Drivhuseffekten

Report
Drivhuseffekten
 Gjennomsnittstemperaturen på jorda er ca + 15⁰ C
 Uten drivhuseffekten: – 18⁰ C
 Månen
 Svinger mellom – 150 ⁰C
og + 130 ⁰C
 Gjennomsnitt – 18 ⁰C
 Varme inn, varme ut, varmebalanse
 Hvis mengden av drivhusgasser øker, vil det endre
jordas varmebalanse
 Gj. temp. øker
 CO2 er den mest omtalte drivhusgassen
 Vanndamp (H2O), metan (CH4) og lystgass (N2O
 Vanndamp bidrar med ca 60 % av
drivhuseffekten.
 Påvirkes ikke av oss.
 Karbondioksid er den nest viktigste.
 Vi mennesker har økt CO2 mengden i
luft ved forbrenning av kull, olje og
gass
 Nøkkeloppgaver side 117 og 119
 Oppgaver side 124

similar documents