Silah Eğitimi

Report
AVCI EĞİTİM PROGRAMI
ATEŞLİ SİLAHIN (AV TÜFEĞİ) GÜVENLİ
TAŞINMASI , MUHAFAZASI VE KULLANIMI
Hazırlayan:
Hüseyin DEMİREL
Em. P. Md. Mv.
– Ben Gönyeli’de sakin Em.P.Md.Mv. Hüseyin Demirel, bilindiği gibi Av
ve Yaban Hayatı yasası gereği 3-4 yıldır ilk defa av ruhsatı sahibi
olabilmek için iki günlük eğitim ve sınav gerçekleştiriliyor. Bu oluşum
içerisinde ben de sizinle ateşli silahın güvenli taşınması, muhafazası
ve kullanımıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım.
– Öncelikle ava gönül verdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Zevkler
ve renkler tartışılmaz ama bence doğanın güzelliğini seyredip,
tenefüs edip yaşayarak yapılan daha güzel bir hobi yoktur. Ancak
daha sonra da belirteceğim gibi avcılığı güvenlik ön planla sevgi saygı
ve dostluk çerçevesinde yapmalıyız. Bilhassa avlanırken çok vurma
yarışmasına girmemeliyiz. Çünkü avcı dostlarımızı kim daha çok
vuracak diye rakip olarak görürsek, alacağımız keyif kıskançlık ve
sinire dönüşür, alınan haz düşer ve hırsın getireceği heyecan ve
acelecilik kaza yapma riskini de arttıracaktır.
– Beni dinlerken elinizdeki notlara bakmaya gerek yok, acaba sınavda
hangi sorular gelir diye sıkıntı da yaşamayın. Eline hiç silah almamış
bayanlar bile. Bunu ancak benim dersim için söyleyebilirim, güvenlik
konusu % 90 mantığa da dayalı olduğu için sınavı rahatlıkla
başarabilirsiniz. Amaç sınav değil her türlü yasal ve etik kurala saygı
göstererek hem kendi hem de çevremizdeki insanların güvenliğidir.
ÜLKEMİZDE;
• Silah bulundurmak ve taşımak mecburiyetinde olan polis, asker, özel güvenlik
birimleri gibi kurum ve kuruluşların yanında bence en dikkatli olması gereken ve en
tehlikeli pozisyonda olanlar avcılardır. Halk arasında, 18 yaşında bir şahsın askere
gidip her türlü otomatik silah, top, tüfek, uçaksavar kullandığı halde av tüfeği
ruhsatının verilmemesinin eleştirildiğini duymaktayım. Bence bu yasa doğrudur.
Askerde 1-1,5 yıl dolu silah çok ender zamanlarda atış alanlarında ki burada
komutanların huzurunda, onların kontrolünde silah sadece cansız ve sabit
hedeflere doğru olup komutla ateş edilmekte, dolu silahın arkadaşlarımıza doğru
döndürülmesi yasaktır ve mümkün değildir. Bir de sınırlarda nöbet tutan
arkadaşlarımızda dolu silah olabilir. Bu arkadaşlarımız da silahlarını nöbet yerinde
sadece düşmanı hedef alacak şekilde taşırlar.
• Ancak avcılar, (ava giden arkadaşlar bunu çok iyi bilmektedir) çok küçük olan
avlaklarda ellerinde dolu silah , parmak tetikte serbest ve kontrolsüz bir şekilde
dolaşmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 22.000 civarı avcı bulunmaktadır. Öyle bölgeler
vardır ki av günleri neredeyse ayak basmadık metre kare kalmaz. Öyle an vardır ki
her avcının dört bir tarafında yüzlerce avcı hepsi atış menzilinde (hayati tehlike
olabilecek mesafede) karmakarışık doğudan batıya, batıdan doğuya, güneyden
kuzeye, kuzeyden güneye hepsinin silahları dolu av arayarak yürümektedirler. Her
an bu avcıların arasından nereye gideceği belli olmayan bir av kuşu veya tavşan
çıkabilmektedir. Düşünün , silahlar o ava nişan alacak ve herkes birbirinden daha
erken vurmak isteyecektir. ALLAH KORUSUN ! Yılda 10-15 Pazar ava gidilmekte ve
bu sahne her av günü yüzlerce bölgede gerçekleşmektedir. Ama askerde eli silahlı
askerler terhis oluncaya kadar böyle bir ortam yaşamazlar.
ATEŞLİ SİLAHIN TARİHÇESİ
Ateşli silahlar 16. yüzyılın başından itibaren önce askeri
amaçlar için Kullanılmaya başlandı sonra av maksadı ile
kullanılırken spor ve eğlence maksadı ile de
kullanılabileceği farkedildi ve sonraki yüzyıllarda
silahlarla eğlence maksatlı bir çok müsabakalar yapıldı
tabancalar ise yakın muharebelerde yedek bir silah
olarak kullanıldı kolay taşınabilmesi tabancaları her
zaman tüfekten daha cazip yapmıştır. Yüzyıllardır silah ,
kılıç ve bıçaklar erkekliğin simgesi olmuştur adeta
erkeğin aksesuarı gibidirler silah ve tabancaların
gelişimi 19. yüzyılın ortalarına doğru hız kazanır.
ATEŞLİ SİLAHIN TANIMI
1. Herhangi bir şekilde imal edilmiş ve
2. Herhangi bir patlayıcı maddeyi ateşlemek suretiyle
3. Saçma, kurşun veya başka tip mermi atabilen silahları ve
bunların herhangi bir parçasını kapsar.
Ancak
1. Sadece bir yay veya hava basıncı gücü ile
2. Herhangi bir saçma, mermi veya başka kurşun atan oyuncak
tüfek ve tabancayı,
3. Gaz basıncı ile çalışan yivli veya yivsiz hava tüfeğini, Yivli veya
yivsiz hava tabancasını veya
4. Kullanılmak için değil de antika amaçları için bulundurulan ve
çalışır durumda olmayan ateşli silahı kapsamaz.
ATEŞLİ SİLAHLARIN KAYDI
Müracaat üzerine Polis Genel Müdürü;
(1) 21 yaşından küçük olmayan; ve
(2) Tasarrufunda ateşli silah bulundurmaya uygun ve iyi
karakterli olan bir şahsa kayıt belgesi verebilir.
(3) Ayni kişi adına av maksatlı en çok 3, atıcılık maksatlı
en çok 2 adet olmak üzere toplam 5 adetten fazla
ateşli silah kayıt edilemez.
Hava tüfeği ve hava tabancaları da ayni usul ile
kaydedilir. Ancak bir kişi istediği kadar adına hava
tüfeği veya hava tabancası kaydedebilir. Yaş
sınırlaması av tüfeklerinde olduğu gibidir.
ATEŞLİ SİLAHLARIN DEVRİ
Polis Genel Müdürüne yazılı müracaat
üzerine, Polis Genel Müdürü ateşli silahın
mülkiyetinin
başkasına
devredilmesine
müsaade edebilir
ATEŞLİ SİLAH
SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Ateşli Silahın Salimen Muhafazası
Tasarrufunda ateşli silah bulunduran her şahıs,
A. silahını kaybolmaması veya
B.çalınmaması için salim ve emin bir şekilde muhafaza etmelidir. (Kilit altında
bulundurulur. 2 yıl – 10.000 TL)
2. Ateşli Silahların Kaybı veya Tahribi
Herhangi bir şahsın tasarrufundaki bir ateşli silah kaybolursa veya tahrip olursa
konu şahıs böyle bir kayıp veya tahrip hakkında en yakın karakoldan sorumlu
polis mensubunu derhal yazılı olarak haberdar eder. (bunu ihmal eder veya bu hususta
yalan söylerse 3 aya kadar hapislik ve/veya 5.000 TL para cezasına çarptırılır.)
3. Konut Değişikliği
Bir şahıs daimi konutunu bir ilçeden başka bir ilçeye naklederse, taşındığı
ilçedeki en yakın karakoldan sorumlu polis mensubuna bu değişikliği yazılı olarak
bildirmelidir. (3 ay hapislik ve/veya 5.000 TL para cezası)
4. Polisin Silah İbrazını İsteme Yetkisi
Herhangi bir polis mensubu herhangi bir zamanda, bir ateşli silah
ruhsatı hamilinden konu ateşli silah ruhsatını ve hakkında bu ruhsatı tuttuğu ateşli silahı
teftiş için ibraz etmesini isteyebilir. Reddedilirse polis müzakeresiz ikamet edilen herhangi
bir binaya girip arama yapabilir. Polise direnme ve engelleme olursa 3 ay hapislik ve/veya
5.000 TL para cezası ile cezalandırılabilir.
ATEŞLİ SİLAHLARIN TASARRUFU
TABANCA VEYA TOPLU TABANCA
1. ÖZEL İZİN (BAKANLAR KURULU)
2. KAYIT BELGESİ (PGM)
3. TASARRUF RUHSATI(KAYMAKAMLIK)
AV TÜFEĞİ
1. KAYIT BELGESİ (PGM)
2. TASARRUF RUHSATI(KAYMAKAMLIK)
HAVA TÜFEĞİ
1. KAYIT BELGESİ(PGM)
ATEŞLİ SİLAH BULUNDURULAMAYACAK KİŞİLER
a)Adam kaçırma b)kundakçılık c)adam öldürme
d)Yasa dışı bir derneğe üye olma e)katillik veya katilliğe
teşebbüs
f)isyan, kargaşalık g) soygunculuk h)fesatçılık
i)ihanet j) ateşli silahlar yasasına aykırı suç k)bu madde
amaçları için bakanlar kurulunca suç teşkil ettiği ilan edilen
başka herhangi bir suç.
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
• Güvenlik Konusuna Genel Bakış
• Esas konumuz emniyet ve güvenlik. Yani
kendimiz
ve
çevremizdeki
insanların
güvenliğidir. Silah ve kullanımı öyle bir olaydır
ki silaha değer verilip, emniyet kurallarına
özen gösterilmesi halinde en sağlam, en
güvenilir dost olur. Ancak emniyet kurallarına
dikkat edilmezse aynı silah en büyük, en
tehlikeli düşmandan daha tehlikeli bir
düşman olur.
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
• Tehlike riskinin beklendiği herhangi bir olayı,
ortamı, cihazı veya bir insanı çok iyi tanımalı,
onu ezberlemeliyiz. Ayrıca emniyet için
gerekli prensiplere uyulması halinde de olası
tehlike en az seviyeye indirilmiş olur.
Dolayısıyle biz silahımızı çok iyi tanıyıp bu
hususta konan güvenlik tedbirlerine riyayet
edersek kötü neticelerden uzak olmuş oluruz.
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
• Ateşin ve çıplak elektriğin tutulmaması
ne derece önemli bir kural ise silah için
konan güvenlik tedbirleri de o derece
önem
taşımaktadır.
Kurallara
uyulmamasından
meydana
gelen
kazalar
şanssızlık
değildir.
Bu
sebeplerden dolayı meydana gelen,
gerçek, çok üzücü olaylar mevcuttur.
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
• Örneğin:
• ·
2008 yılında ana avda genç bir arkadaşımızın,
aynı banyadaki av arkadaşı tarafından ölümüne
sebep olan bir kaza yaptığı bilinmektedir.
• ·
Mağusa bölgesinde yeni evli bir çift araç
içerisinden avlanırken, silahın kazara ateş almasının
kadının ölümüne sebep olduğu bilinmektedir.
• ·
Yine yakın geçmişte üstü açık bir araç ile
geceleyin yasak av yapan bir grup gençten bir tanesi
kazara başından vurularak öldüğü bilinmektedir.
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
• Gönyelili bir avcı ayak topuğundan vurulması sonucu
topuğunun çok kötü bir şekilde parçalandığı
bilinmektedir. En yakın arkadaşı tarafından vurulan bu
kişi arkadaşı hakkında şikayetçi olmadı, yanlışlıkla
kendi elindeki silahın patladığını söyledi. Vuran
adamın ne kadar vicdan azabı çektiğini siz düşünün.
• Bunun gibi yüzlerce olay vardır. Her yıl avın açıldığı
özellikle ilk haftalarda sadece hastahaneye giden
yaralanmayla neticelenen onlarca vakayı basında
görmekteyiz.
• Kurallara uymak, yasa gereği olduğu için değil, kendi
ve arkadaşlarımızın güvenliği için olmalıdır.
GÜVENLİK KONUSUNDA GENEL BAKIŞ
•
•
•
•
Baba-oğul çift kabin araçta giderken, baba atış menzilinde araç içerisinden keklik görür
ve araçtan keklik vurmak için silahini doldurmak isterken, sürücü olan oğul kanuna
aykırı ve tehlikeli olduğu için “Baba yanlış yapıyorsun” diye babasını uyardığında, baba
sağa sola bakarak “ Kimse yok, kim görecek” der ve silahını doldurup namluyu
pencereden dışarı çıkarırken kazara silah ateş alır. Pencerenin rüzgarlık camını parçalar.
Baba heyecanlanır ve oğluna “Aman ne oldu!” der. Oğlu da “Bişey değil baba kimse
görmedi.” Diye cevap verir.
Yine Gönyelide sakin tecrübeli diye kabul ettiğimiz eski bir avcı misafir gittiği avda
arkadaşının arabasına tüfeğini boşaltmayı unutarak binmiş ve araba hareket
halindeyken dolu silah yanlışlıkla patlamıştır. Dört kişinin bulunduğu arabada şanslı
oldukları için saçmalar dikiz aynasının olduğu yeri parçalayarak dışarı çıktı, ölüm dahi
olabilecek bu kazada yara almadan kurtuldular.
Her sezon onlarca kaza olmaktadır. Genelde kazalarda hafif yaralanmalar birbirlerini
tanımayan kişiler arasında olmakta, ölüm ve ağır yaralanmalarda mağdur %90 en yakın
banya arkadaşı tarafından vurulmaktadır.
Kurallara yasak olduğu için değil güvenliğimiz için uymalıyız.Örneğin ölümle neticelenen
trafik kazalarında genelde emniyet kemerinin takılmadığı bilinmektedir. Emniyet
kemerini polis yazacak diye değil güvenliğimiz için takmalıyız.
GENEL EMNİYET KURALLARI
ŞU ANDA DOĞRU VE
YANLIŞ
HAREKETLER,
DAVRANIŞLAR RESİMLERLE
GÖSTERİLİP İZAH EDİLECEK
1-Avda dinlenmek üzere
yatırken elin erişebileceği
yerde atışa hazır dolu bir
silah kesinlikle
bulundurulmamalıdır.
(RESİM 1)
Avda Uyumanın doğru
resmi olmadığı için tek
resim olarak gösterilmiştir.
GENEL EMNİYET KURALLARI
•
Güvenli taşıma kadar
önemli olan bir kural da
güvenli muhafazadır. Silah
boş olarak ve yetkisiz
kişilerin
ulaşamayacağı
kilitli bir yerde muhafaza
edilmelidir.
• (Resim 2-3-4)
• Silah elbise dolabı, yatak
altı gibi yerlerde muhafaza
edilmez. En uygunu kilitli ,
zırhlı çelik kasalardır.
GENEL EMNİYET KURALLARI
GENEL EMNİYET KURALLARI
Hiçbir silah namlusundan
tutularak
çekilip
alınmamalıdır.
Silah
başkalarının kullanabilme
ihtimali
olan
yerlerde
bırakılmamalıdır.
Büroda
veya
evde
kılıfından
çıkarılacak ise mutlaka
başkalarının ulaşamayacağı
kilitli, özel yerlerde boş
olarak bulundurulmalıdır.
(Resim 5)
GENEL EMNİYET KURALLARI
• Silahın
ulu
orta
bırakılması
kazaya
sebebiyet verme riskinin
yanında çalınma riskini
de doğurur. (Resim10)
• Bazı silah sahipleri silahı
yetkisiz kişilere verir, ava
gönderir, polis yakalarsa
‘izinsiz aldığını söyle’ der.
Silah
sahibi
asla
sorumluluktan
kurtulamaz.
GENEL EMNİYET KURALLARI
• Silah ile mühimmatı asla
aynı dolapta muhafaza
edilmemelidir. Tozlu ve
rutubetli
ortamlarda
bulundurulmamalıdır.
• 5. Tetik üstünde kuvvet
olsun ya da olmasın, silahın
her an ateş alabilme
ihtimali
göz
önünde
bulundurulmalıdır. Silahın
emniyet sistemi de her
mekanik
sistem
gibi
çalışmayabilir,
arızalanabilir.
• Silahta arıza varsa, parça
değiştirme veya tamirat
yapıldıysa, emniyet kapalı
olsa bile fişek ateşlenebilir.
• 7.
Atış sebebiyle
görme ve işitme duyularınız
ciddi
şekilde
zarar
görebileceğinden
her
zaman korunmalıdır. İmkan
varsa göz ve kulaklar,
emniyet gözlükleri ve atış
kulaklığı
kullanarak
korunmalıdır.
GENEL EMNİYET KURALLARI
• Bir silah kavramadan önce zihnin
açık ve zinde olduğundan emin
olunmalıdır. Ateş etmeden önce
veya atış sırasında uyarıcı ilaç
veya
alkol
kesinlikle
alınmamalıdır. Alkollü, sinirli ve
aşırı
üzüntülü
durumlarda
silahlardan uzak durulmalıdır.
• Av günleri alkollü piknik yapıldığı
ve boşalan şişeleri havaya atıp
ateş edildiği bilinmektedir. Bu
çok tehlikeli ve yanlıştır.
• 9.
Silahın, boş olduğundan
emin olunsa bile, asla bir insana
yöneltilmemelidir.
Silah
ile
kesinlikle şaka yapmamalıdır.
(Resim 7)
GENEL EMNİYET KURALLARI
Silahta emniyet mandalı olsa da tetiği çekmeye niyetlenmedikçe asla parmak tetik
korkuluğunun içerisine konulmamalıdır. (Resim 8)
Silahın taşınması sırasında elin duracağı yer böyle olmalıdır (Resim 9)
GENEL EMNİYET KURALLARI
Silah, doldururken veya boşaltırken asla hiçbir insana yöneltilmemelidir.
Namlu ağzı daima emniyetli bir yeri göstermelidir. Hedef dışında başka bir
yere nişan alınmaz. Silah emniyetli bir noktaya doğrultulduğu sürece kaza
sonucu patlama olsa bile kimse yaralanmayacaktır. Bir yıl avın 1. günü
babam silahını ilk doldurduğunda silahı kapatırken kendiliğinden ateş aldı.
Bir başka yıl avın ilk günü ilk çektiğim tetikte iğnenin kırık olduğunu
gördüm. Silahın ne zaman arıca yapacağını hiçbir zaman bilemeyiz.
(Resim 10-11)
GENEL EMNİYET KURALLARI
Özellikle silah boşaltılırken, önce namlu herhangi bir canlıya zarar vermeyecek emniyetli bir
bölgeye çevrildikten sonra, silah boşaltılmalıdır. Varsa fişek yatağındaki fişek dışarıya çıkarılır,
bunlardan sonra namlu içerisinde herhangi bir şey kalıp kalmadığı bir kere de gözle kontrol
edilmelidir. (Resim 12-13)
GENEL EMNİYET KURALLARI
13.
Silah atışa hazır oluncaya
kadar emniyette bulundurulmalıdır.
Atış poligonlarında ve açık sahalarda,
atış yapılacağında silah atış öncesi
kontrolu
hariç,
kılıf
içerisinde
muhafaza edilmelidir.
14.
Silah temizlik, bakım ve
kullanım
dışında
kılıfından
ve
muhafaza kabından çıkartılmamalıdır.
•
Her silah, belli bir kalibredeki mühimmatı
kullanmak için tasarlanmıştır. Yanlış
mühimmatın, barutut ve saçmaları
karışık veya uygun olmayan el dolumu
mühimmatın kullanımı ciddi yaralanma
ve ölüme sebep olabilir. Yanlış
kalibredeki bir fişek veya uygun olmayan
elle doldurulmuş tek bir fişek bile
silahınızın parçalanmasına sebep olabilir.
Bazı avcılar fişeği barut-keçe arasından
keserek ateşler ve saçmalar kopan plastik
kovan içerisinde tek mermi gibi gider.
Ormanda ince bir ağaç orta yerinden
kopuk ve ağacın yanında kesilmiş yarım
bir fişenk bulundu iki üç gün sonra silah
tamircisine namlusu patlak bir silah tamir
için götürüldü ve kişi bir ağacı koparırken
namlusunun patladığını itiraf etti.
GENEL EMNİYET KURALLARI
•
Fişek ateş almadığında ,
silahı
açıp
nedenini
araştırmadan önce, silahın
namlusu
ölü
noktaya
olacak şekilde otuz saniye
kadar beklenmeli ve daha
sonra
müdahale
yapılmalıdır. Fişeğin geç
ateşlenmesi durumu söz
konusu
olabilir.
Eski
avcılardan ağızdan dolma
silahlardan bu durumun sık
görüldüğü anlatılmaktadır.
• Su yüzeyine ve kaya veya
duvar gibi sert yüzeylere
atış yapılması, saçmaların
parçalanmasına ve
yansımalara yol açarak,
çevrenizdekilere zarar
verilmesi gibi istenmeyen
sonuçlar meydana gelebilir.
GENEL EMNİYET KURALLARI
•
Boşa bir atış yapılacaksa, atışın
istikametini ve nereye çarpacağını
bilmeden atış yapılmamalıdır. Sesi
duyulan bir hareketlenmeye veya renk
değişimine
atış
yapılmamalıdır.
Bilhassa ormanlık bölgelerde gerçek bir
av olduğundan emin olsak bile tüm
saçma menzilinin temiz olduğundan
emin olmamız gerekir. Her zaman bu
kurallara uymayan olacağını da
aklımızda bulundurup korunmayı da
düşünmeliyiz. Ormanda giderken ses
çıkarınız, yüksek sesle köpeğinize
seslenin, sık sık şamata ederek olası
başka avcılara yer belirtiniz. Zaten
saklanan
av
için
de
bunları
yapmalıyız.
19.
Tetik çekmeden önce,
hedeften ve ardında neler olduğundan
emin olunmalıdır.
20.
Hiçbir silahın namlu ağzından
içeriye bakmayınız
GENEL EMNİYET KURALLARI
21. Eğer fişekler elle doldurulacaksa,
elle dolum sırasında asla sigara
içilmemelidir. Neredeyse ‘ateşle
barut yan yana durmaz’ deyimi
ata sözü oldu. Buna rağmen bu
yönde de çok hatalar görülür .
Benim tanıdığım avcı olan bir
polis arkadaş rutubetli barutu
tavada kısık ateşte kurulamaya
çalıştı , çok kısa sürede ateş alan
barut bomba gibi tavana kadar
patladı. Bu arkadaşın yüzü ,
bıyıkları, kaşları ve saçları hafif
yanarak ucuz kurtuldu.
• 22.Herkes kullandığı silahın
çalışma sistemini, özelliklerini
çok iyi bilmelidir, ancak bu
sayede
silahın
tanınmamasından
kaynaklanan kazaların önüne
geçebilirsiniz.
Silahı
tanımamaktan kaynaklanan
kazalara da sıkça rastlanır. Bazı
silahlar
her
açılıp
kapandığında kilitli duruma
geçer. Her Silahın tetik sertliği
aynı değildir. Eski silahın tetiği
sert yeni silahınızın hafif ise
kaza yapma olasılığı çok
yüksek olur.
GENEL EMNİYET KURALLARI
23. Silah başka birine verilirken boş ve
kırık olarak verilmelidir. Birisinden
silah alırken de boş olup olmadığı
öğrenilse bile kontrolü ihmal
edilmemelidir. Dere-tel-kayalıktan
yardımlaşarak geçilmeli , silah her
zaman kırık ve boş el değişmeli.
Yalnız isek silah kırılıp boşaltılmalı.
24.
Toz, yağ, su veya bez parçası,
çamur gibi herhangi bir maddenin
silahın namlusunu tıkamadığından
emin olunmalıdır. Silah namlusu su
veya başka materyallerin içindeyken
ateş edilmemelidir Silah kaza ile yere
düştüğü zaman, boşaltılarak namlu
içi kontrol edilmelidir.
Silah atış anında normalden
hafif patlamış, geri tepmesi hafif
olmuşsa aynı şekilde namlu yine
kontrol edilir. İlk defa silah
kullananlar ses , tepme veya
basınç tecrübesi olmayabilir.
Onun için her atışta namlu
kontrol
edilmelidir.
Keçe
namluda kalmış olabilir. İkinci
atış namluyu kesinlikle patlatır.
Keçe nerede kaldıysa namlu
orada patlar. Atıştan sonra silahı
kırdığımız zaman fişeği aldığımız
anda fişek yatağından üzerimize
normalden
fazla
duman
geliyorsa kesinlikle namlu tıkalı
demektir.
GENEL EMNİYET KURALLARI
25.
Araç içerisinde silah taşınacaksa, silah
mümkünse kılıfı içerisinde namlu ve kundak
birbirinden ayrı olarak aracın bagajında
taşınmalıdır.
Araç
terkedilirken
araçta
bırakılmamalıdır. (Resim 15-16-17)
GENEL EMNİYET KURALLARI
GENEL EMNİYET KURALLARI
GENEL EMNİYET KURALLARI
• 26.Emniyet konusunda tüfeğin
kullanımında
meydana
gelebilecek değişikliklere dikkat
edilmeli. Şayet silahta arızadan
şüpheleniyorsa,silah boşaltılarak
yetkili silah tamircisine silah
tamiri yapılmalıdır.
• 27.
Tetik, emniyet sistemi
veya
diğer
mekanizmaları
değiştirmek tehlike yaratacaktır.
Sonuç olarak asla silahta
değişiklik yapılmamalıdır. Zaten
yasa gereği yasaktır.
•
• 28. Diğer mekanik cihazlar gibi
tüfek de eskimeye maruzdur. En
iyi emniyeti ve performansı
güvence etmesi için periyodik
olarak
servisi
ve
bakımı
yapılmalıdır. Her makine mutlak
bir gün arıza yapar. Bir silahın
500 veya 10.000 mermiden sonra
kilidi ve/veya maşası bozulabilir.
Tetiğe dokunmadan ateş alabilir.
Tetiğe bir dokunuşta iki fişeğin
patladığı da çok görülen bir
durumdur. Senin silahının kaçıncı
atışıdır ? Silah tamircilerine gidin
her an sırada onlarca silah tamir
beklemektedir.
Bunların
içerisinde maalesef yeni silahlar
bile var.
GENEL EMNİYET KURALLARI
• 29. Silahın sert bir şekilde
yere düşmesi halinde, atış
yapılmadan önce silahta
görülen bir arıza meydana
gelip gelmediğinin kontrolü
yapılmalı arıza varsa veya
arıza
olduğundan
makul
olarak
şüpheleniyorsa kullanılmada
n önce silah tamircisine
kontrol ettirilmelidir.
• 30. Silah horozlu ise horozu
kurulu olarak taşınmamalıdır.
• 31. Elde silah varsa hiçbir
zaman elle şaka yapılmaz.
• 32. Silah kırık olmadığı sürece
namlu ayak üzerine dayalı bir
şekilde ya da elimiz namlu
üzerinde dinlenilmez. Silah
kırık olarak ayak üzerinde
veya silah omuz üzerinde
dinlenilebilir.
• (Resim 18-19-20-21)
GENEL EMNİYET KURALLARI
GENEL EMNİYET KURALLARI
GENEL EMNİYET KURALLARI
• 33. Avda, ister tek başına ister “BANYA”
olarak yan yana, isterse bir patikada arka
arkaya yürürken, silah hafif yan ve havaya
doğru tutulmalıdır. Silah kesinlikle yere
paralel olarak yani hiç bir arkadaşımıza
doğrultmadan tutulmalıdır.
• (Resim 22-23-24-25)
GENEL EMNİYET KURALLARI
GENEL EMNİYET KURALLARI
• 34.
Silah, adres değişikliği, tamir ve benzeri
sebeplerden ikametkah dışına çıkabilmesi için
kaymakamlıktan özel izin alınmalıdır.
• 35.
Silah sahibi şu veya bu sebepten ruhsat
tazelemek, evde bulundurmak istemezse veya yurt
dışına gidecekse bir yılı aşmayan bir süre silahı bağlı
olduğu
polis
müdürlüğüne
emanet
olarak
bırakmalıdır.
• 36. Son bir kez daha tekrarlamakta fayda görüyorum
bütün bu kurallara yasak olduğu için değil kendimizin
ve en yakın avcı arkadaşlarımızın ve/veya tüm
insanların güvenliği için uymalıyız.
GENEL EMNİYET KURALLARI
• Ben bu eğitimi vermeye başladıktan sonra avda bazı genç
arkadaşlarla karşılaştım beni onlar tanıyıp bana selam verdiler ve
yanıma silahlarını kırıp gelmeleri beni mutlu etti. Bir genci Taşkent
bölgesinde tüfeği kırık 15-20 dk. Av bölgesi içerisinde telefonda
konuşurken gördüm. Heyecanlı olan bu gence yardım isteyip
istemediğini sordum, avda amcasını kaybettiğini , telefonunda
arıza olduğunu ve ulaşamadığını söylemesi üzerine kendisine
yardımcı oldum. Neden silahının 15-20 dk’dır omzunda kırık
olduğunu sorduğumda ‘bize ders verirken bizi çok korkuttular,
güvenliğe dikkat ediyorum’ dedi. Dersi kimin verdiğini
sorduğumda tanımadığını söyledi, şapkamı çıkardığımda ‘’ağabi
bize bu dersi sen vermiştin’’ deyip el sıkıştı. Verdiğim dersin
pratikte uygulandığını görmek bana büyük bir haz verdi.
• Araç sürerken emniyet kemerini polis yazacak diye
değil kendi güvenliğimiz için takmalıyız.
• Çıplak elle ateşi ve canlı elektriği refleks olarak nasıl
tutmuyorsak, benliğimize de silah ile ilgili güvenlik
kurallarını yerleştirmeliyiz.
• Avı hiçbir zaman kar için yapmayın , vurduğunuz avı
masraflarınızla karşılaştırmayın. Unutmayın hiç ava
gitmeyenler avı parayla satın alanlar bizden daha
ucuza mal ederler.
• Değerli arkadaşlar; avı av vurma yarışması olarak
değil hobi olarak sevgi, saygı, muhabbet ve spor için
yapınız.
• Hepinizin
kazasız , bereketli
bir av sezonu
geçirmenizi dilerim

similar documents