Infokabely v silnicích kraje

Report
Infokabely v silnicích kraje
Aneb jak jsme začali „drátovat“
silnice
Investorsko-projektantský pohled
•
•
•
•
•
•
•
Čí ten kabel silnici bude ??
Kdo se o něj bude starat ??
Kdo ho zaplatí ?? A kolik??
Co na to stavební úřad??
Co pohlídat při stavbě ??
Kudy ho vést aby nevadil ??
Jak ho chránit ??
Základní pravidla
1. Kabel je součástí objektu silnice - něco jako svodidla,
sloupky, propustky – není samostatný objekt
2. Je rozpočtován jako jeden soubor – jeden řádek v bm
a kč/m´
3. Je geodeticky zaměřen – nejsou u něho žádné sloupky a
identifikátory- je tedy nutná pečlivá evidence kudy vede
4. Myslet na budoucnost – nedávat ho tam, kde by se mohla
silnice osazovat svodidly (ražení sloupků)
5. Na hranicích obcí určit „předávací“ bod
Schématické umístění
Uložení chráničky pod římsou mostu
Příčné řezy silnicí po 10 až 25m ukazují polohu chrániček
A konečně jsme u peněz 
A takhle to vypadá v reálu

similar documents