WMO en JEUGD PLATFORM

Report
INFORMATIEBIJEENKOMST 18 NOVEMBER
KAREL PIETHAAN | THEO FLEERKAMP
PROCES | KAREL PIETHAAN
Toegangsproces
Wijkteams: beschikking
Huis-Jeugd-Kinderarts: verwijsbriefje
Gecertificeerde Instelling: verwijzing
AMHK: verwijzing
Hoe loopt het proces ?
Plan van
aanpak
Beschikking
Verwijzing
Aanmelding
zorgaanbieder
Plan
Zorgaanbieder
informeert
WMO
kantoor
Hulp
Declaraties
Betalingen
Beschikking / Verwijzing
Clientgegevens
Jeugdhulp categorie
Beschrijving
Ingangsdatum beschikking
Beschikkingsduur
Totale inzet in bandbreedte per periode
Algemene informatie
6
Jeugdhulp categorieën volgens het BEP model
31- Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam
32 – Zonder verblijf: ambulante hulp op locatie van de aanbieder
33 – Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder
34 – Zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige
35 – Met verblijf: pleegzorg
36 – Met verblijf: gezinsgericht
37 – Met verblijf: gesloten plaatsing
38 – Met verblijf: overig residentieel
Gegevensuitwisseling WMO kantoor (1)
Client
CJG
zorgaanbieder
WMO kantoor
CAK
ijeugd
Toewijzingslijst
Beschikking
Ontvangst
beschikking
ijeugd
Aanmelding
Toewijzingsbericht
ijeugd
Start zorg
Mutatie start
zorg
Melding start
ouderbijdrage
ijeugd
Declareren
Controle
ijeugd
Einde zorg
Melding
einde zorg
Melding eind
ouderbijdrage
Key Groep
Gegevensuitwisseling WMO kantoor (2)
Client
G.I.
zorgaanbieder
WMO kantoor
CAK
ijeugd
Toewijzingslijst
Verwijzing
Ontvangst
beschikking
ijeugd
aanmelding
Toewijzingsbericht
ijeugd
Start zorg
Mutatie start
zorg
Melding start
ouderbijdrage
ijeugd
Declareren
Controle
ijeugd
Einde zorg
Melding
einde zorg
Melding eind
ouderbijdrage
Key Groep
Gegevensuitwisseling WMO kantoor (3)
Client
Huis-jeugdkinderarts
zorgaanbieder
WMO kantoor
CAK
Verwijzing
Ontvangst
Verwijzing
ijeugd
aanmelding
Toewijzingsbericht
ijeugd
Start zorg
Mutatie start
zorg
Melding start
ouderbijdrage
ijeugd
Declareren
Controle
ijeugd
Einde zorg
Melding
einde zorg
Melding eind
ouderbijdrage
Key Groep
Meer informatie?
[email protected]
UITLEG | THEO FLEERKAMP
BIJEENKOMST DIENSTVERLENERS WBO
AMBULANTE JEUGD HULP
Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor
18 November 2014
donderdag 20 juni 2013
AGENDA
1; Introductie WMO kantoor
2; Proces Beschrijving
3; Declaratie en Afreken protocol
4; Berichten verkeer
5; Planning
6; WMO JEUGD Platform
7; Vragen
FACTSHEET WMO KANTOOR
37 KLANTGEMEENTEN
DRIE AANDEELHOUDERS:
CBUSINEZ, BMC EN NIC PROCLARE
MEER DAN 200 VERSCHILLENDE
AANBIEDERS
33.000 CLIENTEN
JAARLIJKS 1.800.000 DECLARATIEREGELS
1.500.000 BURGERS
STRATEGISCHE PARTNERS
TOPICUS EN ZORGMATCH
DECENTRALISATIE MONITOR
BIJ 177 GEMEENTEN
30 MEDEWERKERS WAARONDER
CONSULTANTS EN PROJECTMANAGERS
KLANTEN BEOORDELEN DIENSTVERLENING MET EEN 7,7
ADMINISTRATIEVE PROCES
WMO en JEUGD APPLICATIE
Controle
Beschikking
Verwijzing
Levering
Jeugd Hulp
Aanlevering
declaraties
declaraties en
voorlopige
afrekening
(Betaling)
Reactie
dienstverlener
op uitval
Definitieve
afrekening
DECLARATIE PROCES
DECLARATIE AAN WMO KANTOOR
AANBIEDER
WMO JEUGD PLATFORM
I-JW BERICHTENVERKEER / HANDMATIGE INVOER of UPLOAD
GEMEENTE
PROTOCOL ZONDER BEVOORSCHOTTING
Levering
Zorg
Toetsing op het recht
conform beschikking
Aanlevering
declaraties
Controle
declaraties
en
Voorlopige
afrekening
(Betaling)
Reactie
aanbieder op
uitval.
Definitieve
afrekening
(Betaling)
1 MAAND
Fase 1
1 MAAND
* Fase 2 *
Fase 3
2 weken
Fase 4
*De declaratie wordt bij de voorlopige afrekening uitbetaald binnen 1 maand na ontvangst gegevens bij WMO kantoor
Documenten behorend bij overeenkomst
•Protocol
•Procesbeschrijving
•Handboek applicatie; WMO en JEUGD PLATFORM
WMO en JEUGD
PLATFORM
DEMO voor aanbieders
(Statische weergave van het systeem)
Theo Fleerkamp, Consultant WMO Kantoor
November 2014
ALGEMEEN: BERICHTENVERKEER
Opties;
1; Applicatie aanbieder genereert bericht en gaat via VECOZO schakelpunt direct
naar de WMO JEUGD Platform
2; Applicatie aanbieder genereert bestand. Aanbieder logt in op het WMO JEUGD
Platform en kan bestand uploaden
3; Aanbieder voert handmatig gegevens in op het WMO JEUGD Platform
ACTIE; OMZETTEN VAN STANDAARD INRICHTING AZR NAAR IJW DOOR UW IT LEVERANCIER
1 INLOGGEN
INVOEREN GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD
Aanbieder Portaal; Cliënt gegevens
OVERZICHT
ACTIE; zoeken op naam, bsn of geboortedatum
Aanbieder Portaal; Cliënt gegevens
INDICATIEBESLUIT DETAIL
Declaratie bericht
• Automatisch uit eigen systeem
• Bestand uploaden
• Handmatig
AANBIEDERPORTAAL
VAN AZR (HUIDIGE AWBZ GEGEVENSUITWISSELING) NAAR NIEUWE IJW
ACTIE; OMZETTEN VAN STANDAARD INRICHTING AZR NAAR IJW DOOR UW IT LEVERANCIER
AANBIEDER PORTAAL; CHECK DECLARATIE
REACTIE OP GOEDKEURING
HANDMATIGE OPVOER
AANBIEDERPORTAAL
DOOR INTENSIEVE SAMENWERKING MET
GECONTRACTEERDE AANBIEDERS KRIJGEN WE ….
WAARBIJ CLIENT EN HULP AAN CLIENTEN CENTRAAL STAAT
Helpdesk
ICT HELPDESK INFO WMO JEUGD PLATFORM;
Mailadres;
[email protected]
PLANNING
• AFRONDEN INKOOPPPROCES
• AFRONDEN DOCUMENTEN
•ACTIE IN OVERLEG MET 2 TOT 4 AANBIEDERS
• IT TESTFASE
• IT GEGEVENS OVERDRACHT
VRAGEN?

similar documents