Substantivul

Report
Savin Alexandru
Limba si literatura română
Clasa a-V-a
Titlul lecției: Predare-învațare
Scopul lecției:acumularea de noi cunoștințe
Click pentru a avansa
Să ne amintim!
•Substantivul este...
Partea de vorbire flexibila
care denumește
ființe,lucruri,fenomene ale
naturii.
Click pentru a avansa
După înțeles:
-Comune:pom,masă
-Proprii:Maria, Ion
După alcătuire:
-Simple: copil, Bălan
-Compuse: floarea-soarelui,Alba-Iulia
Colective: mulțime,pietriș
Mai departe
Categoriile gramaticale
Mai departe
Genul substantivelor
Masculin: pom
Feminin:Masă
Neutru:tren
Click pentru a merge mai departe
Click pentru a avansa
Și acum să vedem dacă
am înțeles
Care din următoarele dintre cuvintele
subliniate sunt substantive?
• “Împărăteasa a plîns de bucurie şi de durere.”
• “Un tunet răzleţ...răscoli clocotitor
nemărginirile rotunde şi un ropot...”
• “Pe frunza unui nufăr, o broscuţă se
bucura şi ea de răcoarea nopţii.”
?
Clic pentru a merge mai
departe
•Bravo!
Click pentru a reveni
Mai încearcă!
Click pentru a reveni
Am reușit să identific toate substantivele
fără să greșesc
Nu am reușit să identific toate substantivele
fără a greși
Click pe varianta corespunzătoare
Reia teoria și rezolvă din nou exercițiul
Apasă butonul!
FELICITARI!
Apasă butonul!

similar documents