ÚCTA

Report
Študentský projekt k predmetu
Organizácia poznania
Katarína Janská
Petra Vaľková
Ivana Sartórisová
Ivana Koláriková
1. roč. Mgr.
Mediamatika
a Kultúrne dedičstvo
Známy redaktor Marián Lechan na otázku,
čo je to úcta odpovedal:
„Je rozdiel niekomu prejavovať úctu a niekoho
uctievať. Uctievané bývajú poväčšine modly,
náboženskí, či politickí vodcovia alebo hodnoty.
Úctu môžeme prechovávať prakticky k
čomukoľvek. Mať úctu k niečomu pre mňa
znamená niekoho plnohodnotne rešpektovať a
vážiť si ho. Úcta musí vychádzať z vnútra
človeka. Ak ju človek neprechováva k sebe
samému a k prirodzeným hodnotám bytia,
nemôže byť úctivý k iným.“
 Úcta
k sebe samému
 Úcta
k iným ľuďom
 Úcta
k žene
 Úcta
k prírode a pamiatkam
 Úcta
v praxi - etiketa (alebo ako by to malo
vyzerať)
O sebaúcte je zbytočné veľa hovoriť.
Niektorí by mohli svoje sebavedomie rozdávať,
iní ho majú príliš málo.
Ale každý by sa mal
raz za čas zamyslieť ako na tom je a pracovať na tom, aby
to bolo lepšie.
Je možné, že naše
okolie má niekedy mylnú predstavu o skutočnej kráse,
alebo že naši rodičia nás dostatočne doma nechválili, ale
to ešte neznamená, že sme škaredí alebo neschopní. Ak si
to uvedomíme, môžeme byť šťastnejší, pretože každý
z nás je v niečom dobrý a má v sebe niečo, za čo je hodný
úcty.
Prieskum kampane za skutočnú krásu zistil, že
. Znamená to, že žijeme vo
svete škaredých a podpriemerných žien? Alebo
skôr vo svete nereálneho ideálu krásy!?
Žiaľ nosiť si v srdci krédo, že úcta k človeku je to prvoradé, dnes
akosi nie je v móde.
Mladí ľudia majú svoj svet a
podľa toho aj žijú, niekedy akoby si neuvedomovali, že i oni budú
rodičia, i oni raz zostarnú. Dnešný svet je o inom ako ten starý
predošlý. Vyhasína v ňom úcta k človeku, čo je veľmi podstatný
problém. Kedysi sme si viacej rozumeli, aj v rodine, aj v práci.
.
Je to taký začarovaný kruh,
do ktorého, keď sa zamotáme, niet z neho úniku. Podľa nášho
názoru je problém aj v komunikácií medzi ľuďmi, svet je plný
výdobytkov techniky ako sú mobily, PC atď. Mladí ľudia celé dni
premrhajú na sociálnych sieťach, na chatoch a zabúdajú žiť. Kým
si neuvedomíme, ako sa ten zásadný problém v našich životoch
rozmáha a nezačneme ho riešiť, nemôžeme očakávať, že sa to
zlepší.
„ Predtým som mával málo úcty k dospelým.
Bol to omyl, človek nikdy nestarne.“
(Antoine de Saint - Exupéry)
„Škrobenosť úcty k rodičom a iným autoritám bola
viac-menej odplavená a zrejme sa už stará
posvätná bázeň pred autoritou nevráti.“
(E.Fromm)
„ Keby sa z detí stalo to, čo si z nich prajú mať tí, ktorí
im dali život, svet by bol plný bohov.“
(Poincelot)
„Keď niekto chce skaziť životnú dráhu svojich detí, nech
im odstráni z cesty všetky prekážky.“
(Oesch)
Žena je od počiatku vekov oslavovaná, hýčkaná a
uctievaná. Často však i zatracovaná,
prenasledovaná a týraná.
Na zemi je však ešte stále veľa krajín, kde síce
rozvoj napreduje ale postavenie ženy sa už dlho
nemení.
Avšak zatiaľ čo
v týchto častiach sveta sú ženy až zúfalo nečinné
v iných krajinách hnutie za ženské práva
prerastá do opačného extrému.
„ Ženy sú kvietky, ktoré treba chrániť.“
(Andy Timková)
2008, Ammán (Jordánsko):
Skupina mužov uniesla a znásilnila 17 – ročné dievča. Jej otec
predpokladal, že dcéra mala pohlavný styk s jedným z mužov a zastrelil
ju. Dievča takýmto nechceným spôsobom poškodilo naveky rodinnú
povesť.
Kultúrne pamiatky nám zanechávajú odkaz z
minulosti. Sú priamym dokladom toho, akým
spôsobom žili naši predkovia.
V skutočnosti je to však inak. V dnešnej dobe
sme svedkami toho, ako
. Ak to bude takto pokračovať, mali by
sme si položiť otázku:
Národná kultúrna pamiatka kedysi. A čo je z nej dnes ?
. Je to miesto, kde žijeme. Prináša
nám krásu a potešenie. Veď kto z nás by sa
nerád poprechádzal po lesnej čistinke?
Dnes si však už ľudia nevážia ani to málo, čo
máme.
. Ale ak to takto pôjde
ďalej, hrozí, že
.
Dnes...
...zajtra?
Úctu k ľuďom v našom okolí môžeme prejavovať
aj pomocou etikety.
Etiketa je vysoko konvenčná záležitosť a je teda
v každej spoločnosti a v každom prostredí
odlišná. Napriek tomu sa takmer vždy sústreďuje
na niekoľko hlavných okruhov:
držanie tela a gestá,
 oblečenie a účes,
 pozdrav a gestá pri stretnutí a lúčení,
 chovanie pri jedle,
 chovanie voči osobám druhého pohlavia,
 reč a rozhovor.

V modernej spoločnosti, kde
, závisí na práve
zastávanej roli: bankový úradník, lekár, učiteľ,
policajt v službe musí dodržiavať pravidlá a vzorce
správania, ktoré sa líšia od správania doma alebo
medzi priateľmi. V súčasnej dobe kladú firmy na
správanie svojich zamestnancov voči zákazníkom
veľký dôraz a často pre nich usporadúvajú zvláštne
kurzy zdvorilosti.
. Nebolo by krajšie na tomto
svete, keby sa každý správal slušne a zdvorilo? Naše
správanie však musí vychádzať z nášho vnútra a veci
robené nasilu vyznievajú umelo.

„Rozdiel v úcte kedysi a dnes je v samotnom životnom názore
a vnímaní morálky. Dnes si mladí ľudia vážia tých, ktorí
zarobili veľa peňazí a je jedno, akým spôsobom. Voľakedy si
ľudia vážili tých, ktorí niečo dokázali. Asi by bolo najlepšie si
uctievať ľudí, ktorí majú kvalitný rebríček hodnôt a naša
budúcnosť by bola krajšia.“
(Branislav Bystriansky)
Koľko toho vedia o úcte dnešní mladí ľudia?
Opýtali sme sa 109 stredoškolákov tieto tri
otázky:
1.
2.
3.
Prejavujete úctu iným ľuďom?
áno
nie
niekedy/podľa toho komu
13%
3%
84%
Ako?
podržanie dverí, slušné správanie, pomáhanie, pozdrav,
úsmev, púšťanie v MHD, vykanie, vypočutie názorov, počúvanie,
ďakujem, prosím, ...
Stretávate sa s úctou v bežnom
živote?
áno
občas
nie
áno aj nie
8%
15%
47%
30%
V čom vidíte rozdiel medzi úctou
v súčasnosti a v minulosti?
dnes je úcty menej
dnes je úcty viac
rovnako
10%
13%
0%
77%
neviem
(Dalajláma)

similar documents