Manuskriptskrivning

Report
Manuskriptskrivning
Fra præmis
til publikum
Manuskriptet
er instruktioner til:
 Skuespillerne om hvad de skal gøre og sige, og hvordan deres
karakterer er
 Set designere om lokationer og kulisser
 Lydfolk om hvad de skal optage
 Instruktører om hvilke indstillinger de skal bruge
Og det er en kortfattet, struktureret verbalsproglig tekst, der
skal oversættes til en audiovisuel tekst.
http://www.imsdb.com/scripts/Only-God-Forgives.html
ONLY GOD FORGIVES
Written by
Nicolas Winding Refn
Second draft script
With the support of the Media Programme of the European Union
The SOUND of MuayThai boxing... The Art of Eight Limbs... Thrust
and move... Feet shuffling across the ring...
FADE IN:
INT. BACK ROOM - NIGHT
CLOSE ON a pair of hands from VARIOUS ANGLES...
The SOUNDS of the fighting grow LOUDER. Punches, kicks, elbows...
The hands tense into fists. They're strong hands. Fighter's hands.
ZOOM OUT TO REVEAL Julian (mid-thirties) staring at his hands.
Even though he's kept in shape, he hasn't fought for a long time.
The SOUND of the boxing match gets LOUDER STILL as Julian continues
staring at his hands - it's almost as if he's meditating. Suddenly
he breathes in.
Behind him sits a young kid dressed in Thai boxing clothes - this
is Liang, barely sixteen. He looks nervous, occasionally glancing
at Julian's reflection through the huge mirror that hangs on the
far wall.
Julian continues to stare at his hands and closes them into a
tight fist.
CUT TO:
INT. CORRIDORS - NIGHT
The SOUNDS of the boxing match reach FEVER PITCH as we TRACK WITH
Julian and Liang making their way towards the ring.
Arbejdsprocessen
 Idé og pitch
 Præmis
 Udbygning af idéen
 Indsæt handlingen i de 8 dramaturgiske trin
 Skriv en synops (et treatment)
 Research: lokationer, casting, tilladelser – body storm
 Kill your darlings!
 Skriv og genskriv manuskriptet
 Drejebog
Arbejdsprocessen
 Pitchet skal sælge filmen, og det har fem dele:
1.
2.
3.
4.
5.
Præsenterer hovedpersonen
Præsenterer temaet
Giver hovedplottets mekanisme eller plan
Peger på genre og form
Giver et hint om slutningen
Zander sidder fast i elevatoren med Linda. Han kan lide hende
meget mere end hun ham. Det er omvendt, da de omsider
kommer ud.
Arbejdsprocessen
 Synopsen:
 Max. én side prosa
 Begynd med et god titel og et stærkt anslag.
 Kausalitet (årsager, setups) er afgørende. En hændelse skal
nødvendigvis føre til den næste.
 Præsenter karakterne, efterhånden som de optræder i
historien.
 Giv karaktermotivationer.
 En stærk slutning
Narratologiske strukturer i
manuskriptet
 Dramaturgiens 8 trin
 De dramaturgiske karaktertyper
 Setup – payoff
 Suspense – surprise
 Aktantmodel
 Arketypiske og intertekstuelle historiemønstre:
Narratologiske strukturer i
manuskriptet
 Arketypiske og intertekstuelle historiemønstre:
 Helten med en svaghed(Achilleus)
 Fattig til rig (Askepot)
 At flyve for højt (Ikarus)
 At tabe noget værdifuldt (Orpheus)
 At indgå en pagt med djævelen (Faust)
 At blive forelsket og adskilt (Romeo og Julie)
 At prøve at vende hjem (Odysseus)
Fem kommunikationskanaler
 Billedet
 Tekst og grafik
 Tale
 Musik
 Støj
Formalia - scriptet
 Brug Courier-fonten
 Titelsiden med titlen i KAPITÆLER .
Forfatternavnene derunder, og
fyldige kontaktoplysninger i
nederste højre hjørne
 Strukturen er karakterenes
handlinger i specifikke lokationer
med indlejrede dialoglinjer
Formalia - scriptet
 SCENEOVERSKRIFTER venstrejusterede med





kapitæler. Forkortelser: INT., EXT.,
efterfulgt af lokationen, evt. tid på
dagen.
To linjeoverspring plus beskrivelse af
scenen.
Karakternavne altid i kapitæler i dialog
og i beskrivelser.
Dialog skal centreres og være under
karakterens også centrerede navn.
CONT’D angiver at en lyd fortsætter
under dialogen. Lyden er kapitæliseret.
Foregribelser af drejebogen med fx KLIP
TIL, FADE osv.
Eksempel
EXT. BANGKOK STREETS - NIGHT
Billy stalks the streets of the city of vice. A man on a mission.
CUT TO:
INT. CHANGING ROOMS - NIGHT
Liang is sitting on a bench, his constantly-smiling Mother beside
him, as Julian peels off fifty Bhat notes.
We get the sense that Julian's proud of him, that Liang is something
of a protege of his and that Liang is incredibly pleased to have
gained his approval.
JULIAN
Two fifty, three hundred...
Liang takes the money. Julian pulls off two more notes. A bonus.
JULIAN (CONT'D)
You did well out there. You've got
something, Liang. Potential, yeah?
Liang nods.
Og så til drejebogen
 En detaljeret angivelse af alle indstillinger med
 Skitser eller fotos
 Handlingsangivelser
 Kameraafstand, kameravinkel, kamerabevægelse
 Lyslægning
 Lydangivelser
 En instruktion til alle på settet
 Et klippemanus
Litteratur
Robert Edgar-Hunt, John Marland, James Richards,
Screenwriting, AVA Academia, Lausanne 2009

similar documents