Innledning seniorforsker Petter Bae Brandtzag, SINTEF

Report
Hva med de som ikke kan eller
vil bli "digitale borgere"
Petter Bae Brandtzæg
SINTEF
ACTIVE
12.02.14
Hvem er jeg?
2
ACTIVE
Hvem er det som er utenfor, hvor
mange, hvorfor og hva er
konsekvensene?
15 år siden og i dag - livene våre digitaliseres
En digital kultur
Jeg klarer ikke å ta i ark, så bøker er
ikke helt for meg (…) jeg har faktisk
skrekk for papir.
Kilde. Natt & Dag 10/2012 – intervju med rosablogger Sophie Elise
5
18 mnd. gjennomsnittsalder for å begynne med Internett
Kilde: E.Staksrud (2012) http://www.klikk.no/foreldre/article751289.ece
6
7
De som er utenfor er mer utenfor enn noensinne!
8
Internett i endring - "enklere", men også
mer viktig og mer komplekst.
2014
2010
Google glass
2007
2005
iPad
2000
Mobilt internett
Trådløst
1990
Bredbånd
9
Modem
Både privatsfæren og samfunnsdeltagelsen
flyttes over på nett.
Vi og tingene rundt oss blir i økende grad en del av Internett
- Skillene mellom det digitale og fysiske viskes ut
10
ACTIVE
DIGITALE SKILLER
De som ikke kan eller vil bli "digitale borgere"
ACTIVE
ACTIVE
Kjønnsforskjeller i tilgang og bruk
ACTIVE
Hannas historie
• 92-åringen har mobiltelefon, men hun synes det er vanskelig å
lese sms, og hun klarer ikke å sende dem.
– Når jeg kommer i minibanken synes jeg det er vanskelig å
forstå hva jeg skal gjøre for å ta ut penger. Ofte må jeg ha hjelp
av dem som jobber i banken.
hvordan den skal fikses dersom det går noe galt med den.
– Jeg kan ikke bare slå opp på nettet for å finne telefonnummer,
og man får ikke telefonkatalogen lenger
ACTIVE
- Det er ikke alle som har råd til å kjøpe egen PC heller eller vet
ACTIVE
ACTIVE
Utstøtingsprosess - det er ikke lik
informasjonstilgang for alle
ACTIVE
• Informasjonen du trenger er i økende grad på Internett
ACTIVE
Digital forvaltning – en hovedregel
Utstøtingsprosess i tjenesteyting:
Fra skranke til elektronisk selvbetjening
20
21
ACTIVE
Hvem bruker hva og hvordan?
http://ssb.no/medie
ACTIVE
Jo eldre du er – jo mer foretrekker du nyheter på papir
http://ssb.no/medie
ACTIVE
Fjernsyn, fortsatt rimelig jevnt fordelt…
http://ssb.no/medie
ACTIVE
50% av de mellom 67-79 år bruker nettet en gjennomsnittsdag
ACTIVE
Det er i dag mellom
400 000 og 600 000 som
ikke bruker Internett i
Norge
Digital skiller blir mer komplekse
Flere nivåer av digitale skiller
• Tilgang til internett (mange måter å ha tilgang på)
ACTIVE
• Bruk av Internett (mange måter å bruke nettet på )
De eldre som er på nett…hva gjør de?
9-15 år
16-24 år
25-44 år
45-66 år
67-79 år
ACTIVE
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ACTIVE
Sosial utstøtingsprosess – strukturelle endringer
i hvordan vi snakker sammen
ACTIVE
"Folk chatter og de ​bruker Twitter, og gud vet hva
alt er. (...) Jeg kan ikke tro at det i dag det synes
umulig å kommunisere ansikt-til-ansikt. Når jeg går
til banken ønsker jeg å snakke med en person, og
de ​er like overrasket hver eneste gang: "så du
bruker ikke våre elektroniske banktjenester?"
"(pensjonist, mann)
ACTIVE
bruker sosiale medier daglig.
ACTIVE
58%
http://ssb.no/medie
i aldersgr 67-79 år bruker sosiale medier daglig.
ACTIVE
17%
http://ssb.no/medie
Ikke bare design eller tekniske barrierer, men
også kulturelle barrierer
ACTIVE
"Jeg har ikke hatt mot eller ønske om å bruke Facebook,
selv om jeg har blitt invitert til å begynne å bruke det.
Jeg tror ikke noen ville være interessert i å vite noe om
en gammel dame. Jeg har sett mine barnebarn, og jeg
synes det er skremmende hva de deler om seg selv på
Facebook." (Pensjonert dame)
Eldrefloka
35
Opplevelse av
Kommunikasjonsteknologi
• Ansikt-til-ansikt oppfattes som idealtypen for kommunikasjon
• "Alle" har mobil
• Eldre er kritiske til sosiale medier
ACTIVE
• Skype og e-post er populære tjenester
Kritiske seniorer
• Personvern og sikkerhet
• Narsissistiske verktøy
• Overflatisk, asosialt og kaldt
Illustrasjonsfoto : Pedro Ribeiro Simões (CC):
http://www.flickr.com/photos/pedrosimoes7/8606204482/
ACTIVE
• Teknologisk kompetente
Seniorer som ikke opplever
sosiale medier som
relevante
• Har ikke tid
• Andre interesser
• Ser ikke verdien av sosiale
ACTIVE
medier
Illustrasjonsfoto: Levy Carneiro Jr. (CC):
http://www.flickr.com/photos/levycarneiro/3960791834/
Seniorer som ønsker å
bruke sosiale medier
• Ser nytten og verdien
• Opplever manglende
kompetanse og kunnskap
Illustrasjonsfoto: Cristina Valencia (CC):
http://www.flickr.com/photos/cristinavalencia/6019118269/
Utstøtingsprosess: Teknologi som
årsak til tidlig pensjonering
Én av fire anså innføring av ny teknologi
som en viktig grunn til at de gikk av
Kilde, 2004 Midtsundstad/FAFO
og NOU, 2004:1
40
Digitale skiller – og fremtidens konsekvenser…
•
•
•
•
Demokratisk problem?
Menneskerettighetsproblem?
Sosialt isolert?
Problemer i jobbsammenheng?
41
Kommer denne digitale kløften til å bli mindre med
nye generasjoner? Eller er det alderen i seg selv som
gjør utslaget
• Generasjonseffekt: Problemet vil
forsvinne når nye generasjoner med
eldre kommer til (mennesker som har
vokst opp med Internett)
• Aldringseffekt: Aldring gjør at eldre
velger bort eller ikke greier å ta i bruk
IKT
42
Hva skjer om ytterligere 15 år (vi blir flere eldre)

similar documents