MABISZ Konferencia 2014 11 06 _Pandurics_final

Report
A magyar biztosítási piac helyzete
Pandurics Anett
MABISZ Konferencia
2014. november 6.
Budapest Corinthia Hotel
Miért szeressük (még mindig)
a Biztosítókat?
A biztosítások makro- és
mikroszinten is hasznosak,
stabilizáló funkciót
töltenek be.
A biztosítók több ezer éve létező,
valós ügyféligényt elégítenek ki
(közel 12 millió szerződés).
A biztosítók közel 40.000
embernek adnak
közvetlenül munkát.
A biztosítók tevékenységükkel
2013-ban közel 100 milliárd Ft
adóbevételt generáltak.
A biztosítók könyveiben több mint
1000 milliárd Ft állampapír van.
A biztosítási szektor stabil,
ismét nő, több szegmensben
vannak biztató jelek.
A piaci erőviszonyok nem változtak jelentősen
(bruttó díjbevétel – 2014. első félév)
A TOP5 társaság
piaci részesedése
lényegében nem
változott.
(59,5% => 59,4%)
Forrás: Mabisz
A TOP10 társaság
piaci részesedése
kissé, 84,7%-ról
85,3%-ra nőtt.
A biztosítási piaci díjbevételek alakulása áganként
Mrd Ft
500
450
444
408
429
409
429
435
197
204
400
350
300
213
202
218
199
250
200
150
100
190
231
228
211
232
231
2010. I. félév
2011. I. félév
2012. I. félév
2013. I. félév
2014. I. félév
50
0
2009. I. félév
Nem életbiztosítási ág összesen
Életbiztosítási ág összesen
Forrás: MNB
Az életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása
Mrd Ft
250
231
228
232
231
60,3
48,2
211
200
190
58,4
57,8
26,0
46,8
150
90,8
85,5
94,7
11,6
14,1
10,6
14,2
22,0
66,9
63,6
61,6
59,6
58,5
97,9
90,0
93,4
100
18,7
50
71,0
0
2009. I. félév 2010. I. félév 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév
UL egyszeri díjas
Hagyományos egyszeri díjas
UL folyamatos díjas
Hagyományos folyamatos díjas
Forrás: MNB
A nem-életbiztosítási piaci díjbevételek alakulása
Mrd Ft
250
218
200
150
100
213
199
197
33,2
33,0
34,1
38,5
37,4
36,7
32,2
32,0
30,6
31,9
46,9
43,8
204
202
65,0
61,9
50,5
45,6
44,7
48,2
74,5
76,6
80,4
83,3
86,1
85,0
50
0
2009. I. félév 2010. I. félév 2011. I. félév 2012. I. félév 2013. I. félév 2014. I. félév
Egyéb
Casco
KGFB
Vagyon
Forrás: MNB
2014 első félévében a biztosítási szektor díjbevétele
435 Mrd Ft volt (+1,5%)
-0,1%
+3,4%
Egyszeri díjas
életbiztosítás
-18,6%
Folyamatos díjas
életbiztosítások
+10,1%
Vagyon és egyéb
biztosítások
+2,8%
Gépjárműbiztosítások
+4,4%
67 Mrd
164 Mrd
124 Mrd
80 Mrd
2014 első félévében a biztosítási szektor
biztosítástechnikai eredménye 7,4 Mrd Ft volt
(ezen belül a nem-élet ág 0,3 Mrd-os veszteséggel zárt).
Forrás: MNB
Az életbiztosítási díjtartalékok 2014/Q2-ben
1668 Mrd Ft-ról (Q1) 1717 Mrd Ft-ra nőttek.
Háztartások pénzügyi eszközei
2014Q2 végén
Készpénz
Betétek
Befektetési jegyek
Életbiztosítási díjtartalékok
Nem életbiztosítási díjtartalékok
Nyugdíjpénztári díjtartalékok
Tőzsdei és nem tőzsdei részvények
Egyéb tulajdonosi részesedések
Hitelviszonyt megtest. értékpapírok,
hitelek, egyéb követelések
Mrd Ft
%
2 816
7 342
3 761
1 717
329
1 319
1 687
8 379
7,9%
20,7%
10,6%
4,8%
0,9%
3,7%
4,8%
23,6%
8 125
35 476
22,9%
100%
Forrás: MNB-adatok alapján
A biztosítóintézetek befektetései
Mrd Ft
2 500
2 000
756
1 500
535
661
1 056
1 020
978
1 005
1 039
1 111
1 046
1 038
1 019
1 007
1 012
1 030
2009
2010
2011
2012
Államkötvény
2013
2014 I.
félév
331
1 000
500
1 141
0
2005
1 204
1 253
2006
2007
1 230
2008
Egyéb eszköz
Forrás: MNB
A biztosítási szektor jelentős mértékben hozzájárul
az állam hosszú távú és stabil finanszírozásához.
A szakmát érintő szabályozási kérdések
IMD2,
PRIIPs,
MiFID2
Szolvencia
II.
Bit
(2014. júl. 1.)
IMD 1.5
Új Polgári
Törvénykönyv
FATCA
A biztosítókat érintő EU-szabályok státusza
MiFID2 (IMD1.5)
Elfogadva. Élesedés 2016-tól.
IMD2
Folyamatban.
PRIIPs
Elfogadva. Élesedés 2016-tól.
KID dokumentum kihívásai.
Lehet modell a TKM?
Élet + Nem-élet
biztosítások
Biztosítási PRIIPs
termékek
Kétszintű
szabályozás
általánossá
válása
Előny
Részletek
biztosításspecifikusan
dőlnek el.
Kockázat
Második szint
potenciális
„túlteljesítése”.
1.
szint
2.
szint
•Tanács + Parlament
Általános szabályok
•Bizottság
Technikai részletek
Minimum harmonizáció dilemmái
EU
szinten
• Heterogén a piacok fejlettsége,
pénzügyi kultúrája, közvetítői
rendszere
Melyik szolgáljon bázisként a
szabályozáshoz?
Hazai
piacon
• Mennyiben indokolt túlnyúlni
a minimum harmonizációs
elvárásokon, figyelembe véve az
adott piac fejlettségét?
7
A MABISZ stratégiai prioritásai
Élet- és nyugdíjbiztosítások újrapozícionálása,
jelentőségének, szerepének növelése
Egészségbiztosításban (csak a kiegészítőben!)
a biztosítási szektor partner kíván lenni
Felelősségbiztosítás területén a szabályozás
továbbfejlesztése
EU-ból érkező kihívások kapcsán a szektor érdekeinek
védelme és a hatékony felkészülés
Kommunikáció és fogyasztóvédelem erősítése: a biztosítások
hasznának, pozitív társadalmi szerepének kommunikálása
Amit a szektor a MABISZ keretein belül
tesz az Ügyfelekért
Ügyfélszolgálat
Referenciarendszer
Hiteles
információk
TKM
(pl. UL 1*1,
Díjnavigátor)
Edukációs
kampány
Elégedett ügyfeleink
jelentik a szektor
jövőjének zálogát.
A lehetséges kitörési pontok nem változtak
Nyugdíj
Kiegészítő
egészségbiztosítás
Felelősségbiztosítások
A biztosítási szakma új tudományos folyóirata
Az első szám vezérfonala:
10 éve az Európai Unióban
http://biztositasiszemle.hu/
biztositas_es_kockazat.html
Köszönöm a figyelmet!

similar documents