Hrudní drenáž

Report
Hrudní drenáž
ZAVEDENÍ HRUDNÍ DRENÁŽE
Marie Muresová
DĚLENÍ DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ
1. PODLE INDIKACE
-drény profylaktické(primární)-prevence akumulace
krve,hnisu…
-drény terapeutické(sekundární)-pro evakuaci
přítomné patologické
tekutiny
2. PODLE MECHANISMU ÚČINKU
-
gravitační (spádové) drény
přepadové drény
sací (podtlakové) drény
kapilární (vzlínavé) drény
3. PODLE NAPOJENÍ NA ZEVNÍ PROSTŘEDÍ
-
systém otevřený
systém zavřený
4. PODLE ZPŮSOBU ODBĚRU
-
aktivní (napojení na zdroj podtlaku)
pasivní (spádový drén, mulový drén)
-
5. PODLE DRUHU A TVARU MATERIÁLU
-
-
trubicový drén-hadice
proužky gázy
DRENÁŽ PLEURÁLNÍ DUTINY A
MEZIHRUDÍ
INDIKACE
-
-
Pneumotorax (spontánní, tenzní, iatrogenní)
Penetrující poranění hrudníku
Hemopneumotorax
Empyém
Symptomatický fluidothorax
Po operačních výkonech v pleurální dutině
Bronchopleurální píštěl
KONTRAINDIKACE
Absolutní kontraindikace neexistuje.
Relativní kontraindikací je koagulopatie.
TECHNIKA ZAVEDENÍ HRUDNÍ DRENÁŽE
1. Místo je voleno dle indikace – při pneumotoraxu (PNO) 2. či
3.mezižebří v medioklavikulární čáře nebo 3. -4. mezižebří v
přední či střední axilární čáře…
2. Podle indikace je volena i poloha pacienta- např. při PNO v mírném
polosedu , u ventilovaného pac. na boku….
3. Zvolené místo je důkladně dezinfikováno a zarouškováno.
4. Před punkcí se provádí infiltrační anestezie místa vpichu. Obvykle
se používá 1% Mesocain nebo 0,5% Marcain
5. Další postup závisí na použité technice – je možné použít
jednorázový set na punkci, kovový troakar…
6. Před zavedením setu (drén a mandrénem)či troakaru je
možné kůži naříznout skalpelem.
7. Po zavedení hrotu do pleurální dutiny se odstraní mandrén
a drén se zavede a zafixuje na kůži v požadované
vzdálenosti (steh, náplast).
8. Pokud se drén nenapojí na drenážní láhev či drenážní
systém , je stále konec drénu, který se nachází vně
organismu uzavřen peanem, aby se zamezilo komunikaci s
vnějším prostředím.
9. Drén se napojí na zvolený typ drenáže.
10. Okolí drénu se kryje sterilním materiálem.
ASISTENCE SESTRY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Po poučení pacienta lékařem sestra zodpoví případné nejasnosti
a edukuje pacienta.
Pomůže pacientovi zaujmout vhodnou polohu určenou lékařem.
Přichystá sterilní stolek s potřebnými pomůckami
K lůžku přichystá lékařem zvolený systém drenáže a nachystá
jej k použití
Asistuje při zavádění dle přání lékaře
Po úspěšném zavedení drénu a jeho napojení na zvolený
drenážní systém sestra přelepí hrudní drén, fixuje dle možností
hadici a upraví pacienta .
Použité jednorázové pomůcky zlikviduje dle směrnice a
resterilizovatelné dekontaminuje dle dezinfekčního plánu a
přichystá ke sterilizaci.
POMŮCKY
-
-
Sterilní stolek
Set pro hrudní drenáž
Sterilní tampony, čtverce
Dezinfekce
Nádoby na dezinfekci , sterilní vodu
Skalpel, pean, jehelec, nůžky
Stříkačky, jehly, anestetikum
Šicí materiál
Drenážní systém
Náplast
KOMPLIKACE
Časné komplikace
- krvácení z poraněných cév, orgánů
- poranění bránice
- poranění střev
- poranění plicního parenchymu se vznikem vzduchové netěsnosti
(air leak)
2.
Následné komplikace
- neúplná reexpanze plíce / je třeba zvýšit podtlak příp. výměna
drénu, povytáhnutí drénu….
- přetrvávající kolaps plíce/ je následek větší vzduchové
netěsnosti(air leak)
- okluse drénu / ucpání drénu např. koagulem
- podkožní emfyzém / znamená vzduchovou netěsnost – výměna
drénu
1.
DRENÁŽNÍ SYSTÉMY
1.
2.
RESTERILIZOVATELNÉ –dnes se používají minimálně –
systém sklenic se specialním uzávěrem
JEDNORÁZOVÉ SETY- různé druhy dle výrobce
Všechny drenážní systémy se ukládají pod
úroveň nemocného.
JEDNORÁZOVÉ DRENÁŽNÍ
SETY
Jedná se o plastový kanistr, který je dle druhu rozdělen na 2 a více komor.
Každý systém má vodní ventil, který se dle návodu naplní sterilní vodou.
Poté se naplní sterilní vodou komora pro kontrolu podtlaku- dle návodu a
požadovaného podtlaku.
Odstraní se krytka na hadici vedoucí od setu k pacientovi a spojkou se napojí
na hrudní drén pacienta.
Další konektor z kanistru je určen k napojení na zdroj odsávání.
Zdroj se nastaví tak,aby začalo mírné probublávání vzduchu v komoře určené
pro kontrolu podtlaku.
Drenážní systém se zavěsí na lůžko nebo postaví pod lůžko.
Pokud je set ponechán pouze na spádovou drenáž tak se nenapojuje na
odsávání, vodní ventil zabraňuje vniknutí vzduchu do pleurální dutiny.
U některých druhů setů je možná výměna sběrné komory, sací komory,
podávání autotransfúze.
Vždy postupujeme přesně dle návodu výrobce.

similar documents