Arthur Dallau - Gemeentearchief Rotterdam

Report
Uitdaging
“Van Gegevens, via Informatie naar Kennis”
Vier fasen van ontwikkeling (INK):
1 – activiteitengeoriënteerd:
D.R.I.P.
2 – procesgeoriënteerd:
Informatie
3 – systeemgeoriënteerd:
Gedeelde informatie
4 – ketengeoriënteerd:
Geïntegreerde Kennis
Informatiemanagement
versus Kwaliteitsbeleid
“Overheidsontwikkelingsmodel / INK model”
“Sturing op samenhang”
Noodzaak Managementinformatie
• Rotterdam Open Data: Informatiedeling
www.rotterdamopendata.org
• Ontwikkelingen Dienstverlening
• Bezuinigingen
• Samenwerking diensten, dg’s en ander partners
• …
Feijenoord in de praktijk
• Uitgangspunt: INK-audit, MTO, evaluatie reorganisatie
• Uitkomst: Kwaliteitsbeleid met 10 verbeterpunten
(waaronder informatiemanagement)
• Kwaliteitsteam aanjager verbeteractiviteiten
• MT eindverantwoordelijk verbeteractiviteiten
De juiste
collega op de
juiste plaats
Wat is er aan informatie?
MTO,
Gesprekscyclus
MT
inspirator en
beslisser
Geen
Griekse
toestanden
Dashboard /
Marap
Organisatievisie
: identiteit DGF
De goede
dingen goed
doen
Benchmark
Dashboard
Samenwerking
diensten/dg’s
Herontwerpen
en
digitaliseren
processen
De juiste
collega op de
juiste plaats
Wat zijn de resultaten?
Betere MTO
uitkomsten
Daadkrachtig
management
Meer met
minder
Betrouwbare
management
informatie
Heldere,
gedragen
Organisatievisie
Hogere
kwaliteit van
dienstverlening
Betere
benchmark
resultaten
Samen is de
som der delen
Efficiënte en
effectieve
werkwijzen
Basis voor succes
“Tevens Issues DGF”
• Constante aandacht PDCA cyclus
• Verbetering is niet iets van het kwaliteitsteam, maar voor elke
collega
• Draagvlak management
• Korte termijn successen behalen
De stellingen
1. INK? Leuk, maar je hebt er geen drol aan
2. Managementinformatie? Leuk dat je het hebt,
maar bij geen klachten gaat het toch goed?
3. Sturen op resultaten? Mijn manager stuurt op
aanwezigheid.

similar documents