Mecz charytatywny – 2014 r.

Report
Pomorskie Hospicjum Dla Dzieci
zaprasza na Charytatywny Mecz:
„ Zagraj o tysiąc powodów do Uśmiechu dla dzieci II”
W reprezentacjach zagrają :
Politycy i przyjaciele Hospicjum.
Termin: 08 czerwiec 2014 r. Miejsce : PGE ARENA GDAŃSK.
Patronami wydarzenia są :
•
• Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz;
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk;
•
oraz
Poseł Leszek Blanik
Patronat medialny:
Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Telewizja Polska Oddział
w Gdańsku, Portal Trójmiasto, Portal Pomorze.
Organizatorzy:
• Organizator Główny:
Fundacja PHD.
oraz
•
•
•
•
•
•
Szkoła Podstawowa nr 79
Polski Związek Piłki Nożnej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Komenda Wojewódzka Policji – Oddział Prewencji
Szkoła Podstawowa nr 79
Ważne osoby na wydarzeniu ( VIP-y ):
•
•
•
•
•
Przedstawiciele władz Województwa Pomorskiego i
Trójmiasta,
Dariusz Michalczewski z przyjaciółmi,
Kazimierz Greń, reprezentant PZPN.
Przedstawiciele artystów polskich wśród zaproszonych
Przedstawiciele świata sportu: Leszek Blanik, Adam
Korol, Paweł Nastula, Krzysztof Kamiński, Jarosław
Bieniuk i inni.
Cele:
•
Cel główny:
Promocja Pomorskiego Hospicjum Domowego połączona ze
zbiórką środków finansowych na działalność Fundacji PHD.
•
Cele:
–propagowanie idei opieki hospicyjnej nad dziećmi w ich domach,
–uwrażliwienie młodych ludzi na konieczność pomocy bliźniemu,
–zaangażowanie uczniów i studentów w działalność charytatywną,
–Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego - piłka nożna
jako sport powszechny.
–propagowanie wolontariatu pracowniczego,
–umożliwienie dzieciom z różnych środowisk zagrania turnieju na
PGE Arenie Gdańsk.
Proponowany program :
Dzień 01.04.2014 r.
„Dzień Dziecka 2014 na PGE ARENIE – festyn
rodzinny - Gdańsk Dzieciom ”
I część imprezy w organizowana przez Miasto Gdańsk, ZKM,
MOSIR, Fundację Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Operatora
PGE Arena i Loopy’s World.
*szczegółowy program oraz godziny wydarzenia zostaną
doprecyzowane w terminie późniejszym .
Proponowany program :
„Tydzień dla dzieci z hospicjum
- 01.06 – 08.06.2014 r.”
– II część imprezy obejmie akcje organizowane w szkołach i
przedszkolach Gdańska i Sopotu, w dniach 01.06 –
08.06.2014 r.
*szczegółowy program oraz godziny wydarzenia zostaną doprecyzowane w
terminie późniejszym
Proponowany program :
Część III – 08.06.2014 r.
•
Turniej w piłce nożnej dla dzieci
• roczniki 2004/2005/2006
„ Z Orlika i Juniora na stadiony świata II”
Blok Główny
Mecz charytatywny ( 08.06.2014 r. )
*szczegółowy program oraz godziny wydarzenia zostaną doprecyzowane w terminie
późniejszym
Ramy czasowe imprezy ( Dzień III – w
opracowaniu ):
09.50
rozpoczęcie meczami poprzedzającymi imprezę.
11.00 - 12.00
przygotowanie boisk do turnieju dzieci.
12.00 – 15.45
Turniej Dzieci „ Z Orlika na stadiony świata ”
Festyn dla mieszkańców Trójmiasta.
16.00 - 17.10
MECZ CHARYTATYWNY
17.10 - 18.00
drużyn.
wręczenie nagród i upominków dla zwycięskich
18.00
ZAKOŃCZENIE
Możliwości umieszczania brandingu
na terenie PGE Areny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekspozycja banerów
Ekspozycja balonów
Ekspozycja flag
Ekspozycja rollupów
Ekspozycja stanowisk promocyjnych
Umożliwienie rozdawania ulotek
Reklama sponsora wyświetlana na 4 telebimach
o powierzchni 72 m2
Reklama sponsora wyświetlana na monitorach LCD
(strefa VIP, promenady)
Wymienienie sponsora w informacji prasowej
* Istnieją również inne możliwości brandingowe , które
możemy dopasować do potrzeb klienta
Tytuły sponsorskie imprezy:
•
Sponsor generalny/złoty – 100 000 PLN - nazwa
w tytule imprezy.
• Sponsor srebrny – 30 000 PLN.
• Sponsor brązowy – 15 000 PLN.
•
Sponsor poszczególnych grup dziecięcych – 5 000 PLN (np.
drużyna z domu dziecka grająca z LOGO sponsora).
• Sponsor rzeczowy – catering, nagrody, loteria fantowa,
poszczególne stoiska na festynie.
Tytuły sponsorskie imprezy:
•
Sponsor generalny/złoty – 100 000 PLN.
– nazwa sponsora w tytule imprezy (impreza coroczna)
– co najmniej 30% czasu reklamowego na telebimach w
czasie meczu charytatywnego,
• wszystkie opcje reklamy na stadionie,
• informacje w prasie, radiu i telewizji,
• tytuł przyjaciela Pomorskiego Hospicjum dla
Dzieci,
• logo sponsora na 14 trójmiejskich banerach
informujących o imprezie.
Tytuły sponsorskie imprezy:
•
Sponsor srebrny – 30 000 PLN.
– Co najmniej 10% czasu reklamowego na telebimach w
czasie meczu charytatywnego,
•
•
•
•
wszystkie opcje reklamy na stadionie,
informacje w prasie, radiu i telewizji,
tytuł przyjaciela Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci,
logo sponsora na 14 trójmiejskich banerach
informujących o imprezie.
Tytuły sponsorskie imprezy:
•
Sponsor brązowy – 15 000 PLN.
– co najmniej 5% czasu reklamowego na telebimach w czasie
meczu charytatywnego,
•
•
•
•
wszystkie opcje reklamy na stadionie,
informacje w prasie, radiu i telewizji,
tytuł przyjaciela Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci,
logo sponsora na 14 trójmiejskich banerach informujących
o imprezie.
Festyn
Organizatorzy festynu:
• Fundacja PHD,
• studenci AWFiS , GUMED –u , Uniwersytetu i Politechniki,
• uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 79 i
innych szkół ( możliwość wypracowania godzin
wolontaryjnych w czasie imprezy ),
• wolontariusze INTELA, PGE Areny Gdańsk i innych firm.
• Miasto Gdańsk, GAK, MOSIR, ZKM, Loopy’s World.
Festyn
Przebieg festynu:
• Licytacja pamiątek i „gadżetów” od parlamentarzystów i
znanych osób
• Koncerty i pokazy na scenie
• Loteria fantowa – każdy los wygrywa
• Gry i zabawy dla dzieci (studenci AWFiS)
• Przyjazd motocykli i wożenie dzieci za cegiełkę.
Festyn
Pokazy:
• Samoobrona
• Judo – Szkoła Podstawowa nr 79, AZS AWFiS, Klub
Mifune
• Pokaz Kung Fu
• Cheerleaderki Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku
(grupa młodsza 5-7 latki)
• Cheerleaderki (grupa starsza) -organizator
• Karate
• Tańce
• Ścianka wspinaczkowa – udział Adventure Park.
• Pozostałe atrakcje do uzgodnienia.
•
Festyn
Proponujemy jeszcze:
•
•
•
•
•
Występ chóru SP 79 na scenie.
Występ dzieci z SP 79 – pokaz umiejętności z
j. włoskiego na scenie.
Występy grup GIT (genius in training)– parkur
połączony z rozwojem ciała i umysłu.
Pokaz baletowy – dzieci 4 – 6 lat.
Stanowisko Komendy – pokaz antyterrorystów.
Festyn
Wolontariat pracowniczy firm biorących udział w imprezach:
• Roznoszenie ulotek Fundacji PHD w czasie festynu – 50-100
pracowników przez 3-4 godziny,
• Udział drużyny piłkarskiej w meczu charytatywnym – 20 osób przez 1
godzinę,
• Udział dziecięcej drużyny piłkarskiej w turnieju dziecięcym,
• Pomoc pracowników w organizacji festynu (30-40 osób przez 3-4
godziny):
• Stoisko z loterią fantową
• Organizacja gier i zabaw dla dzieci
• Konferansjerzy – 2-3 osoby, które poprowadzą imprezą
• Osoby pomagające rozłożyć i złożyć stanowiska przed i po
festynie
• Obsługa dmuchanego zamku oraz ścianki wspinaczkowej dla
dzieci
• Pomoc w obsłudze całej imprezy – logistyka, kierowanie ruchem
pojazdów, pomoc zwiedzającym PGE Areny Gdańsk
Osoby kontaktowe
Maciek Niedźwiecki
tel.kom 603 647 733,email: [email protected]
Aleksandra Maciorowska
tel.kom 501 246 437 ,email: [email protected]

similar documents