Domján Róbert_Klímavédelmi célok a Heves megyei

Report
Klímavédelmi célok és intézkedések a
Heves megyei területfejlesztési
tervdokumentumokban
2014.december 9.
Domján Róbert, osztályvezető
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály,
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Megyei projektcsomagokhoz (ITP) kapcsolódó tartalmi elvárások
1. A megyei területfejlesztési tervdokumentumok vonatkozásai
2. Legfontosabb statisztikai adatok, trendek azonosítása, megyén belüli területi
sajátosságok
3. 2007-2013 időszakban a témakörben megvalósult beruházások, forrásfelhasználás
adatai
4. A témához kapcsolódó jogszabályok rövid bemutatása
5. Engedélyezési eljárások bemutatása, időbeli szükségletek felmérése
6. Minden olyan speciális feltétel, ami a specifikációból konkrét projekt nélkül
értelmezhető
7. Kockázati tényezők számbavétele
8. Potenciális célterületek
9. Projektgyűjtés adatainak elemzése
10.Forrásfelhasználás becsült mértéke, forrásnagysághoz kapcsolódó indikátorvállalás
nagyságrendjének becslése
11.Javaslat megyei szintű bírálati szempontokra
Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020)
3. átfogó cél: Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti
környezet:
épületenergetikai fejlesztések támogatása
energiahatékonysági korszerűsítések elősegítése
4. stratégiai cél: Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés
4.2 prioritás: Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és az energiaimport
függőség csökkentése érdekében
Megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítése
Biomassza alapú energiatermő berendezések működtetéséhez szükséges tüzelőanyag
biztosítását, átalakítását célzó kapacitások létrehozásának támogatása
Megújuló energiaforrás hasznosítását célzó beruházások támogatása
Kisebb lakóközösségek megújuló energia használatának ösztönzése
Megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák elterjedésének elősegítése és
népszerűsítése (pl. demócentrum létrehozása)
Épület felújítási programok támogatása az energiahatékonyság és energia-megtakarítás
fokozása érdekében
5. stratégiai cél: Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus
agrárvertikum
5.3 prioritás: Egészséges, vonzó vidék megteremtése a helyi gazdaság erősítésével
Megújuló energiaforrások részarányának növelése
Heves Megye Területfejlesztési Programja(2014-2020)
2.1. Prioritás: A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet
javításával
2.1.2. intézkedés: Energetikai szerkezetváltás a klímavédelem és stabil energiagazdálkodás
megteremtése az energiaimport függőség csökkentése érdekében
2.1.2.1. beavatkozás: Vállalkozások megújuló energia hasznosítását és energiahatékonyság növelését célzó fejlesztéseinek támogatása
2.1.2.2. beavatkozás: Helyi energia ellátását biztosító kiskapacitású erőművek létesítése
2.1.2.3. beavatkozás: Stabil energiabázis megteremtése, energetikai szerkezetváltás
támogatása
2.4.Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése
2.4.1. intézkedés: A munkaerőpiacra történő visszatérés elősegítése
2.4.1.1. beavatkozás: Bölcsődei szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása
2.4.1.2. beavatkozás: Óvodai szolgáltatások helyben vagy lakóhelyhez közeli biztosítása
2.4.1.3. beavatkozás: Családi napközik fejlesztése
2.4.Prioritás: Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése
2.4.2. intézkedés: Egészséges társadalom kialakítása
2.4.2.2. beavatkozás: Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
2.4.2.6. beavatkozás: A szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a
szociális szolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése
2.4.5. intézkedés: Korszerű gyakorlati tudás biztosítása, valamint a kultúra
szerepének növelése a térségi identitás erősítésében
2.4.5.1. beavatkozás: Általános, közép- és felsőfokú oktatási intézmények és
tornatermeik infrastrukturális fejlesztése, eszközigényeik fejlesztése
2.5.Prioritás: Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése
2.5.3. intézkedés: Fenntartható település- és térszerkezet
2.5.3.1. beavatkozás: Az önkormányzati közszolgálatást nyújtó intézmények
fejlesztései
Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020)
3.3. Települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása projektcsomag:
3.3.1. Az önkormányzati épületállomány energiahatékonysági központú rehabilitációja:
önkormányzati épületek energiahatékonyságának fokozása
homlokzati hőszigetelés támogatása
nyílászórók cseréjének támogatása
fűtéskorszerűsítések támogatása
megújuló energiaforrások használatának ösztönzése
kül- és beltéri világítási rendszerek átalakítása
3.3.2. Energiatermelő rendszerek:
megújuló energiaforrások
biztosításának támogatását
kiaknázására
irányuló
autonóm
energiaellátás
TOP 3.2. - A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben
energiahatékonyság-növelés és a megújulóenergia-felhasználás támogatása
I.
Hőtechnikai adottság javítása, hőveszteségek csökkentése:
 utólagos külső hőszigetelés;
 nyílászáró csere;
 épületgépészeti korszerűsítések
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése:
 hőtermelő berendezések cseréje





meglévő központi hűtési és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése
napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése
napelemes PV rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából
villamos- valamint gázmotoros hajtású, ill. abszorpciós hőszivattyús rendszerek telepítése
központi fűtőműre való csatlakozás megteremtése ill. meglévő hőfogadó felújítása
III. Épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kül- és beltéri világítási rendszerek
korszerűsítése
IV. Önkormányzat által vezérelt, autonóm energiaellátás biztosító fűtőművek létrehozása
vagy korszerűsítése megújuló energiaforrás használatával
fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása biomassza–alapú hőenergiatermelésre, új
biomassza-fűtőművek létrehozása
fosszilis tüzelőanyagot használó fűtőművek átállítása geotermális energiára, meglévő geotermális
energiahasználat bővítése, kaszkád rendszerű hőenergia termelés, villamosenergia-termelés
kialakítása
V.
Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének
támogatása.
Magyarország primerenergia-felhasználásának várható alakulása
Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030
Megnevezés
Ipar
Kommunáli
Mezőgazda
Lakosság
Összesen
s szektor
ság
Borsod-AbaújZemplén megye
38 438
5 099
13 820
1 354
58 711
Heves megye
2 479
2 406
7 103
832
12 820
Nógrád megye
1 604
1 598
4 013
245
7 460
Összesen
42 521
9 103
24 936
2 431
78 991
Észak-magyarországi régió és megyéi – összes energia felhasználás
szektorok szerint, 2007 (TJ)
Forrás: Energia Központ Kht. 2012
Megnevezés
Egyéb Folyékony Földgáz Hőenergia Pb-gáz Szilárd
Tüzifa
Villamos
Összesen
energia
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
2 649
8 888
20 963
90 080
787
1 655
511
14 178
58 711
Heves megye
0
394
7 527
985
587
230
422
2 675
12 820
Nógrád megye
0
190
4 407
268
75
142
355
2 023
7 460
Összesen
2 649
9 472
32 897
10 333
1 449
2 027
1 288
18 876
78 911
Összes energia felhasználás energiahordozó szerint, Északmagyarországi régió és megyéi, 2007 (TJ)
Forrás: Energia Központ Kht. 2012
Megújuló energia hasznosítás helyzete a településeken (Heves megye)
Forrás: Dr. Gergely Sándor
CO2 kibocsátás számítása
Forrás: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
CO2 emissziós faktorok
Forrás: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Termőhely
jó
közepes
100 %-ban faapríték tüzelés
3 345
3 345
3 MW-hoz szükséges faapríték-mennyiség
8
6
Átlagos energetikai faültetvény-hozam
2
2
Vágásforduló energetikai faültetvénynél
16
12
Két fágásforduló hozama energetikai faültetvényen
209,03
278,71
3 MW-hoz szükséges terület vágásforulónként
Megnevezés
rossz
3 345
4
2
8
418,06
A folyamatos üzemeléshez szükséges terület egy
418,06
557,42
836,13
helyszínen energetikai faültetvényből
50 %-ban faapríték-, 50 %-bangabonaszalma-tüzelés
1 672
1 672
1 672
3 MW-hoz szükséges faapríték-mennyiség
2 074
2 074
2 074
3 MW-hoz szükséges szalma-mennyiség
8
6
4
Átlagos energetikai faültetvény-hozam
4
3
2
Átlagos gabonaszalma-hozam
2
2
2
Vágásforduló energetikai faültetvénynél
16
12
8
Egy fágásforduló hozama energetikai faültetvényen
Mértékegység
atro tonna/év
atro t/ha/év
év
t/ha/2 év
ha
ha
atro tonna/év
tonna/év
atro t/ha/év
t/ha/év
év
t/ha/2 év
3 MW-hoz szükséges terület vágásforulónként energetikai
faültetvénynél
52,26
69,68
104,52
ha
3 MW-hoz szükséges terület vágásforulónként
gabonaszalmánál
518,4
691,2
1 036,80
ha
A folyamatos üzemeléshez szükséges terület egy
helyszínen energetikai faültetvényből
104,52
139,35
209,03
ha
A folyamatos üzemeléshez szükséges terület egy
helyszínen energetikai gabonatarlóból
518,4
691,2
1 036,80
ha
3 MW-os kistérségi/települési fűtőművek kalkulációi
Forrás: Dr. Gergely Sándor
Megnevezés (nettó ezer m3)
Lemezipari rönk
Fűrészipari rönk
Egyéb fűrészipari alapanyag
Papírfa
Rostfa
Egyéb iparifa
Iparifa összesen
Vastag tűzifa
Összes vastagfa
Vékony tűzifa
Föld feletti nettó fatömeg össz.
2006
2005
2,8
30,8
3,5
0
20,2
3,2
60,5
115,4
175,9
6,1
182,0
2008
2,6
26,1
2,5
0
19,5
2,2
52,9
119,9
172,8
7,5
180,3
2009
1,9
23,0
2,8
0,0
25,2
2,3
55,2
116,3
171,5
7,2
178,7
1,4
23,8
3,3
0
14,3
1,6
44,4
124,4
168,8
7,9
176,7
(Ezer m3 friss vágású fa kb. 550 tonnának felel meg.)
250
Vastag tűzifa
Iparifa összesen
200
Egyéb iparifa
150
Rostfa
Papírfa
100
Egyéb fűrészipari
alapanyag
50
Fűrészipari rönk
Lemezipari rönk
0
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
Az Egererdő Zrt. választék-összetétele
Forrás: Egererdő Zrt
2010
1,4
20,2
2,1
0
17,2
1,6
42,5
125
167,5
10,2
177,7
Logisztikai
központ
Fűtési
Bruttó
Megtak Megtak
nélküli
Fogyaszt Földgázfelh
Fogyasztás fa és
költség
Fűtött
fogy. Ár
Bruttó
arítás/f arítás/f Fűtőért
tároló
ás/fűtési asználás/fűt
szalma
fa és
terület
121
kiker ár
űtési
űtési
ék
létesítés
szezon ési szezon
fűtőanyagból/fű
szalma
(m2)
Ft/m3
(Ft/t)
szezon szezon (MJ/kg) költsége
(MJ)
(m3)
tési szezon (t)
fűtőanya
(eFt)
(eFt)
(%)
(évi
ggal (eFt)
tárolással)
(eFt)
Szőlővegyige,
gyümölcsfa- 7
nyesedék
100
99 000
2 912
352
Faapríték
Szalma
18 750
124
229
65
15
550
92
4,2
2,2
6 22 500
10 8 750
124
87
229
266
65
75
18
10
458
825
76
3,8
4,6
2,1
330
22
6
18
229
38
28,5
20
Fapellet vagy
6
brikett
Kazántelj
esítmény
(kW)
14
Kazán ár
(eFt)
314
Logisztikai
központtal
rendelkezők Megtérülési Megtérülé
tároló
idő
si idő
létesítés logisztikai logisztikai
költsége
központ központtal
(havi
nélkül (év)
(év)
tárolással)
(eFt)
60 000
Kazán
beépítési 94
költség (eFt)
A 65%-os megtakarítás szezonként 5,58 t CO2 kibocsátás-csökkenést eredményez.
Hőszigeteletlen hagyományos önkormányzati intézményi
épület, 250 kWh/m2/év (100m2)
Forrás: Dr. Gergely Sándor
Logisztikai
Logisztikai
központtal
központ
Megtérül
Földgázfel
Fűtési
rendelkezők
Megtérül
Fogyasztás
Bruttó Fogyasztás fa és
Megtakarí Megtakarí
nélküli
ési idő
Fűtött
használás/
Bruttó költség fa
Fűtőérté
tároló
ési idő
/fűtési
fogy. Ár
szalma
tás/fűtési tás/fűtési
tároló
logisztikai
terület
fűtési
kiker ár és szalma
k
létesítés
logisztikai
3
szezon
121 Ft/m fűtőanyagból/fűt
szezon
szezon
létesítés
központ
(m2)
szezon
(Ft/t) fűtőanyagg
(MJ/kg)
költsége
központta
(MJ)
(eFt)
ési
szezon
(t)
(eFt)
(%)
költsége
(évi
nélkül
(m3)
al (eFt)
(havi
l (év)
tárolással)
(év)
tárolással)
(eFt)
(eFt)
Szőlővegyige,
gyümölcsfa- 5 18 750
92
169
65
15
68
17
2,2
1,9
nyesedék
Faapríték 4 22 500
92
169
65
18
57
14
2,1
1,9
100
73 260
2 155
261
Szalma
7 8 750
64
197
75
10
102
2,1
Fapellet vagy
4 60 000
244
17
6
18
28
7
20,0
18,7
brikett
Kazántelje
Kazán
Kazán ár
sítmény
10
232
beépítési 70
Utólagos hőszigetelés költsége (eFt)
1 300
(eFt)
(kW)
költség (eFt)
A 65%-os megtakarítás szezonként 4,13 t CO2 kibocsátás-csökkenést eredményez.
Utólagosan hőszigetelt hagyományos önkormányzati intézményi
épület, 185 kWh/m2/év (100m2)
Forrás: Dr. Gergely Sándor
Heves megye 2007-2013
Operatív
program
Projektek
összköltsége (mFt)
Projektek
száma (db)
ÉMOP
7 274,3
18
KEOP
2 469,4
55
A 2007-2013 időszakban Heves megyében megvalósult ÉMOP és KEOP
projektek összköltsége és darabszáma
Energetikai jellegű pályázati konstrukciók
KEOP 4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP 4.1.0 Hő- és/vagy villamosenergia-előállítás támogatása megújuló
energiaforrásból
KEOP 4.4.0/11 Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és
villamosenegia-, valamint biometán-termelés
KEOP 4.9.0/11 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosítással kombinálva
KEOP 4.10.0/A (és B)/12 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal
KEOP 4.10.0/E/12 Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban
ÉMOP-3.1.1.-12-Szociális célú városrehabilitáció
ÉMOP-3.1.1/B-12-Lakhatási integrációt modellező szociális célú
településrehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása három régióban
ÉMOP-2007-3.1.2./A/2F-2f-Észak-Magyarországi Operatív Program
Funkcióbővítő településrehabilitáció
ÉMOP-3.1.2/E-11-Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken
ÉMOP-2007-3.1.3-Vidékfejlesztési programot kiegészítő településfejlesztés
Projekt száma
Projekt összköltsége
(Ft)
Támogatás összege (Ft)
A beruházás összege
járulékos költségek nélkül
Aggregált kumulált
tervérték (GJ)
ÉMOP-3.1.1/B-2f-2010-0001
467 372 718
397 266 810
350 529 539
0
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0005
315 933 329
315 933 329
236 949 997
0,3
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007
399 999 998
399 999 998
299 999 999
1 829
ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013
424 900 710
424 900 710
318 675 533
3 470
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0005
926 141 542
740 913 234
694 606 157
19,4
ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0002
1 066 863 269
800 147 452
800 147 452
110
ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001
5 256 477 616
3 994 922 988
3 942 358 212
10
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0002
77 545 342
73 668 075
61 260 820
0
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0007
102 105 776
97 000 487
75 047 745
123,6
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0021
81 689 915
77 605 419
60 042 088
59,9
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0024
61 237 893
58 175 998
45 009 851
112
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0045
82 922 898
78 776 753
60 948 330
30,6
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0073
77 383 575
73 514 396
56 876 928
19
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0115
52 519 895
49 893 900
38 602 123
210
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0135
54 988 421
52 239 000
40 416 489
9,5
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0182
63 477 937
60 304 040
46 656 284
18,9
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0194
98 912 512
93 966 791
72 700 696
54
ÉMOP-3.1.3-11-2012-0227
99 918 588
94 922 659
73 440 162
0,6
Összesen
9 710 391 934
7 884 152 039
7 274 268 403
6076,8
A 6 076,8 GJ energia-megtakarítás 342,7 t CO2 kibocsátás-csökkenést eredményez.
Heves megyében megvalósult energetikai fejlesztéseket tartalmazó ÉMOP projektek adatai
Megújuló
Évenkénti egy
energiahordozó
tonnával kevesebb
felhasználás
üvegházhatású gáz
növekedése
kibocsátás eléréséhez
[GJ/év]
szükséges forrás (Ft)
Pályázott
beruházás
megnevezése
Támogatási
összeg Ft
Az üvegházhatású
gázok kibocsátás
csökkenése [t/év]
biomassza tüzelésű
kazánház létesítése
200 795 613
121,27
1 322,79
1 655 773
biomassza tüzelésű
kazánház létesítése
191 193 823
176,25
2 339,33
1 084 788
biomassza tüzelésű
kazánház létesítése
130 562 924
98,29
788,83
1 328 344
biomassza tüzelésű
kazánház létesítése
98 989 432
73,37
919,62
1 349 181
Összesen
621 541 792
469,18
5 370,57
Átlag: 1 354 522
Biomassza tüzelésű kazánház telepítését eredményező projektek adatai
(KEOP 4.10.0/B/12 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal)
Napelemek
Pályázott
Támogatási összeg összteljesítménye
beruházás
Ft
termelt energia
megnevezése
(Kwh/év)
napelemes
rendszer
telepítése
napelemes
rendszer
telepítése
napelemes
rendszer
telepítése
napelemes
rendszer
telepítése
napelemes
rendszer
telepítése
napelemes
rendszer
telepítése
A beruházás
következtében az
éves
energiafogyasztás
várható
megtakarítása (%)
Villamosenergia éves
Az
Megújuló
felhasználásának
Éves
üvegházhatású energiahordozó
költsége számlák alapján
villamosenergia
gázok kibocsátás felhasználás
a pályázat beadásakor a
megtakarítás (Ft)
csökkenése
növekedése
beruházás előtti három
[t/év]
[GJ/év]
év átlaga alapján (Ft)
49 286 160
46 100
21
1 789 543
8 521 633
43,09
165,96
49 286 160
43 220
58
2 014 845
3 473 870
21
80,64
49 182 020
45 700
28
2 496 094
8 914 623
45,24
174,24
48 991 520
43 700
17
2 029 044
11 935 554
41
157,32
48 991 520
48 400
50
1 979 744
3 959 487
45,24
174,24
41 122 600
39 900
32
1 541 257
4 816 429
37,3
143,64
napelemes
rendszer
telepítése
29 010 610
27 800
19
1 150 631
6 055 952
25,99
100.08
Összesen
315 870 590
294 820
Átlag: 32
13 001 158
47 677 548
259
896
Napelemes rendszerek telepítését eredményező projektek adatai
(KEOP 4.10.0/A/12 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal)
Magyarország legnagyobb önkormányzati fotovoltaikus rendszere (Újbuda):
A napelemek három önálló rendszert alkotnak.
Beruházás összköltsége 140 millió Ft (rendszerenként: 26,6, 31,58 és 75,6 millió Ft)
Az első rendszert önerőből, a másodikat 47%-os támogatással (KMOP), a
harmadikat 45%-os támogatással (KMOP) sikerült megvalósítani
90 kW teljesítmény
Három önkormányzati iroda épület éves energiaigényének közel 10%-át biztosítja
Évente 110 t CO2-kibocsátást takarít meg
Karbantartás: évente kétszer antisztatikus folyadékkal lemossák a napelemek
felületét (rárakódott porréteg körülbelül 2%-os teljesítménycsökkenést okozhat)
Infrastruktúrafejlesztés az Eötvös József Középiskolában
(ÉMOP-4.3.1, Heves)
Támogatás összege: 100.000.000 HUF
Megvalósulás ideje: 2011.02.01-2011.10.21.
Beruházás keretében megvalósult:
•homlokzati szigetelés (tégla falaknál 15 cm, beton falaknál 10 cm szigetelés)
•nyílászárócsere
Beruházás eredménye:
• az energiafelhasználás nem csökkent,
• azonban a korábbi 17 oC helyett 22-23 oC van az épületben
• az így kialakult környezet alkalmasabb a megfelelő feladatellátásra.
• a beruházás cca. 30% energia megtakarítást jelent(ene)
Energetikai fejlesztés az Eötvös József Református Oktatási Központban
(KEOP-4.10.0, Heves)
Projektelem
megnevezése
Projektköltség
(Ft)
Energiahatéko
nyság növelés
révén éves
primer
energiahordoz
ó mennyisége
(GJ/év)
Energiaköltség
korszerűsítés
előtt (Ft/év)
Energiaköltség
korszerűsítés
után (Ft/év)
Energiaköltség
megtakarítás
(Ft/év)
Az
üvegházhatású
gázok
kibocsátás
csökkenése
(t/év)
Megújuló
energiahordoz
ó felhasználás
növekedés
(GJ/év)
Tornaterem
korszerűsíté
se
28 664 667
185,77
3 787 612
3 090 618
696 994
12,18
16
Tanműhely
korszerűsíté
se
15 769 570
51,36
2
Szakoktató
korszerűsíté
se
8 926 860
15,13
2
Összesen
53 361 097
78,67
20
(18,4%)
783,1
4 620 626
1 682 421
2 938 205
(63,6%)
230,69
1 661 687
796 138
865 549
(52,1%)
1 199,56
10 069 925
5 569 177
4 500 748
(55,3%)
Projektgyűjtés adatai
Önkormányzatok épületenergetikai projektjei:
Projektek száma: 183 db
Minimum projektnagyság: 5 000 000 Ft
Maximum projektnagyság: 5 000 000 000 Ft
Átlagos projektnagyság: 150 507 100 Ft
Projektek összköltsége: 27 542 800 000 Ft
Kiserőmű létesítése:
Projektek száma: 33 db
Minimum projektnagyság: 3 000 000 Ft
Maximum projektnagyság: 35 000 000 000 Ft
Átlagos projektnagyság: 1 512 000 000 Ft
Projektek összköltsége: 59 908 000 000 Ft
Összegzés
1 tonna CO2 kibocsátás-csökkenés eléréséhez szükséges forrás:
Napelemes beruházásoknál: 1,22 M Ft
Biomasszát hasznosító beruházások: 1,35 M Ft
Hőtechnikai adottságokat javító projekt: 2,35 M Ft
Komplex energetikai beruházás: 1,47 M Ft
TOP 3. prioritás várható forrása Heves megyében: 5300 M Ft
A rendelkezésre álló forrásból cca. 4 100 t/év CO2 kibocsátás-csökkenés
érhető el.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents