Community of practice

Report
Community of practice
Studiedag FvB
3 november 2011
Han Kurstjens
Wie zijn die community?
•
•
•
•
•
Samenwerken vanuit vragen uit de praktijk
Instituut, instelling : vaktherapeuten( coonderzoekers)
Onderzoeksgroep( bv KenvaK)
Hogescholen ( docenten en studenten)
Onderzoekers van instellingen
Experts van buiten deze groepen
Veel voorkomende
misverstanden
• angst of aversie tav onderzoek
•Onbekendheid met onderzoek
•Verkeerde visie op onderzoek
Hoe werkt dat?
•De praktijk heeft impliciete kennis
•Onderzoek is gericht op expliciteren ,verbeteren
en effectiever maken van de praktijk
•In samenspraak wordt naar een geschikt
onderzoeksdesign gezocht
• de praktijk benoemt een vraag of probleem
Onderzoeksfases en methode
fases
•Inventariseren huidige werk (wat doe je al?)
•Innoveren behandelingen (hoe kan het effectiever?)
•Toepassen van behandelingen(doen)
•Evalueren(werkt het?)
Methode
•In,door en voor de praktijk
•Professionals als co-onderzoeker
•Practice based evindence: ervaringskennis
expliciteren,systematiseren en integreren tot best practices
•Evindence based practice: kennis uit reeds uitgevoerd
onderzoek in de best practices integreren
Enkele voorbeelden
Kenvak onderzoeken:
•Vaktherapie in de JJI en GJ 2008-2010
•Kwaliteitsverbetering Vaktherapie in de GGZ NML start
september 2011
•Vaktherapie in het jongerenwerk start januari 2011
•Vaktherapie in de forensisiche psychiatrie start medio 2012
Onderzoeken Hogeschool Utrecht Amersfoort
• ism Bascule: beeldend en muziektherapie en
zelfwaardering
• ism basisscholen: vaktherapie in het basisonderwijs
Algemeen projectleider: dr. Henk Smeijsters, lector KenVaK
Voorzitter stuurgroep: Ben Dolmans, directeur SJSJ
Projectgroep beeldende therapie: Gemmy Willemars MATh (KenVaK), Marjan Helmich
(Rentray), Marie-Joze van Drie (Rentray), Digna van Roemburg-Tack (Rentray), Beatrix Verhofstad
Swinkels (Groot Batelaar Jeugd)
Projectgroep dans-bewegingstherapie: Julie Kil MSc, MDATh (KenVaK), Eefje Prins (O.G.
Heldring), Eva van den Boom (Rentray)
Projectgroep dramatherapie: Jaap Welten MDTh (KenVaK), Sanne van der Kolm (Avenier), Jorg
de Man (Avenier), Marjolein Scholten (Avenier) en Josefien van der Wekken (O.G. Heldring)
Projectgroep muziektherapie: drs. Han Kurstjens, Frederick Esbach (Den Hey-Acker), Victor
Macaré (Avenier) en Heinz Reumers MMTh (SJSJ)
Projectgroep psychomotorische therapie: Pijke Dijkema MPMTh, Thea Braun-de Bijl (Den Hey-
Vaktherapie in de JJI en GJ
KenVaK RAAK Project 2008-2010
Acker), Robbert Otte (Rentray)……………….
Onderzoekers van de instellingen: dr. Ingrid Candel (SJSJ), dr. Lieke van Domburgh (Rentray),
drs. Claudia Rauwers, Anouk Groot Rouwen MSc, drs.Suzan Postma (Avenier), drs. Helga van den
Berg(Den Hey-Acker),dr. Arianne Baanders(O.G. Heldring)
Instellingen
Hogeschool Zuyd
Hogeschool Utrecht
Avenier (Harreveld & De Sprengen)
Den Hey-Acker
O.G. Heldring
Rentray
Stichting St. Joseph (Het Keerpunt & Icarus)
Fasering onderzoek
• RAAK Fase 1: Ontwikkelen
– Welke problemen?
– Werkt het?
– Waarom werkt het?
– Welke doelen?
– Hoe wordt er gewerkt?
• RAAK Fase 2: Toepassen & Evalueren
– Kwalitatieve resultaten
– Kwantitatieve resultaten

similar documents