PowerPoint Sunusu - Yaşar Üniversitesi

Report
HOŞGELDİNİZ
2012 - 2013 Akademik Yılı
Meslek Yüksekokulu Bölümleri
BÖLÜMLER ve PROGRAMLAR
Bilgisayar Teknolojileri
- Bilgisayar Programcılığı Programı
Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
- Grafik Tasarım Programı
Gıda İşleme
- Gıda Teknolojisi Programı
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Programı
Pazarlama ve Dış Ticaret
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
- Dış Ticaret Programı
BÖLÜMLER ve
PROGRAMLAR
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık
- Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Yönetim ve Organizasyon
- Lojistik Programı
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
- Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Ulaştırma Hizmetleri
- Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
‣ Bilgisayar Teknolojileri Bölümü /
Bilgisayar Programcılığı Programı
- Programlama dillerinin kullanımı, orta ölçekli yazılım
sistemlerinin tasarımı, işletim sistemleri ve uygulamaları
konusunda uzmanlar yetiştiriliyor.
‣ Çalışma Alanları
- Kamu ve özel kuruluşlarda işletmen
- Bilgisayar programcısı
- Sistem analisti
- Sistem destek ve donanım elemanı
- Veritabanı asistanı
- Bilgisayar operatörü
- Bilgi işlem sorumlusu
- Web tasarımcısı
‣ Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Bölümü / Grafik Tasarım Programı
- İmaj yaratım ve sunumu, desen, görsel anlatım gereçlerinin
kullanımı konusunda meslek uzmanları yetiştiriliyor.
‣ Çalışma Alanları
- Tasarım stüdyosu, Reklam ajansı
- Yayıncılık (Televizyon, Gazete, Dergi)
- Halkla İlişkiler ve Pazarlama şirketleri
- Dijital prodüksiyon şirketleri
- Animasyon stüdyoları
‣ Gıda İşleme Bölümü / Gıda Teknolojisi Programı
- Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi,
ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaşmasını
sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan,
yorumlayan uzmanlar yetiştiriliyor.
‣ Çalışma Alanları
- Gıda Teknolojisi Programı' ndan mezun olan öğrenciler 5179
sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin 5. Bölüm EK- 7/B esasları uyarınca
birçok gıda işletmesinde (Taze-Kuru Meyve Sebze Ambalajlayan
İş Yerleri, Unlu Mamuller Üreten İş Yerleri, Bitkisel Sıvı Yağ
Üreten ve Ambalajlayan İş Yerleri, Salamura Üreten İş Yerleri,
Diğer Gıda Maddelerini Ambalajlayan İş yerleri vb.) sorumlu
yönetici olarak istihdam edilebilirler.
- Çevre koruma laboratuvarları
- İlaç işletmeleri
‣ Gıda İşleme Bölümü / Su Ürünleri Teknolojisi Programı
- Su ürünleri avlama ve yetiştirme tesisleri, kültür balıkçılığı,
yem ve yan ürün üretim tesislerinde faaliyet gösterecek olan
donanımlı teknik personelin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu
programdan mezun olarak “Su Ürünleri İşleme Teknikeri”
unvanı alacak olan öğrenciler, her türlü su ürünleri işleme
tesisinde hammaddeden üretime kadar olan aşamalarda görev
alır.
‣ Çalışma Alanları
- Su ürünleri üretim ve işleme tesisleri
- Akvaryum balığı üretim tesisleri ve balık çiftlikleri
-Tarım Bakanlığı, DSİ, belediye ve üniversitelere bağlı su
ürünleri üretim çiftliklerinde,Tarım Bakanlığı’na bağlı su ürünleri
araştırma enstitüleri teknik veya pazarlama elemanı olarak
Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü /
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
- Muhasebe, finans, iletişim, ticaret hukuku, bankacılık ve
sigortacılık, fon yönetimi, risk yönetimi, müşteri ilişkileri
yönetimi konularında ve şirketlerin muhasebe-finans
departmanlarında çalışacak meslek uzmanları yetiştiriliyor.
- 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31. maddesi gereği,
Meslek Yükeokulları, Bankacılık ve Sigortacılık Programından
mezun öğrencilerin acente açmaları konusunda yetki
verilmiştir. Ayrıca bu kanun kapsamında Bankacılık ve
Sigortacılık Programı mezunları Sigortacılık Sektöründeki
sınavlarda, işe alımlarda 4 yıllık fakülte mezunları ile aynı
haklara sahiptirler.
‣ Çalışma Alanları
- Bankalar, Sigorta şirketleri, Finansal kuruluşlar
‣ Yönetim ve Organizasyon Bölümü / Lojistik Programı
- Üretim ve hizmetlerin taşınması, depolanması,
gümrüklenmesi ve dağıtımı işlemlerini planlayan ve uygulayan
lojistik uzmanları yetiştiriliyor.
‣ Çalışma Alanları
- Lojistik şirketleri
-Dış ticaret birimleri
-İthalat
-Satın alma
-Depolama ve ambar
‣ Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü /
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
-Turizm işletmeleri için orta düzey yönetici özelliklerini
edinmiş, turizm sektöründe müşteri hizmetleri, pazarlama ve
yönetim konularında bilgi, beceri tekniklerine, konaklama ve
yiyecek içecek işletmeleri ile seyahat acentaları yönetimi ve
tur operatörlüğü konularında bilgi ve deneyime sahip uzman
eleman yetiştirilir.
‣ Çalışma Alanları
- Oteller
-Yiyecek- içecek işletmeleri
-Seyahat acentaları
‣ Ulaştırma Hizmetleri Bölümü /
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
- Deniz-liman işletmeciliği bölümü, işletmenin kuruluşu ve
hukuki yapıları, finansman personel ve halkla ilişkilerden
oluşan temel işlevler, planlama, örgütleme, yönetme ve
etkileme, kontrol, karar verme, iletişim alanlarında kalifiyeli
eleman yetiştirmeyi amaçlar.
‣ Çalışma Alanları
- Deniz nakliyat şirketleri
-Özel denizcilik şirketleri
-Turizm sektörü
‣ Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü / Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Programı
- Hedef kitleyi belirleme ve tanıtıcı metin tasarımı, sektör/
pazar araştırması ve ihtiyaç analizi yapabilme alanlarında özel
becerilerle donanmış meslek uzmanları yetiştiriliyor.
‣ Çalışma Alanları
- Kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimleri
- Reklam ajansları
- Basın ve medya kuruluşları
- Şirketlerin pazarlama departmanları
‣ Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret
Programı
- Kalite, gümrük mevzuatı, dış pazarlarda uluslararası rekabet
koşullarında dış ticarete ilişkin sorunların çözümü konularında
uzmanlar yetiştiriliyor.
‣ Çalışma Alanları
- Uluslararası ticaret firmaları
- Lojistik şirketleri
- Liman ve nakliye işletmeleri
EĞİTİM OLANAKLARI
• Bir yıl ingilizce hazırlık, 2 yıl akademik eğitim verilmektedir.
• Meslek Yüksekokulunda, Türkçe Meslek Dersleri ve Mesleki
İngilizce Dersleri bulunmaktadır.
• 2 yıllık akademik eğitim süresince, ilgili sektörde uygulama
dersi ve 30 işgünü zorunlu staj kapsamında öğrencilerimiz iş
tecrübesi kazanmaktadırlar.
• Dileyen mezunumuz, yurt dışındaki üniversitelerde eğitimini
tamamlayarak 4 yıllık diploma almaya hak kazanmaktadır.
• Açıköğretim Fakültesi, mezunlarımıza sınavsız geçiş hakkı
tanıyarak, 4 yıllık lisans diploması alma şansı tanımaktadır.
Böylece mezunlarımız hem çalışıp, hem okuyabilmektedirler.
• Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı ile, bölümleri ile ilgili
fakültelere devam edip, 4 yıllık lisans diploması almaya hak
kazanmaktadırlar.
DGS İLE GEÇİLEBİLECEK FAKÜLTELER,
BÖLÜMLER
• Matematik, Bilgisayar Mühendisliği
• Meteoroloji Mühendisliği
• Uzay Mühendisliği
• Yazılım Mühendisliği
• İşletme, İktisat/Ekonomi Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Dış Ticaret, Lojistik
• Muhasebe ve Finansal Yönetim, Uluslararası Finans
• Gıda Mühendisliği, Biyokimya, Kimya
• Sanat Tasarım, Güzel Sanatlar, Görsel İletişim
• İletişim ve Reklamcılık
2011-2012 DGS İLE YERLEŞENLER
• Halkla İlişkiler Programı
Funda Kasap: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü
Leyla Özgecan Sarıkaya: Marmara Üniv., İletişim Fak., Halkla İlişkiler ve Tan. Böl.
(2009-2010 mezunu)
Buse Birgül Yetimoğlu: Anadolu Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği
Sadi Uğur Damcı: Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
Uğur Şahin Umman: Yaşar Üniversitesi, İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
Begüm Özden: Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
Barış Koca: Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
Esra Bayramoğlu: Ekonomi Üniversitesi, İletişim Fak. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl.
(2009-2010 mezunu)
Gizem Cerit: Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi
Gizem Ünlü: İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi
2011-2012 DGS İLE YERLEŞENLER
• Lojistik Programı
Kaan Gündür: Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Batuhan Ayuz: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Bengisu Ece Güven: Dokuz Eylül Üniversitesi - İşletme
Özge Keçeci: Dokuz Eylül Üniversitesi - İşletme
Ali Can İçten: İzmir Ekonomi Üniversitesi - Lojistik Yönetimi
Ferit Burkay Kuçşular: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Ayberk Hacıoğlu: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Dilara Akman: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Şeyhmus İlek: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Özge Sınav: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi
Hafsa Candan: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uğurcan Söylemez: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uğur Güzeller: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi
Nurhan Kalım: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi
Haluk Babayiğit: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Yiğit Saraç: Doğu Akdeniz Üniversitesi - Uluslararası Finans ( %100 burslu)
Funda Dinç: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi (2009-2010 mezunu)
Esra Erkal: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi (2009-2010 mezunu)
Ayşenur Çulha: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Lojistik Yönetimi (2009-2010 mezunu)
2011-2012 DGS İLE YERLEŞENLER
• Bilgisayar Programcılığı Programı
Tolga Kök: Yaşar Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği
Burak Dülgar: Yaşar Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği
Arda Karabel: Yaşar Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği
Pelin Dalkılıç: Yaşar Üniversitesi - Yazılım Mühendisliği
Cem Akça: Yaşar Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
Kaan Duran: Yaşar Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği
Halil Hongur: Yaşar Üniversitesi - İstatistik
• Pazarlama Programı
Azize Gür: Dokuz Eylül Üniversitesi - İngilizce İşletme
Serkan Ekim: Yaşar Üniversitesi - Uluslararası Ticaret ve Finansman
Özge Kandilci: Yaşar Üniversitesi - İşletme
Hakan Kantarcı: Yaşar Üniversitesi - İşletme
2011-2012 DGS İLE YERLEŞENLER
• Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Şaban Mert: Yaşar Üniversitesi- Turizm İşletmeciliği
Anıl Kütük: Yaşar Üniversitesi- Turizm İşletmeciliği
Doğuş Han Uysal: Yaşar Üniversitesi- Turizm İşletmeciliği
Faik Altınel: Yaşar Üniversitesi- Turizm İşletmeciliği
Berk Eroltuncer: Yaşar Üniversitesi- Turizm İşletmeciliği
Soykan Saatman: Yaşar Üniversitesi- Turizm İşletmeciliği
Revna Ece Andaç: Yaşar Üniversitesi- İşletme
Fatih Pamir: DEÜ- İngilizce Turizm İşletmeciliği
• Grafik Tasarım Programı
Rüştü Alper Kilislioğlu: Yaşar Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı
Seda Yılmaz: Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı
Zeynep Uzun: Yaşar Üniversitesi, Sanat Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarımı
2011-2012 DGS İLE YERLEŞENLER
• Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Burcu Şangüder: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümğ
Nevzat İnmez: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü İkinci Öğretim
Hasan Kaçire: Fatih Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Damla Cam: Ege Üniversitesi İktisat Bölümü İkinci Öğretim
Alper Erdil: Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman
Sami Dirim Akbulut: Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü
Onur Öztemiz: Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü
Çise Akdoğan: Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Halil Gedik: Yaşar Üniversitesi Aktüerya Bölümü
Nihan Yönel: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü
Tuğçe Gözde Ocak: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü
Yağmur Rençber: Ege Üniversitesi İktisat Bölümü
DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ
Faik Alsaç: Crowne Plaza Oteli Genel Müdürü
Nur ÖZGEN: TURKON Konteyner Taşımacılık Ege Acente Müdürü
Yusuf ÖZTÜRK: MARTI LINK Konteyner Hizmetleri Ltd. Şti. Genel Müdür
Kpt. Savaş ERCAN: MSC Gemi Acenteliği A.Ş Resmi İlişkiler Koordinatörü
Tufan SÜSLÜER: Nemtaş Denizcilik Genel Müdürü
Ceyhan ÇABUKYÜRÜYEN: Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş. Satış
ve Pazarlama Müdürü
Durak Aslan: Altınyunus Oteli Önbüro Müdürü
Taylan Ay: Altınyunus Oteli İnsan Kaynakları Müdürü
Tolga Vural: Arkas Holding Yurtdışı Şubeler Müdür Yardımcısı
Cemal Elmasoğlu: Elmas Lojistik Genel Müdür
Can Polat: Çeşme Marina Genel Müdür
Ceyhan Çabukyürüyen: Nemport Liman İşletmeleri Satış ve Pazarlama Müdürü
Hakkı Kesirli: İzmir Life Dergisi Yayıncısı
Meryem Gümüştürkmen: Konak Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürü
Sabri Varol: Sistem Yayıncılık Yayınevi Sahibi
Ela Dalçam: Tat Konserve Sanayi, A.Ş. Kalite Güvence Müdürü
Yüksel Soyubelli: Pınar Et Kalite Güvence Müdürü
Cüneyt Başbakkal: Yaşar Dış Ticaret Genel Müdürü
Mehmet İşcan: Ekonomi Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Bakanlık Müşaviri
Birol Kaya: Teb Ege 1. Bölge Müdürü
Cihangir Balkaya: Teb Ege 2. Bölge Müdürü
Mehmet Vurucu: Alternatif Bank Manisa Şube Müdürü
Ateş Aydemir: Yapı Kredi Ege Bölge Müdürü
Nadide Yüceaslan: TEB Ticari Bankacılık Sigorta Yöneticisi
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Yaşar Üniversitesi’nde öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı
sağlayacak, üniversite hayatında araştıran, sorgulayan, üreten bir birey
olarak yetişmelerine ortam hazırlayan 34 öğrenci kulübü bulunmaktadır.
Bu topluluklardan bazıları;
- Amerikan Futbolu Topluluğu
- Motor Sporları Topluluğu
- Yelken Topluluğu
- Hukuk Topluluğu
- Dağcılık ve Doğa Sporları
- Müzik Topluluğu
- Paintball Topluluğu
- İletişim Topluluğu
- Yamaç Paraşütü Topluluğu
- Tiyatro Topluluğu
- Su altı Topluluğu
- Rock Topluluğu
- Fotoğrafçılık Topluluğu
- Speaking Topluluğu
- Sinema Topluluğu
- Ritim Topluluğu
ERASMUS PROGRAMI
Erasmus Programı Avrupa Birliği tarafından üniversiteler arasında çok
uluslu işbirliklerini teşvik ederek yüksek öğrenime Avrupa boyutunu
kazandırmak ve kaliteyi artırrmak amacıyla kurulmuştur.
YAŞAR Üniversitesi MYO öğrencilerine Erasmus Programı çerçevesinde
eğitim ve kültür ufuklarını genişletmek için Avrupa’da yaşama ve
öğrenim görme fırsatı sunar.
Erasmus Programına katılan öğrenciler YAŞAR Üniversitesi’nin anlaşmalı
olduğu üniversitelerde 1 ya da 2 dönem boyunca kalabilirler. Öğrenciler
Erasmus değişim döneminin sonunda kendi üniversitelerine
dönmeli ve programlarını tamamlamalıdırlar. Ortak üniversiteden alınan
krediler YAŞAR kredisi ile eşleştirilerek öğrenci mezun olur.
MESLEK LİSELERİ, ADOLU LİSELERİ ve
ÖZEL LİSELERLE İŞBİRLİKLERİ
• Sektör deneyimi olan öğretim elemanları ve sektör temsilcileri
ile, lise öğrencilerine yönelik meslek tanıtım günleri düzenlemek.
• Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili, lise öğrencilerine yönelik
bilgilendirme toplantıları düzenleyerek, MYO eğitimi ile,
fakültelere girme yol haritasının anlatılması.
• Lise öğrencileri ve öğrencilerimizin işbirliği çerçevesinde sosyal
sorumluluk projeleri düzenlemek.
• Mesleki gölge programı kapsamında öğrencilerin istedikleri
bölümlerden hocalarla bir günlerini birlikte geçirmelerine imkan
sağlanması.
2011-2012 AKADEMİK ETKİNLİKLERİ
SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇERiSİNDE
GERÇEKLEŞEN
“STRATEJİK YÖNETİM” KONFERANSLARI
2011-2012 AKADEMİK ETKİNLİKLERİ
SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇERSİNDE
GERÇEKLEŞEN
“STRATEJİK YÖNETİM” KONFERANSLARI
2011-2012 AKADEMİK ETKİNLİKLERİ
2011-2012 AKADEMİK ETKİNLİKLERİ
FARKLI ÜLKELERDEN BİR ARAYA GELEN ÖĞRENCİLERLE
YÜRÜTÜLEN “ÇEVRE ve LOJİSTİK KONULU” IP PROJESİ
2011-2012 AKADEMİK ETKİNLİKLERİ
”VADELİ OPSİYON BORSASI” VOB KONFERANSI
2011-2012 ETKİNLİKLERDEN
YANSIYANLAR
Gazetecilerin çalışma koşulları ile ilgili yapılan araştırma Halkla
İlişkiler Programı öğrencilerine ödül getirdi.
2011-2012 ETKİNLİKLERDEN YANSIYANLAR
Halkla İlişkilerin duayen ismi Sancar Maruflu, Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen
konferansta gençlere halkla ilişkilerin geleceği hakkında bilgiler verdi.
2011-2012 ETKİNLİKLERDEN YANSIYANLAR
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Stratejik Yönetim’
konulu söyleşilerin ilk konuğu İzmir ve Türkiye’nin önde gelen işadamlarından
Kemal Çolakoğlu oldu.
2011-2012 ETKİNLİKLERDEN YANSIYANLAR
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kendi imkanlarıyla elde ettikleri
fidanlarla Gaziemir’de 50 dönümlük alanda hatıra ormanı oluşturdu.
2011-2012 ETKİNLİKLERDEN YANSIYANLAR
Türkiye, Polonya, Portekiz, Hollanda,
Yunanistan ve Letonya işbirliği ile
Avrupa Birliği Erasmus LLP Yoğun
Programlar projesi ‘’Yeşil Lojistik’’
Yaşar Üniversitesi’nde başladı.
Türkiye’den Yaşar Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleşen Yeşil
Lojistik projesine 6
üniversiteden toplam 30 öğrenci ve
12 öğretim üyesi katıldı.
2011-2012 ETKİNLİKLERDEN YANSIYANLAR
Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile Yaşar Üniversitesi, eğitim çalışmalarında
üniversite-sektör işbirliğini hedefleyen protokole birlikte imza attı.
YAPRAK DERGİSİ
Her dönem web sitemiz üzerinden Halkla İlişkiler ve Grafik Tasarım Programı
öğrencilerince hazırlanan ve yayınlanan MESLEK YÜKSEKOLU dergimiz.
HAYAT OKULU
EGİAD & YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MYO
Ege Genç İşadamları Derneği - EGİAD tarafından düzenlenen Okulu Projesi ile
Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri 10 hafta boyunca devam
eden programa katılmaya hak kazanarak kurumsal hayatta başarılı olmaları için
çok önemli olan eğitimlere katılarak, takım çalışmalarıyla projeler oluşturmuş,
İzmir'in önde gelen iş adamları ve kurum temsilcileriyle tanışarak kariyerlerine bir
adım önde başlamayı garantilemiştir.

similar documents