Gestapelde financieringen

Report
Gestapelde financieringen
Jan Wietsma
Redactieraad Financieringsdesk
28 oktober 2014
Gestapelde financiering
• Pizzafinanciering
• Ketenfinanciering
• Financieringsmix
Waarom?
• Banken vragen meer eigen vermogen
• Opkomst andere financieringsvormen
– Crowdfunding
– Kredietunies
– Mezzaninefinanciering
– Informal investors / Business Angels
– Ketenfinanciering (Trefi)
– NPEX
Vroeger
•
•
•
•
•
•
•
Hypotheek
Leasing
Leverancierskrediet
Factoring
BBZ
Subsidies
Vrienden en familie
Wat te managen (1)
• Ideale mix
– Eigen vermogen
– Bancair
– Nieuwe vormen
– Oude vormen
• Proces
– Wanneer starten met welk onderdeel?
Wat te managen (2)
• Juridisch
– Zekerheden
– Contracten en overeenkomsten
• Beheer
– Monitoring
– Revisie
– Communicatie
Vraag
• Wie is in de lead?
– Ondernemer
– Accountant of adviseur
– Bank
– Alternatieve financiers
• Bij aanvraag
• Als het niet goed gaat
Knelpunten
• Complex
– Processen verschillende partijen zijn niet op elkaar
afgestemd
– Geen eenduidige workflow
– Geen eenduidige datauitwisseling
– Geen helderheid over criteria
– Teveel loketten
– Kosten
Aanpak
• Op basis van ondernemersplan
– Bepaal per subcategorie welke
financieringsbronnen / alternatieven mogelijk zijn
– Start met (versterking) eigen vermogen indien
nodig
– Bespreek met bank welk deel zij (eventueel) willen
doen  offerte en geldigheidsduur
– Werk andere vormen uit
– Bewaak de tijdslijnen
Testomgeving
winter 2014/2015
Aanvraagprocedure gestapelde financiering
• Combi crowdfunder en bank
• Kredietpaspoort
• MKB-kredietcoaches
• Full Finance
• Alley-Oop
• SBR
Vervolg
•
•
•
•
•
Aansluiten andere platforms
Inregelen revisies
Gestroomlijnde workflows
Optimalisering financieringsketen
etc
Op de hoogte blijven?
• [email protected]

similar documents