gezegenler - hayatimizfen.com

Report
Güneş Sistemi
Güneş’e en yakın ve Güneş
Sistemi’ndeki en küçük 2.
gezegen dir.Uydusu,halkası
ve atmosferi yoktur.Yüzeyi
kraterlerle kaplıdır.
Ekseni etrafında yavaş döndüğünde
gece ile gündüz arasındaki
fark çok azdır.
Güneş’e en yakın 2.gezegendir
Büyüklüğü yaklaşık olarak
Dünya ile aynıdır.
Çoban Yıldızı olarak ta bilinir
Uydusu ve halkası yoktur.
Atmosferinin
%96’sı CO2(Karbondioksit)
İle kaplıdır.Dünya’dan görülen
en parlak gezegendir.
Üzerinde yaşam olduğu
bilinen tek gezegen olan
Dünya Güneş’e yakınlık
bakımından 3.sıradadır.
Yüzeyinin yaklaşık%70’i
sularla kaplıdır. Dünya’nın
uydusu Ay’dır.Mavi gezegen
olarak ta bilinir.
Güneş’e olan uzaklığı
bakımından 4.gezegen olan
Mars,yüzeyi kırmızı-turuncu
göründüğünden kızıl
gezegen olarak ta bilinir.
İki uydusu vardır ve hiç
halkası yoktur.
63 tane uydusu
bulunur.
Güneş’e olan uzaklığı
bakımından 5. büyüklük
bakımından 1.gezegendir.
Etrafında toz ve taş
parçalarından oluşmuş ince bir
halkası vardır.
Güneş’e olan uzaklığı
bakımından 6. büyüklük
bakımından 2.gezegendir.
Etrafında gaz,buz ve kaya
parçalarından oluşmuş
halkası bulunur.
Sıcaklık
Çok düşüktür.56 tane
Uydusu vardır.En büyük
Uydusu‘Titan’dır.
Güneş’e uzaklık bakımından
7. büyüklük bakımından 3.
gezegendir. 5 tane büyük ve
22 tane küçük olmak üzere
Toplam 27 tane uydusu vardır.
bilinen 10 tane de halkası
Zehirli gazlardan
vardır.
Oluşmuş atmosferi yaşam
İçin kesinlikle uygun
değildir.
Güneş sisteminin 8.gezegeni
olan Neptün,13 uydusu olan
çok soğuk bir gezegendir.
Halkası yoktur.En yüksek
sıcaklık -220*C’dir.
Plüton Güneş Sistemi’nin
en küçük ve en sonuncu
gezegenidir.Plüton 1930’da
keşfedildikten 2006’ya kadar
Güneş Sistemi’nin 9. ve son
gezegeni olmuştur.
2006’da
Gökbilim Birliğince Yapılan
Bir toplantıda Plüton gezegen
Sınıfından çıkartılıp
Cüce gezegen sınıfına
Alınmıştır.
Güneş Sistemi Dışındaki En Küçük Gezegenler
Kepler-22b, NASA’nın “Gezegen
Avcısı” adıyla bilinin teleskobu
Kepler tarafından keşfedilen
Güneş Sistemi dışındaki bir
gezegendir. Bu gezegenin en
büyük özelliği dev Dünya olarak
bilinmesidir.
5 Aralık 2011’de
Gezegenin 1 yılı 290 gün sürmektedir.
keşfedilmiştir.
Dünya’dan 2,4 kat daha
büyüktür.Dünya’dan
600 ışık yılı uzaklıktadır.
Dünya’dan %10 oranında
küçük olan Kepler 20-E
gezegeni Kepler 20-F
gezegeni ile aynı sistemde
yer almaktadır.
Şimdiye kadar
keşfedilen en küçük
Kepler 20-E gezegeni
gezegen
Dünya’ya 950 ışık yılı
olan Kepler 20-E
uzaklıktadır.
gezegeninin
yüzey sıcaklığı 813*C dir.
Dünya’dan%3 oranında büyük
olan Kepler 20-F gezegeni
Kepler 20-E gezegeni ile aynı
sistemde yer almaktadır.
Kepler 20-F gezegeninin Kepler 20-E gezegeni
yüzey sıcaklığı 426*C’dir. Dünya’ya 950 ışık yılı
uzaklıktadır.
55 Cancri F gezegeni
Dünya’ya 41 ışık yılı yani
40 trilyon km uzaklıktadır.
55 Cancri F gezegeni
yoğunluk olarak Dünya’dan
45 kat daha büyüktür.
55 Cancri F gezegeni
55 Cancri F yıldızının
sistemi içerisinde yer
almaktadır.
Gezegenin 1 yılı 260 gün
sürmektedir.
Kepler 10-B 2009-2011
yılları arasında
keşfedilmiştir.Dünya’dan
1,4 kat büyüktür.Dünya’ya
560 ışık yılı uzaklıktadır.
Yüzey sıcaklığı 1833 K’dır.
(1833 K bir demiri
eritebilen bir sıcaklıktır.
55 Cancri E gezegeni Dünya’dan
8 kat daha büyüktür ve
40 ışık yılı uzaklıktadır.
55 Cancri F ile aynı sistemde
yer alan gezegenin küçük bir
yaşam belirtisi olacağı tahmin
ediliyor.
Kepler 16-B gezegeni
iki yıldızlı bir sistemin
gezegenidir.Aynı Dünya
gibi hem kendi etrafında
hem de yıldızının etrafında
döner.
GJ 667Cc gezegeni
üzerinde sıvı su yani hayat
bulunma ihtimali olan bir
gezegendir.Gezegen
Dünya’ya 22 ışık yılı
uzaklıkta olan bir gezegendir.
Dünya’dan 4,5 kat
daha büyüktür.
Şimdiki teknolojiyle o
gezegene gitmek en az 50
yıl sürmektedir.
Kepler 33-B gezegeni
Kepler teleskobu adı verilen
uzay mekiği ile bulunmuştur.
Bizim Güneş Sistemi’miz
gibi bir sistemi vardır.
Sıcak bir yüzeyi vardır.
Yüzeyi kraterlerle kaplıdır.
Kepler 33-F Dünya’ya
160-170 ışık yılı yani
400 yıl uzaklıktadır.
gezegen yine NASA’nın
uzaya gönderdiği Kepler
teleskobuyla tespit edilmiştir.

similar documents