Kraków 2022 miasto zgłaszające się - ogólna

Report
OGÓLNA PREZENTACJA KONCEPCJI
DROGA DO ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI
Wstępna
wizja
ZIO 2022
Stworzenie
dokumentacji
zgłoszeniowej
dla MKOl
Wypracowanie
wspólnej wizji
ZIO zgodnej
z wymogami
MKOl
Powstanie
Komitetu
Konkursowe
go Kraków
2022
Pozyskanie
gwarancji
rządowych
(polskich
i słowackich)
POPARCIE DLA PROJEKTU
2012
5.10.2012 r.
Poparcie dla koncepcji
przedłożenia MKOl
propozycji powierzenia
roli gospodarza XXIV
ZIO w roku 2022 miastu
Kraków
PKOl
20.10.2012 r.
Podpisanie
w Krakowie listu
intencyjnego
w sprawie projektu ZIO
2022
Prezesi Polskiego
i Słowackiego Komitetu
Olimpijskiego, Prezydent
Miasta Krakowa, Marszałek
woj. Małopolskiego, autorzy
projektu ZIO 2022.
20.10.2012 r.
List do Premiera
Donalda Tuska
w sprawie koncepcji
organizacji
w Polsce ZIO „Kraków
2022”
z prośbą o jej poparcie.
POPARCIE DLA PROJEKTU
2013
27.03.2013 r.
8/9.03.2013 r.
Podpisanie
w Bratysławie
Ramowej Umowy
o Współpracy obu
narodowych
komitetów
olimpijskich.
Podpisanie Listu
Intencyjnego Rządu
Rzeczpospolitej
Polskiej i Rządu
Republiki Słowackiej
o współpracy
w ubieganiu się
o organizację ZIO
i Paraolimpijskich
w 2022 roku przez
Ministra Sportu
i Turystyki oraz
Ministra
Szkolnictwa, Nauki,
Badań i Sportu.
13.03.2013 r.
Uchwała nr
131/2013
o wyrażeniu
poparcia dla
kandydatury
miasta Kraków do
organizacji ZIO
w 2022 r. ze
współudziałem
Rządu Republiki
Słowackiej w
procedurze
konkursowej.
10.05.2013 r.
Uchwała Nr
1249/2013
w sprawie
przyznania
Krakowowi roli
gospodarza
Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2022
i Zimowych Igrzysk
Paraolimpijskich
2022
Sejm
Rzeczypospolitej
Polski
21.11.2013 r.
Uchwała nr
205/2013
w sprawie
organizacji XXIV
Zimowych Igrzysk
Olimpijskich oraz
XIII Zimowych
Igrzysk
Paraolimpijskich w
Krakowie w 2022 r.
Rada Ministrów
KLUCZOWI INTERESARIUSZE
PKP, GDDKiA, PAŻP, ULC, ZIKiT, MPK
Kraków,
Žilinský samosprávny kraj, Tatry
mountain resorts, a.s. (Jasna),
Lotnisko w Popradzie, Krakowie,
Katowicach, Warszawie, Operator
autobusowy, flotowy, Polska
Organizacja Turystyczna, Krajowa Izba
Hotelarstwa i Turystyki, Tatrzański
Park Narodowy, IMiGW, UMWM,
WUM, Organizacje ekologiczne,
Środowiska branżowe
Dystrybutorzy Energii, Firmy z
zakresu IT, Główny Inspektorat
Sanitarny, Naczelna Rada Lekarska,
Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Narodowe Centrum Krwi,
Państwowy Zakład Higieny,
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe,
Inspektorat Wojskowej Służby
Zdrowia, Naczelna Rada Lekarska,
Polski Czerwony Krzyż, Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Światowa Organizacja Zdrowia
Międzynarodowy
Komitet Olimpijski
Polski Komitet
Olimpijski
150
Ministerstwa: Spraw
Wewnętrznych, Administracji
i Cyfryzacji, Obrony Narodowej,
Sprawiedliwości, Zdrowia,
Infrastruktury i Rozwoju,
Finansów, Sportu i Turystyki,
Środowiska
Komenda Główna Policji , Straż
Ochrony Kolei, Komenda Główna
PSP, Komenda Główna Straży
Granicznej, BOR, Centrum
Antyterrorystyczne Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa, Służba Celna,
URE (Urząd Regulacji Energetyki);
UKE (Urząd Komunikacji
Elektronicznej), Operatorzy
Telefonii Komórkowej
ATUTY PROJEKTU
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE APLIKACJĘ KRAKOWA
1
2
3
potencjał miejsca
potencjał społeczności
potencjał indywidualny
Harmonia tradycji
i sportowych emocji
Polscy kibice, otwarte
społeczeństwo
Wybitni reprezentanci Polski
w sportach zimowych
CELE ORGANIZACJI ZIO
1
Promocja Polski
2
Promocja regionu Tatry
i Krakowa jako turystycznej
marki premium
3
Spójna transgraniczna wizja
rozwoju Południa Polski oraz
tatrzańskiego regionu
Słowacji
4
Wzmocnienie współpracy
między Małopolską
i Słowacją
• Promocja Polski i wzmocnienie jej wizerunku na świecie
• Organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich jest szansą na
umocnienie politycznej i gospodarczej pozycji Polski jako
najsilniejszego kraju w Europie Środkowej i Centralnej – po
sukcesie Euro 2012 – aż 91% Polaków* zadeklarowało chęć
ponownej organizacji wielkiej imprezy sportowej w naszym kraju,
a wartość marki Polska wzrosła o 70% **.
• Kraków turystyczną marką premium
• Igrzyska pomogą wypromować na świecie atrakcyjność regionu Tatr
jako miejsca stworzonego do uprawiania nowoczesnej rekreacji
i sportu
• Realizacja spójnej wizji rozwoju infrastruktury transportowej
i turystycznej.
• Nowa turystyczna marka porównywalna z podobnymi regionami
w Alpach i Pirenejach.
• Połączenie dwóch sąsiadujących krajów silnymi więzami
gospodarczymi
• * wg. Raportu Deloitte podsumowującego Euro 2012
• **wg. Rankingu The Brand Finance Nation Brands 100
PRZESŁANKI SUKCESU APLIKACJI ZIO
Elementy aplikacji konieczne do wygrania rywalizacji o organizację
Igrzysk Olimpijskich
Spójna wizja generująca
przyszłą wartość dla miasta,
regionu i kraju
Przykłady:
• Rewitalizacja dzielnicy w Londynie
• Efekt barceloński
Wiarygodny plan
organizacyjny i logistyczny
• Przejrzysta struktura organizacyjna
• Jasne przypisanie odpowiedzialności i harmonogram realizacji
działań
Spójny, rzetelnie
zweryfikowany budżet
• Wiarygodny plan budżetowy
• System zarządzania ryzykiem wzrostu kosztów projektu
Gwarancje od władz kraju
i samorządów związane
z finansowaniem
5
Zaangażowanie struktur rządowych, w tym:
• Gwarancje finansowania
• Specustawa
• Współpraca różnych resortów
Entuzjazm i społeczne
poparcie dla projektu
• Poparcie społeczne dla aplikacji
• Wiara w pozytywną spuściznę wśród mieszkańców regionu
6
Mocna promocja kandydatury
na szczeblu dyplomatycznym
• Silne wsparcie dyplomatyczne
1
2
3
4
PROJEKT KRAKÓW 2022
Plan projektu Kraków 2022 spełnia wymagania określone
w dokumentach MKOl, uwzględniając historyczne walory Krakowa
w połączeniu z nowoczesnymi obiektami i położeniem w pobliżu
regionu Tatry.
Dwie strefy:
STREFA
KRAKÓW
STREFA
TATRY
• Konkurencje na lodzie
• Pozostałe konkurencje
SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
BUDŻET OPERACYJNY(KOIO)
Budżet - 5,6 mld PLN
• program ochrony środowiska
i przyrody dla obiektów w czasie
budowy i użytkowania
• planowanie energii - źródła
odnawialne oraz
zadośćuczynienie środowisku
• emisja dwutlenku węgla
• rekompensata za wylesienie
• ochrona Podtatrza
OCHRONA
ŚRODOWISKA
0,605 mld
PLN
IGRZYSKA
PARAOLIMPIJSKIE
0,52 mld PLN
• Pełna organizacja Igrzysk
Paraolimpijskich
• organizacja zawodów sportowych
• organizacja zawodów testowych
• infrastruktura i obiekty
tymczasowe
• kontrola medyczna
i antydopingowa
• imprezy towarzyszące
• obsługa sportowców, sztabu oraz
widzów
ORGANIZACJA
ZAWODÓW
1,3 mld PLN
PROMOCJA
0,95 mld PLN
TELEKOMUNIKACJA
1,1 mld PLN
BEZPIECZEŃSTWO
1 mld PLN
• krajowe oraz międzynarodowe
kampanie promocyjne
• organizacja Stref Kibica
• obsługa centrum prasowego
• organizacja Targów Sportowych
i Turystycznych
• projekt i wykonanie oficjalnych
strojów sportowców, obsługi
oraz wolontariuszy
Infrastruktura telekomunikacyjna,
informatyczna, energetyczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bezpieczeństwo uczestników ZIO
b. przebiegu imprezy
b. powszechne
b. węzłów logistycznych
b. przestrzeni powietrznej i
granic państwa
b. ruchu drogowego
• przeciwdziałanie przemocy
i zrachowaniom antyspołecznym
zarządzanie kryzysowe
przeciwdziałanie terroryzmowi
BUDŻET OPERACYJNY(KOIO)
Podział wydatków - 5,6 mld PLN
0.2
0.6
Samorządy: 0,2 mld
(w tym Kraków: 0,1 mld)
Sponsorzy: 0,6 mld
3
Budżet centralny: 1,8
mld
MKOl: 3 mld
1.8
BUDŻET KONKURSOWY
Suma: ok. 48 mln PLN
 Rok 2013
Rząd – 2,5 mln PLN
Samorządy – 2,5 mln PLN; Kraków 0,5 mln
 Rok 2014 Rząd – 12,8 mln PLN
Samorządy – 10,7 mln PLN; Kraków 3,9 mln
 Rok 2015 Rząd – 10,6 mln PLN
Samorządy – 8,3 mln PLN; Kraków 3 mln
Dodatkowo planowane jest pozyskanie 30 mln PLN od
sponsorów.
BUDŻET KONKURSOWY
48 mln PLN
15%
Kraków: 7,4 mln
85%
pozostali interesariusze:
40,6 mln
SPORT I OBIEKTY
STREFA KRAKÓW – LOKALIZACJE OBIEKTÓW
Klaster Wioski Olimpijskiej
 Kraków Arena (łyżwiarstwo figurowe oraz short-track)
 Tor lodowy AWF (łyżwiarstwo szybkie),
 Hala Treningowa przy Kraków Arenie
(treningi dla: łyżwiarstwo figurowe)
 Wioska Olimpijska Kraków
 MPC/IBC (Główne Centrum Mediów
/Międzynarodowe Centrum Nadawcze)
Klaster Rzeki Wisły
 Stadion Miejski Wisły (ceremonia otwarcia i zamknięcia ZIO)
 Stadion Miejski Cracovia (hokej na lodzie mężczyzn)
 Wisła Arena (hokej na lodzie kobiet)
 Plac Medalowy – Rynek Główny (ceremonie wręczania medali)
Pozostałe ośrodki
 Kolna Arena (curling)
 Hokejowe obiekty treningowe – Lodowisko Cracovia (hala główna i treningowa)
 Tor Bobslejowo – Saneczkowy w Myślenicach (bobsleje, saneczkarstwo, skeleton)
SPORT I OBIEKTY
STREFA TATRY – LOKALIZACJE OBIEKTÓW
Klaster Zakopane
 Skocznie Narciarskie Średnia i Wielka Krokiew (skoki narciarskie oraz skoki do kombinacji
norweskiej)
 Trasy biegowe w Zakopanem (biegi narciarskie oraz biegi do kombinacji norweskiej)
 Kościelisko Kiry (biathlon)
 Górskie Centrum Mediów
 Plac Medalowy – pl. Niepodległości (ceremonie wręczania medali)
Pozostałe ośrodki
 Wioska Olimpijska Zakopane
 Stacja Narciarska Hawrań w Jurgowie (narciarstwo dowolne, snowboard)
 Stacja Narciarska Jasna – Chopok (narciarstwo alpejskie)
 Obiekty noclegowe w Jasnej
SPORT I OBIEKTY
OBIEKTY SPORTOWE
1,139 MLD PLN
1,69 MLD PLN
SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI
KUBATUROWYCH
Obiekty
pozasportowe
0,55 mld PLN
Obiekty
sportowe
1,139 mld
PLN
Na terenie Miasta
Krakowa;
554,00 mln PLN
OBIEKTY POZASPORTOWE
0,55 MLD PLN
Na terenie
Miasta
Krakowa;
264 mln PLN
Źródła finansowania
1,69 mld PLN
Wartość inwestycji kubaturowych w ramach ZIO 2022
Wartość inwestycji na terenie Miasta Krakowa
Finansowanie ze środków GMK
Pozostałe
obiekty
sportowe
585,00 mln PLN
0,818 mld PLN
0,2 – 0,5 mld PLN
Pozostałe
obiekty;
285 mln PLN
SPORT I OBIEKTY
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2022
OPIS INWESTYCJI I FUNKCJA PO 2022
 Unikalny na skalę światową obiekt pod względem
architektonicznym oraz funkcjonalnym
 Budowa otwieranego dachu
1. Stadion Miejski  Budowa hali widowiskowo-sportowej
 Operator: MKS Cracovia SSA
Cracovia im.
Wiosna-lato-jesień:
J. Piłsudskiego piłka nożna (+ pozostałe wydarzenia przy otwartym dachu)
(hokej na lodzie Zima:
mężczyzn)
hokej na lodzie
Inwestorem GMK (+ wydarzenia rozrywkowe oraz estradowe)
(+ zajęcia dla dzieci)
Koszt: 197 mln PLN
2. Wisła Arena
3. Kolna Arena
4. Hala z torem lodowym AWF, Kraków
5. Tor bobslejowo-saneczkowy Myślenice
SPORT I OBIEKTY
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2022
OPIS INWESTYCJI I FUNKCJA PO 2022
1. Stadion Miejski Cracovii
2. Wisła Arena
(hokej na lodzie
kobiet)
Inwestorem GMK
 Charakter obiektu dający możliwość uprawiania wielu
dyscyplin sportowych
 Wzmocnienie zespołu CANPACK Wisły Kraków promującej
koszykówkę kobiet
 Operator: Towarzystwo Sportowe Wisła
Jedno z największych pod względem ilości sekcji (15)
oraz zawodników (ponad 2000) Towarzystw Sportowych
w Polsce
Koszt: 163 mln PLN
3. Kolna Arena
4. Hala z torem lodowym AWF, Kraków
5. Tor bobslejowo-saneczkowy Myślenice
SPORT I OBIEKTY
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI Zimowych Igrzysk
Olimpijskich 2022
OPIS INWESTYCJI I FUNKCJA PO 2022
1. Stadion Miejski Cracovii
2. Wisła Arena
3. Kolna Arena
(curling)
Inwestorem GMK
 Uzupełnienie oferty OSiR Kolna o możliwość uprawiania
kolejnych dyscyplin sportowych w ramach funkcjonowania
ośrodka np. możliwość uprawiania tenisa ziemnego oraz squasha
 Operator: OSiR Kolna
Koszt: 41 mln PLN
4. Hala z torem lodowym AWF
5. Tor bobslejowo-saneczkowy
SPORT I OBIEKTY
TEREN WIOSKI OLIMPIJSKIEJ W KRAKOWIE
 Brak ingerencji
w drzewostan Parku
Lotników Polskich
 Zabudowa mieszkalna po
roku 2022 przekształcona
w osiedle mieszkań
komunalnych
 Inwestycja realizowana
w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego
ZAKWATEROWANIE
PODSTAWOWE INFORMACJE
Grupy docelowe














Olimpijczycy
Sędziowie
Trenerzy
Ekipy techniczne
Oficjele MKOL
VIP-y
Reprezentanci Narodowych
Federacji
Reprezentanci Narodowych
Komitetów Olimpijskich
Ekipy nadawcze
Media
Sponsorzy
Organizatorzy ZIO
Kibice
Goście Igrzysk
Zapotrzebowanie:
24 200 pokoi o standardzie od 2 do 5 gwiazdek
 Ponad 13 000 istniejących i sklasyfikowanych pokoi
 Ponad 3 000 istniejących prywatnych miejsc
noclegowych z łazienkami;
 Ponad 4 500 pokoi w akademikach;
 Niemal 2 500 planowanych pokoi w nowo
wybudowanych hotelach (36 projektów
deweloperskich 2014-2016);
 Ponad 1 300 dodatkowych pokoi planowanych
(2-, 3-, 4- i 5-gwiazdkowych hoteli) w okresie od
2017 do 2021 roku;
 Uzupełnieniem bazy niezbędnej do organizacji
Igrzysk jest ponad 20 000 istniejących miejsc
noclegowych w Małopolsce.
ZAKWATEROWANIE
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI ZIO
 Doświadczenie z sektora turystycznego z okazji organizacji
UEFA EURO 2012 pokazuje, że należy oczekiwać 25-35 %
łącznego wzrostu odwiedzających obszary powiązane
z ZIO (dane EUROSTAT);
 Wysoki stopień obłożenia obiektów noclegowych podczas
trwania ZIO
 Nowe obiekty zwiększające atrakcyjność turystyczną Krakowa
i Małopolski
KORZYŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU
KORZYŚCI Z ORGANIZACJI ZIO
Promocja i region
Ze współczesnego, marketingowego punktu widzenia, igrzyska są marką
samą w sobie, a wybór danego miasta na ich gospodarza rozpatrywany jest
nie tylko w kategoriach wielkiego wyróżnienia czy wręcz zaszczytu, ale
także pod kątem efektów promocyjnych, których zasięg, trwałość i siła
oddziaływania są widoczne przez wiele lat.
ZIO jako marka sprawdza się w promocji miasta, regionu i kraju. Działania
promocyjne rozpoczynają się prawie 10 lat przed Igrzyskami, a efekty można
obserwować dziesiątki lat po zakończeniu igrzysk.
Promocja wizerunkowa i turystyczna - zwiększenie rozpoznawalności miast
i regionów na arenie międzynarodowej,
szersza oferta turystyczna
i rekreacyjno-sportowa.
KORZYŚCI Z ORGANIZACJI ZIO
Rozwój sportów zimowych i kapitał społeczny
Modernizacja i budowa obiektów sportowych – polscy sportowcy będą mieli
profesjonalne zaplecze do uprawiania sportów.
Obiekty sportowe i kulturalne – baza, która powstanie, będzie wykorzystywana
nie tylko przez mieszkańców, ale też umożliwi organizację kolejnych wydarzeń
o międzynarodowym znaczeniu.
Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych oraz modernizacja obiektów
sportowych i pozasportowych wpłyną na podniesienie jakości życia mieszkańców
Krakowa.
INWESTYCJE STRATEGICZNE
INWESTYCJE STRATEGICZNE DLA ROZWOJU REGIONU
Dla Krakowa organizacja ZIO 2022 i umiejętne wykorzystanie pieniędzy
z budżetu centralnego, funduszy unijnych oraz środków
samorządowych przekazanych na ten cel, z pewnością będzie silnym
bodźcem przyspieszającym rozwój miasta i regionu, powodującym
m.in. pozytywne zmiany społeczne, urbanistyczne, środowiskowe,
i ekonomiczne.
Szansa na przyspieszenie wielkich inwestycji w infrastrukturę
finansowanych z budżetu centralnego.
Nowe oblicze Krakowa – miasta nowoczesnego, biznesowego,
z nowoczesną infrastrukturą sportową, konferencyjną i ekspozycyjną.
INWESTYCJE STRATEGICZNE DLA
ROZWOJU REGIONU
Struktura wydatków
1.6
Zakopianka
1,3
Środowisko
3.9
Koleje
0.2
Modernizacja dróg (Małopolska)
1.8
Północna obwodnica Krakowa
0.5
Nowy pas startowy MPL Balice
0.89
Rozbudowa infrastruktury tramwajowej
1
Modernizacja dróg (Kraków)
2.9
III Obwodnica Krakowa
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
NIEZBĘDNE PLANOWANE INWESTYCJE
Budżet – 7 mld PLN
 Zakopianka – 1,6 mld PLN (Budowa DK 47 Rdzawka – Nowy Targ)
 Środowisko – 1,3 mld PLN
W tym m.in. Realizacja miejskiego programu ograniczania niskiej emisji;
modernizacja i rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej; program ciepłej
wody użytkowej; tworzenie strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej oraz
systemu parkingów typu Park & Ride

Koleje i drogi – 4,2 mld PLN
 Linia kolejowa łącząca Kraków – Rabke – Zakopane (linia 97, 98, 99)
 Modernizacja układu drogowego na Podhalu (DK 49 Nowy Targ – Jurgów;
DW 957/958 Białka k. Makowa Podhalańskiego – Zakopane; DW 960/961
Poronin-Bukowina)
 Trasa balicka
 Budowa drogi S-7 gr. woj. Świętokrzyskiego – węzeł Igołomska
TRANSPORT I INFRASTRUKTURA
OBECNIE UJĘTE W WPF MIASTA NA LATA 2013-2032;
Planowany udział finansowy GMK 5,8 mld zł
Dzięki ZIO inwestycje mogą zostać zrealizowane do roku
2022 – a udział finansowy środków europejskich w ich
realizacji może wynieść od 60-85% tj. od 3,5 – 4,9 mld zł.
Zmniejszenie udziału GMK z 5,8 mld do 2,3 mld zł.
Zwolnione 3 mld PLN z WPF na lata 2013-2032 mogą
zostać przeznaczone na realizację innych inwestycji.
PODSUMOWANIE FINANSE
Budżet
konkursowy
Budżet
operacyjny
0,048 mld
5,6 mld
Obiekty
sportowe
i pozasportowe
Budżet
infrastrukturalny
1,69 mld
15,1 mld
PODSUMOWANIE ETAP ORGANIZACJI
Udział Finansowy Miasta
4.52%
95.48%
1. Koszt organizacji
ZIO - obiekty i
koszty
organizacyjne
2. Koszty MIASTA
PO IGRZYSKACH
Spuścizna:
• 2,5 tysiąca mieszkań komunalnych
• Nowoczesne obiekty sportowe
• Rozwinięta infrastruktura transportowa (lotniska, drogi, koleje)
• Kapitał społeczny – doświadczenie w organizacji wielkich wydarzeń
Wzmocnienie „brandingu”
narodowego Polski
Kraków jako marka premium
Rozwój ekonomiczny
Krakowa oraz regionu Tatr
Ekologiczna Małopolska
KORZYŚCI ZIO
KORZYŚCI Z ORGANIZACJI ZIO – KWOTY I LICZBY
 Doświadczenie z sektora turystycznego przy okazji organizacji UEFA
EURO 2012 pokazuje, że należy oczekiwać 25-35 % łącznego wzrostu
odwiedzających*obszary powiązane z ZIO
 Pozytywny efekt organizacji wielkiej imprezy sportowej mierzony
wzrostem PKB to 0.1%-0.2% w skali kraju (7-13 miliardów USD)**
 Prognozy wskazują, iż w przypadku ZIO w Krakowie
i Małopolsce skala wzrostu może być większa z uwagi na fakt, iż
Kraków jest stosunkowo małym miastem w porównaniu do
poprzednich Miast Gospodarzy. Szacunkowe dane wskazują na
wzrost regionalnego PKB w skali 0.9%-2.6%**
 Badania pokazują, iż średnia wynosi 32 500 a średnia z ostatnio
przeprowadzonych Igrzysk to 30 000 miejsc pracy. Stąd, można
oczekiwać, iż przyznanie organizacji ZIO przyniesie dla Krakowa 30
000 – 35 000 dodatkowych miejsc pracy***
*Zródła: EUROSTAT; Raport PWC Polska
**Żródło: Raport MKOL „Dziedzictwo Igrzysk”, wersja grudzień 2013
*** Żródło: Dane PWC Polska
WAŻNE PORÓWNANIE
ME UEFA EURO 2012 są najlepszym przykładem jak wielki jest
wpływ wydarzeń sportowych na promocję polskiej gospodarki
i marki na świecie.
Budżet UEFA EURO 2012:
Planowane nakłady wynosiły ok. 110 mld PLN
 Zrealizowane faktycznie nakłady były o ponad 30% niższe od
pierwotnie planowanych
EURO2012
OD OBAW DO SUKCESU
bardzo dużym sukcesem
dużym sukcesem
0%
10%
czerwiec 2012
marzec 2012
wrzesień 2011
wrzesień 2009
wrzesień 2009: N=1000
wrzesień 2011: N=1000
marzec 2012: N=1000
czerwiec 2012: N=1000
dużą porażką
20%
30%
40%
10%
14%
50%
60%
nie wiem, trudno powiedzieć
70%
80%
61%
24%
8%
bardzo dużą porażką
100%
8% 2%5%
55%
22%
21%
47%
35%
90%
24%
2% 13%
5%
11%
17%
16%
SUKCES EURO2012
OD OBAW DO SUKCESU
Czy polecisz nasz kraj swoim
znajomym?
Czy planujesz ponowny przyjazd
do Kraju Gospodarza?
100%
100%
90%
90%
80%
70%
83%
92%
80%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
Austria
Polska
79%
65%
Austria
Polska
ŹRÓDŁO: VISITORS ECONOMIC IMPACT, SATISFACTION AND IMAGE ANALYSIS OF THE UEFA EURO 2008 IN AUSTRIA
EURO2012
PIĘCIOLETNIE PRZYGOTOWANIA DO EURO2012 PRZYCZYNIŁY SIĘ
DO:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Wzmocnienia wizerunku Polski i Polaków za
granicą '
93%
Większej otwartości Polaków wobec
cudzoziemców
90%
Wiary Polaków, że jako kraj jesteśmy dobrzy w
organizacji i zarządzaniu
86%
Poprawy bezpieczeństwa, działań służb
porządkowych
Rozwoju wolontariatu w Polsce
84%
77%
Wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce w
czasach kryzysu gospodarczego
72%
Rozwoju infrastruktury i poprawy jakości życia
Polaków
71%
N= 1000
SPUŚCIZNA EURO2012
ORGANIZACJA
EURO2012
PROCENTOWAŁA
BĘDZIE
0%
20%
W
40%
60%
rozwojem turystycznym Polski – poprawą wizerunku
Polski w świecie
52%
rozwojem gospodarczym Polski –wzrostem
wiarygodności ekonomicznej Polski w świecie
50%
poprawą jakości życia Polaków – rozwojem
infrastrukturalnym Polski
46%
za kilka lat sukces EURO 2012 nie będzie miał
żadnego znaczenia
N= 1000
80%
74%
większa wiarą Polaków w siebie – zmianą samooceny
Polaków
żadne z powyzszych
PRZYSZŁOŚCI
22%
3%
100%
POZYTYWNA SPUŚCIZNA IGRZYSK
PRZYKŁADY HISTORYCZNE
1992
Barcelona
• Odpowiednia
promocja i trafne
inwestycje:
centrum
turystyczne i cel
biznesowy (przed
1992 nie miała
rangi światowej
turystycznej
i biznesowej)
2002
Salt Lake City
• Rozwój gospodarczy
regionu, zmiana
wizerunku regionu
i znaczny rozwój
przedsiębiorczości
• Nowa infrastruktura
sportowa
spowodowała wzrost
liczby turystów o około
40% w okresie 6 lat po
Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich
2006
Turyn
• Zmiana
postrzegania
regionu –
z podupadłego
zagłębia
industrialnego
atrakcyjny cel
turystyki (mimo
straty w budżecie
operacyjnym)
2012
Londyn
• Projekt budowy wioski
olimpijskiej i obiektów
sportowych wpisany
w długofalową
rewitalizację całej
dzielnicy
• Znaczący wzrost PKB
(ponad 3%) (odczuwany
zwłaszcza na terenie
miasta i okolic)
W przypadku większości Igrzysk Olimpijskich budżety są przekraczane – w powyższych przypadkach jednak
dodatkowe wydatki zwróciły się w dłuższym terminie w postaci pozytywnej spuścizny ekonomicznej
i społecznej.
NEGATYWNA SPUŚCIZNA IGRZYSK
PRZYKŁADY HISTORYCZNE
1992
Albertville
1998
Nagano
• Trudności logistyczne
• Znaczne wydatki
(13 lokalizacji)
inwestycyjne
poniesione przez
• Transportowa
stosunkowo małe
i logistyczna katastrofa
miasto
(konieczność
wprowadzenia stanu
• Brak możliwości
wyjątkowego w czasie
wykorzystania
Igrzysk Olimpijskich,
obiektów ze względu
aby zapewnić
na za mały ośrodek
sportowcom możliwość
miejski
dojazdu na miejsce
• Wybudowana szybka
zawodów)
kolej przyczyniła się
do spadku liczby
turystów
przyjeżdżających na
dłużej niż na 1 dzień
2000
Sydney
2004
Ateny
• Budżet został
•
przekroczony 3-krotnie
• Brak długotrwałego •
wykorzystania
infrastruktury po
Igrzyskach Olimpijskich •
• Wysokie koszty
utrzymania
infrastruktury
• Igrzyska Olimpijskie nie
przyciągnęły turystów
głównie z uwagi na
odległe położenie
geograficzne
Budżet został przekroczony
ponad 2-krotnie
Brak długotrwałego
wykorzystania infrastruktury
po Igrzyskach Olimpijskich
Wysokie koszty utrzymania
infrastruktury (setki mln USD
rocznie)
KORZYŚCI ZIO
KORZYŚCI Z ORGANIZACJI ZIO – KWOTY I LICZBY
Liczba dodatkowych miejsc pracy w wyniku organizacji wielkiej imprezy
sportowej/Liczba utworzonych miejsc pracy*

2002 Salt Lake City ZIO, USA
16-35 tys.

2004 UEFA Mistrzostwa Europy w piłce nożnej , Portugalia
15 tys.

2006 FIFA Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Niemcy
25-35 tys.

2006 Turyn ZIO, Włochy
18 tys.

2008 UEFA Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Austria/Szwajcaria
40 tys.

2010 Vancouver ZIO, Kanada
37-106 tys.

2012 London IO, Wlk. Brytania
30 tys.

2012 UEFA Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Polska
30 tys.

2022 Kraków ZIO, Polska (wstępne prognozy)
30-35 tys.
Zródło: raport/opracowanie PWC Polska
Dziękuję za uwagę

similar documents