ДНЗ

Report
Творчий колектив: працює 14 чоловік, п`ять
педагогічних працівників.
Мають неповну базову освіту,
категорію – спеціаліст.
В закладі працюють кабінети: “Природи”, “ОБЖ”,
“Народознавства”, “Фітобар” в яких проводяться
цікаві заняття
На даний час у навчальном закладі існує
дві різновікові групи, виховується 35
дітей.
Заклад працює за базовою
програмою “Я у світі” та
“Впевнений старт”
Працюють гуртики: “Веселі нотки”,
“Умілі ручки”, “Драматичний”.
Одним із річних завдань у 2012 – 2013 навчальному році за
результатами анкетування педагогів та батьків
ми обрали питання
«Формування логіко-математичного розвитку
дошкільників»
Заходи протягом року:
- консультації для вихователів – «малюки і математика»
- логіко-математичні завдання під час прогулянок селом та у природу
«Особливості засвоєння абстрактних математичних понять»
- три інтерактивні семінари-практикуми – «Формування логікоматематичної компетентності дошкільників», «Розвиток критичності
мислення дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу» (фото)
- колективні перегляди інтегрованих занять з логіко-математичного змісту в
усіх вікових групах, та групові батьківські збори на тему: «Формування
логіко-математичних здібностей у дітей»
- впроваджено передовий педагогічний досвід Нововоронцовського я/с №
1, 2
- тематичне вивчення «Рівень організації освітнього процесу щодо
формування логіко-математичної компетентності дошкільників»
Засідання педагогічної ради на тему: «Сучасні підходи до формування
логіко-математичних компетентностей дошкільників.
Вихователі Глушак Т. М., Шваничик Л. В. та Грицик Н.П.,працюючи
з дітьми над розвитком логіко- математичних понять,
використовують у своїй роботі різні ігри та вправи з матеріалом
Важливим чинником досягнення успіхів у справі формування логікоматематинної компетентності дошкільників є те, що педагоги під час освітнього
процесу створюють відповідні умови, а саме:
- Надають дітям максимум свободи
- Заохочують творчу ініціативу
- Допомагають щоб заняття чи самостійна діяльність викликали у дітей позитивні
емоції
- Не забувають похвалити кожну дитину
- Не загострюють увагу на невдачах
- Під час проведення логіко-математичних ігор не змушують дітей брати у них
участь
- Якщо хтось із дітей не впорався із завданням відразу, відкладають його, але
обов’язково повертаються до цього завдання трохи згодом
- Отриманий результат порівнюють лише з попереднім результатом
- У роботі з дітьми молодшого дошкільного віку використовують казкові сюжети,
а для старших дошкільників – елементи змагань
- Спонукають дітей розмірковувати, пояснювати свої дії
- Якщо дитини зіткнулася з труднощами, знаходять разом з нею спосіб виконання
завдання
Хочеться наголосити, що важливі не скільки логіко-математичні уміння
дитини самі по собі, скільки її здатність використовувати їх у різних
життєвих ситуаціях, розсудливо поводитися, проявляти високу
пізнавальну активність, кмітливість, гнучкість мислення, самостійність
суджень, отже, використовувати не лише в умовах дитячого садка, а й
поза ним.
ШКОЛА
Проблема
(шляхи подолання)
ВИХОВАНЦІ
БАТЬКИ

similar documents