drugi svjetski rat

Report
1939-1945
*1922. fašizam u Italiji –Benito Mussolini
*1933. nacizam u Njemačkoj –Adolf Hitler
*1936. osovina Rim –Berlin
*1936. Talijansko osvajanje Etiopije
*1938. Anschluss Austrije
*Munchenski sporazum
*1939. njemačka okupacija Česke; talijansko
osvajanje Albanije
* 23. 08. 1939. njemačko-sovjetski
pakt (podjela teritorija u istočnoj
Europi)
1. 09. 1939. njemački napad na
Poljsku-početak 2. svjetskog rata
SSSR zauzeo istočnu Poljsku
* 1940. Njemačka osvaja Dansku
i Norvešku –domaći izdajnici
(Vidkun Quisling)
*1940. osvajanje Nizozemske
Luksemburga i Belgije
*Napad na Francusku
22. 06. 1940. – general P.Petain – Vichyevska
Francuska – marionetska država
* Morski lav – invazija na
Britaniju
•srpanj, 1940. –najveća zračna
bitka u povijesti
*organizacija obrane –
premijer W. Churchill
rujan, 1940. Trojni pakt –
Njemačka,Italija i Japan -Rumunjska,Mađarska,
Slovačka,Bugarska,Jugoslavija –vojni puč
* operacija Barbarossa
22. 06. 1941.
*opsada Staljingrada i
Moskve
*slom munjevitog rata
1943. pobjeda crvene armije kod
Staljingrada –preokret
*1943. Kursk –uništena ¼ njemačkih
tenkovskih jedinica
* 14. 08. 1941
ATLANTSKA POVELJA – SAD i Velika Britanija
•načela
novog uređenja svijeta
Jamčenje prava na
Samoodređenje svim narodima
*prihvaća je SSSR i mnoge
druge antifašističke države
*antifašistička koalicija: SAD,
VB i SSSR
* Japanski militarizam i imperijalizam
* 7. 12. 1941. napad na američku ratnu luku na
Hawajima Pearl Harbour bez najave rata
* ½ ratne mornarice SAD-a uništena
* Ulazak SAD-a u rat
* lipanj, 1942. zračna bitka
kod otočja Midway
* Iskrcavanje na Guada
Canalu- američki protunapad
* njemački General Rommel–bitka za Egipat –
Sueski kanal
* 1942. prodor do doline Nila
* britanska pobjeda kod El
Alameina u Egiptu
* iskrcavanje američkih trupa u Maroku i Alžiru
* slom afričkog korpusa i Rommela
* iskrcavanje saveznika na Siciliju i jug Italije
* 8. 09. 1943. kapitulacija Italije
Saveznici: američke,
britanske,kanadske i
francuske jedinice i vojnici
Australije, Belgije,
Čehoslovačke, Grčke,
Nizozemske, Novog Zelanda,
Norveške, Poljske
Posljedica: Oslobođena
Francuska,Belija,
Luksemburg i dio
Nizozemske
•
•
8. svibnja 1945. –
kapitulacija
Njemačke
9. svibnja 1945. –
dan završetka rata u
Europi – Dan
pobjede
•


konferencija u
Potsdamu (kod
Berlina)– srpanj i
kolovoz 1944.
- predstavnici triju
savezničkih sila
- razoružanje,
demilitarizacija i
denacifikacija Njemačke
Ivan Krčmar 8.a
2013/2014

similar documents