Uygulamalı örneklem seçimi

Report
Uygulamalı Örneklem Seçimi
BBY 252 - Araştırma Yöntemleri
2012-2013 Bahar Dönemi
31 Mart 2014
1
Basit Rastgele Örneklem Seçimi
•
•
•
•
•
•
Basit Rastgele Sayılar Tablosu
Hesap makinası
Excel
SPSS
Bu iş için üretilmiş yazılımlar
http://www.youtube.com/watch?v=yx5KZi5Q
ArQ
2
Basit Rastgele Sayılar Tablosu
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cagasan/images/RASTGELE_SAYILAR_TABLOSU.GIF
3
Basit Rastgele Sayılar Tablosu ve Hesap Makinası
Kullanılarak Basit Rastgele Örneklem Seçimi
http://www.youtube.com/watch?v=ZoJnFp13C4
4
BBY 252 dersini alan 50 kişiden basit rastgele örnekleme ile
10 kişilik bir grup seçmek istiyoruz.
03, 59, 47, 36,
80, 32, 72, 94, 52, 77, 16, 20, 57,
11, 83, 24, 29, 12
5
Excel’de Rastgele Örneklem Seçimi
http://www.youtube.com/watch?v=3jbitSArQ6Y
6
http://blog.surveymonkey.com/blog/2012/06/08/random-sample-in-excel/
7
8
9
10
11
SPSS’te Rastgele Örneklem Seçimi
http://www.youtube.com/watch?v=9TbwMjP0TU
12
http://commfaculty.fullerton.edu/jreinard/bookweb/random.htm
13
14
15
16
17
18
19
1 örneklem seçeceğiz
Örneklemde 20 denek yer alacak
Evrendeki denek sayısı 1000
Örnekleme seçilen sayıları
küçükten büyüğe sırala
http://www.randomizer.org/form.htm
20
21
Örneklemde 80 denek yer alacak
Evrendeki denek sayısı 500
http://stattrek.com/statistics/random-number-generator.aspx
22
23
Sistematik Örneklem Seçimi
http://www.youtube.com/watch?v=QFoisfSZs8I
24
100 kişilik bir sınıftan sistematik örnekleme ile
20 kişilik bir örneklem seçeceksiniz.
• Örnekleme oranı = 20/100 = 1/5
• Örneklem arası = 100/20 = 5
• 1-5 aralığında bir sayı seçmeliyiz. Seçtiğimiz
sayı 3 olsun.
• 3, 3+5=8, 8+5=13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, …,
93, 98 nolu denekler örneklemde yer alacaktır.
25
Tabakalı Örneklem Seçimi
http://www.youtube.com/watch?v=sYRU
YJYOpG0
26
Tabakalı Rastgele Örneklem Seçimi
Yüksek lisans
Ankara: Yüksek lisans yapan 50 kişiden 5
kişi, doktora yapan 30 kişiden 3 kişi basit
rastgele örnekleme ile seçilecek
Doktora
Ankara BBY
Hacettepe: Yüksek lisans
yapan 60 kişiden 6 kişi,
doktora yapan 40 kişiden 4
kişi basit rastgele
örnekleme ile seçilecek
Yüksek lisans
Doktora
Hacettepe BBY
Yüksek lisans
Doktora
İstanbul BBY
Marmara BBY
İstanbul: Yüksek lisans yapan 10
kişiden 1 kişi, doktora yapan 8
kişiden 1 kişi basit rastgele
örnekleme ile seçilecek
Yüksek lisans
Doktora
Marmara: Yüksek lisans
yapan 18 kişiden 2 kişi,
doktora yapan 12 kişiden
1 kişi basit rastgele
örnekleme ile seçilecek
27
Tabakalı Sistematik Örneklem Seçimi
Yüksek lisans
Ankara: Yüksek lisans yapan 50 kişiden 5
kişi, doktora yapan 30 kişiden 3 kişi
sistematik örnekleme ile seçilecek
Doktora
Ankara BBY
Hacettepe: Yüksek lisans
yapan 60 kişiden 6 kişi,
doktora yapan 40 kişiden 4
kişi sistematik örnekleme ile
seçilecek
Yüksek lisans
Doktora
Hacettepe BBY
Yüksek lisans
Doktora
İstanbul BBY
Marmara BBY
İstanbul: Yüksek lisans yapan 10
kişiden 1 kişi, doktora yapan 8
kişiden 1 kişi sistematik örnekleme
ile seçilecek
Yüksek lisans
Doktora
Marmara: Yüksek lisans
yapan 18 kişiden 2 kişi,
doktora yapan 12 kişiden
1 kişi sistematik
örnekleme ile seçilecek
28
Kota Örneklem Seçimi
29
Kartopu Örneklem Seçimi
Tinerci 5
Tinerci 2
Tinerci 6
Tinerci 7
Tinerci 1
Tinerci 3
Tinerci 8
Tinerci 9
Tinerci 4
Tinerci 10
Tinerci 12
Tinerci 11
Tinerci 13
30
Küme Örneklem Seçimi
http://www.youtube.com/watch?v=QOxXyI6ogs
31
Küme Örneklem Seçimi
Kastamonu BBY
Yıldırım Beyazıt BBY
Atatürk BBY
Çankırı Karatekin BBY
Fatih Sultan Mehmet BBY
Yakındoğu BBY
Karabük BBY
Gümüşhane BBY
32
Ödev
SurveyMonkey adlı anket oluşturma yazılımını
kullanarak herhangi bir konuda en az 5, en fazla
10 soruluk bir anket oluşturunuz.
Oluşturduğunuz bu anketi 2.sınıf öğrencilerinden
seçeceğiniz 10 kişilik bir örnekleme uygulayınız.
Ödev raporunuzda anketin linki, örneklem
seçiminde hangi yöntemi/nasıl uyguladığınız
ayrıntılı olarak yer almalıdır. Örneklem çerçevesi
için tıklayınız
33

similar documents