnopravni
ulazak hrvatskih proizvoda iz
ribarstva na europsko tržište
Prihvaćanje pravne stečevine EU i njenu
primjenu u hrvatskoj ribarsvenoj politici
►
►
►
Ribarstveni resursi postaju dio ribolovnih resursa
Zajednice
Restrukturiranje ribarstva uzevši obzir moguće
socioekonomske posljedice i specifičnosti ribarskih
regija
Zajednička ribarstvena politika(CFP):



Iskorištavanje živih vodnih resursa
Akvakultura
Prerada i promet proizvoda iz ribolova i akvakulture na teritoriju zemalja
članica ili u njihovim ribolovnim vodama, s brodovima koji pripadaju EU
ribarskoj floti
►
Mehanizmi provedbe CFP su temeljeni na
povećanju selektivnosti alata i na optimalizaciji
ulova
Pravila pristupanja ribolovnim vodama i resursima,
upravljanje i praćenje ribolovnih aktivnosti
►
Prilagodbe se već provodi
Pravna stečevina EU je ugrađen u ZMR:
► Ciljevi:
► mjere
upravljanja biološkim bogatstvima mora
► mjere regulacije ribolova
► mjere upravljanja ribarskom flotom
► mjere praćenja ulova
► mjere upravljanja uzgojem riba i drugih
morskih organizama,
► uspostavu sustava nazora i kontrole, te
određivanje težine prekršaja i načina njihova
sankcioniranja
Prilagodbe se već provodi
Pravna stečevina EU je ugrađen u Zakon o
strukturnoj potpori i uređenju tržišta u
ribarsvu
► Strukturna politika u ribarstvu
•
Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva
•
•
Operativni programi
Mjere strukturne politike
► Mjere
•
•
•
•
►
uređenja tržišta proizvoda ribarstva
Tržišne standarde za određene proizvode ribarstva
Udruživanje u ribarstvu (zadruge i organizacije proizvođača)
Cijene i intervencije
Obavješćivanje potrošača
Potpore u posebnom statusu
Primjena uredbe 1967/2006
Mjere upravljanja i iskorištavanja resursa u Sredozemlju
Što nas još očekuje?
► Prepoznavanje
zaštićenih vrsta i staništa
► Restrikcije u primjeni ribolovnih alata – još
uvijek se pregovara!
► Uspostava
planova upravljanja za određene
ribolovne alate i tehnike
► Kontrolne mjere
– iskrcajna mjesta i monitoring ulova
Aktualna pitanja ribara
►Ribolovna
prava u teritorijalnim vodama?
• Uredba 2371/2002 - zemljama Zajednice se dopušta uspostava
očuvanja i upravljanja u zoni do 12 milja (teritorijalne vode)
zadržavanjem prava ribolova za tradicionalnu flotu.
• 2012. godine - slijedi novi dogovor. Očekuje se nastavak
dosadašnje politike
• Planovi upravljanja u teritorijalnim vodama također mogu
zaštititi prava tradicionalne flote
►SOPS
•
i ZERP (i druge međunarodne vode)-
?
(predmet arbitraže sa Slovenijom i dogovora s članicama EU)

similar documents