Zadanie projektu_2014-2015

Report
Strategia komunikacji to nic innego, jak
przekonywanie kogoś – w zamyśle klienta/ów przy
pomocy określonych metod do czegoś, np. do
zakupu danej oferty.
Strategia komunikacji jest potrzebna po to, aby
każda wydana złotówka dawała określone efekty.
JAKĄ
INFORMACJĘ?
KOMU?
W JAKIEJ
POSTACI?
JAKIMI
FORMAMI I
ŚRODKAMI?
PRZY POMOCY
JAKICH
POŚREDNIKÓW?
JAKIMI
KANAŁAMI?
W JAKICH
TERMINACH?
JAKIM
KOSZTEM?
…przekazywać będziemy komunikaty
do otoczenia.
- cykl życia produktu,
- fazę rozwojową rynku,
- pozycję rynkową przedsiębiorstwa i formę rynku,
- rodzaj nabywcy,
- rodzaj produktu i charakter (osobowość) marki,
- wielkość przedsiębiorstwa i posiadane zasoby,
- rodzaj konkurencji stosowanej przez
przedsiębiorstwo,
- strategie komunikacji marketingowej stosowane
przez konkurentów rynkowych.

1. Strategia komunikacja masowej

2. Strategia komunikacji
zindywidualizowanej

3. Strategia pośrednia

Komunikacja przy pomocy reklamy
masowej ukazującej się w telewizji,
prasie, radio i jako reklama zewnętrzna

- promocja ATL (Above The Line)

-
Kampania firmy Orange
reklamy obecne są w telewizji, radiu,
Internecie, prasie, kinach, a także na
nośnikach
zewnętrznych

Realizowana jest poprzez
zindywidualizowane kontakty z klientami

- promocja BTL (Below the line)

Firma Lyreco – dostawca materiałów
biurowych

Wykorzystuje różne formy komunikacji –
po części masową i zindywidualizowaną
(ta druga często przeważa)
Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego – zindywidualizowane
ogłoszenia prasowe
 Promocja województwa śląskiego –
Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego

Billboard, citylight, reklamy na autobusach
Naklejki na samochody rozdawane na stacjach benzynowych
klient musi usłyszeć/zobaczyć nasz
przekaz,https://www.youtube.com/watch?v=N
z8L4MJMXgQ
 klient musi zrozumieć i odkodować go,
 klient musi zareagować – kupić!


Komunikacja odbywa się codziennie!

Wszystko, co dzieje się w firmie, stanowi komunikat
dla otoczenia.

Każda informacja wychodząca z firmy powinna
być świadomie kontrolowana. Poprzez jej
zintegrowanie z pozostałymi
komunikatami będzie miała
większą moc
niż informacje konkurenta.
https://www.youtube.com/watch?v=N
z8L4MJMXgQ
https://www.youtube.com/watch?v=N
z8L4MJMXgQ

similar documents