60 + - Howest.be

Report
Howest ontmoet ouders
Campus Rijselstraat
Overzicht van de avond
Hoger onderwijs: de toekomst
Studiebegeleiding
Talent Coach
Studentenvoorzieningen STUVO
Internationalisering
Hoger onderwijs: de
toekomst!
door Isabel Uitdebroeck,
Opleidingsdirecteur Howest Brugge
BAMA-structuur
Doctor (PhD)
Arbeidsmarkt
Academische
master
60/
120
SP
Academische
bachelor
180
SP
Schakelprogramma
Aansluitingstraject
Professionele
bachelor
90/
120
SP
HBO5
Secundair onderwijs
HO-begrippen: leerresultaten
Leerresultaten bepalen wat een lerende verwacht
wordt te doen bij het afronden van een leertraject
en de wijze waarop het geleerde kan worden
getoond (opleidingsdoelstellingen)
Kennis
Inzicht
Vaardigheden
Attitudes
Laborant microbiologie
Functie-omschrijving:
In het laboratorium van de sterk groeiende afdeling microbiologie maak je na
een grondige opleiding deel uit van een team van 5-tal gedreven laboranten.
Het je taak algemene microbiologische analyses uit te voeren, hoofdzakelijk op
voedingsmonsters.
Je rapporteert aan de technisch verantwoordelijke van de afdeling
microbiologie.
Functie-vereisten:
Voor dit werk zoeken we iemand met een A1-diploma, bij voorkeur met enige
ervaring in microbiologische analyses.
De functie vraagt om een medewerker met een positieve attitude, die graag in
groep routinewerk uitvoert, die leergierig is en dit zeer nauwkeurig weet af te
leveren.
Het is een absolute vereiste deze job voltijds en met flexibiliteit naar werkuren
toe in te willen vullen. Je woont bij voorkeur in regio Brugge.
Commercieel-administratief medewerker Verhuur (Waregem)
Functie-inhoud:
Dagdagelijkse telefonische contacten met klanten
Adviseren van klanten over het verhuurassortiment en het gebruik ervan
Opvolging van volledige korte-termijn huuraanvraag tot de opmaak van het
huurcontract
Input van orders of retours
Nauw contact met de transportplanning
Profiel:
Ervaring in commerciële binnendienst, bij voorkeur in transport- of
bouwsector
Talenkennis: N – F, bij voorkeur Frans als moedertaal
Zelfstandig, flexibel, stressbestendig, communicatief
Klantgericht
Administratief onderlegd
HO-begrippen: ECTS
ECTS of European Credit Transfer and Accumulation
System
• 1 ECTS = 1 studiepunt
• Europees systeem om kwalificaties te (h)erkennen
• Maat voor werkbelasting van studenten om leerresultaat
te bereiken
– 1 ECTS = 1 SP = 25 tot 30u studietijd
– 1 jaar = 60 ECTS
– 1 semester = ± 30 ECTS
HO-begrippen: Modulair en flexibel onderwijs
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
Studiepunten
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
Studiepunten
Studiepunten
OLOD / Module
Leerresultaten
Deelcompetenties
Studiepunten
Creditbewijzen
Bachelordiploma
opleidingsdoelstellingen
eindcompetenties
HO-begrippen: volgtijdelijkheid
Eindcompetentie module A = begincompetentie module B
Leerkrediet
Start =
140 SP
Check: www.studentenportaal.be
Inschrijving =
-60 SP
Geslaagd =
+120 SP
De perfecte student
Leerkrediet Opgenomen SP Verworven SP
begin jaar
Leerkrediet einde
jaar
2012 – 2013
140
60
60
140 – 60 + (60 x 2) =
200
2013 - 2014
200
60
60
200 – 60 + 60 = 200
2014 – 2015
200
60
60
200 – 60 + 60 = 200
Een slechte start
Leerkrediet Opgenomen Verworven SP
begin jaar
SP
Leerkrediet einde jaar
2012 – 2013
140
60
15
140 – 60 + (15 x 2) = 110
2013 - 2014
110
60
50
110 – 60 + (45x2) +5
= 145
2014 – 2015
145
60
56 (+4
gedelibereerd)
145 – 60 + 56
= 141
2015 – 2016
141
55
55
141 – 55 + 55
= 141
Blijvende moeilijkheden
Leerkrediet Opgenomen Verworven SP
begin jaar
SP
Leerkrediet einde jaar
2013 – 2014
140
60
0
140 – 60 = 80
2014 - 2015
80
60
15
80 – 60 + (15x2)
= 50
2015 – 2016
50
50
20
50 – 50 + (20*2) = 40
2016 – 2017
40
40
…
Principes leerkrediet
• Niet van toepassing voor schakelprogramma’s
• Na behalen master gaat de initiële 140 SP uit de rugzak
• Na stop studies: opbouw rugzak à rato van 10 SP/jaar,
met max. van 60 SP
Organisatie academiejaar
SEMESTER 1, 3 OF 5
Sept t.e.m. januari
12 weken
onderwijsactiviteiten
(soms 10 + 2)
E
X
A
M
E
N
SEMESTER 2 OF 4
Febr t.e.m. juni
12 weken
onderwijsactiviteiten
(soms 10 + 2)
TWEEDE
E
X
A
M
E
N
ZITTIJD
JAN & JUN
SEM 6: Stage + BAP
PROEFEXAMENS IN WEEK NA HERFSTVAKANTIE
Weekplanning
Weekplanning
Werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
Hoorcolleges
Werkcolleges
Projecten
Case studies
Simulatiespelen
Bedrijfsbezoeken
Studiereizen
Stages
Studiefiches
• Via Leho-sites of howest-website
• Info over doelstellingen, inhouden, studiemateriaal,
werkvormen, evaluaties, ….
Competentiegericht evalueren
Competentiebeheersing
De student beheerst de competentie(s) in een
uitzonderlijk hoge mate
De student beheerst de competentie(s) dermate dat
hij/zij zich onderscheidt
De student beheerst ruim en vlot de competentie(s)
De student heeft de competentie(s) verworven in een
mate die hem/haar in staat stelt voldoende te
functioneren en/of verder te studeren
De student heeft de competenties nog niet in een
voldoende mate verworven om te functioneren en/of
verder te studeren
De student heeft de competenties helemaal niet in
voldoende mate verworven
Examencijfer
16 +
14 – 15
12 – 13
10 – 11
7–9
0–6
Rapport
Studievoortgang
• Bindende studievoorwaarden
– 2 keer op rij minder dan de helft van opgenomen SP behaald
– Trissen voor OLOD
Gemotiveerde aanvraag om verder te kunnen
inschrijven
Kan geweigerd worden
OER
• Alle voorgaande info uitgeschreven in het
Onderwijs- en examenreglement:
www.howest.be/oer
Studiebegeleiding
door Walter Vanparys, studiecoach
Wat wordt verwacht van student
opdat hij zou slagen?
Welke rol kan je als ouder hierbij
spelen?
Hoe wordt de student in Howest
begeleid?
Algemene regel
Wie met een GOEDE VOOROPLEIDING
en GEMOTIVEERD 38 à 40 uur / week
op een GOEDE MANIER voor school werkt,
heeft zeer grote kans op slagen.
Oorzaken van niet slagen
•
•
•
•
•
Onvoldoende gestudeerd
Verkeerde studiemethode
Onvoldoende planning
Tekort aan voorkennis niet bijgewerkt
Persoonlijke en familiale problemen
Onvoldoende studeren
• Geen 38 u / week gemiddeld (24 les / 14 studie)
• Week telt 168 u dus nog 50 u ruimte voor
sport, hobby, sociale contacten, …
• Soms veel bijkomende activiteiten (job, ...)
• Meestal nog te weinig zelfdiscipline
Verkeerde studiemethodes
•
•
•
•
Teveel van buiten leren, zonder inzicht
Te oppervlakkig leren
Te weinig concentratie
Te weinig aandacht of afwezig in lessen
Onvoldoende planning
•
•
•
•
Te laat beginnen
Nooit een planning opmaken
Veel tijd in taken, maar niet studeren
Uitstellen van moeilijke leerstofonderdelen
Rol ouders
• Ondersteunen en stimuleren
• Interesse tonen
• Delicaat: wettelijk volwassen, maar wel gesponsord
•
•
•
•
•
Teveel controle werkt negatief
Eigen studiemethode niet opdringen
Niet overbezorgd zijn
Niet teveel helpen
Niet teveel medelijden
Studiebegeleiding in Howest
Monitoraat
Mentoraat
Studiecoach
Monitoraat
•
•
•
•
Elke lector is monitor
Problemen i.v.m. inhoud
Examenbank: voorbeeldvragen
Feedback en remediëring na examens
Mentoraat
• Per 20 studenten 1 mentor
• Begeleidt de student tijdens hele academiejaar:
- introductiegesprek
- evaluatiegesprekken
(na examens)
- functioneringsgesprek
(voor blokperiode)
• Ook steeds te raadplegen bij niet-vakinhoudelijke
problemen
Studiecoach
• Vragen i.v.m.
–
–
–
–
–
–
–
–
studiemethode
studieplanning
faalangst
concentratie
demotivatie
zelfwaardering
aanpassing
...
• Op afspraak
• Individueel of in groep
Studiecoach: wie, waar, wanneer?
•
•
•
•
•
Walter Vanparys
Op afspraak
Lokaal bij de STIP
[email protected]
GSM : 0498 773860
Talent Coach
door Dascha Debruyne
Wat doet de Talent Coach?
•
Begeleiding van studenten die persoonlijke
omstandigheden moeten combineren met het behalen
van competenties
•
Opstarten van een procedure om faciliteiten aan te
vragen en verzorgen van communicatie naar de
opleiding en lectoren
Voor wie is de Talent Coach?
•
Studenten met een functiebeperking, topsportstatuut,
cultuurstatuut, mandaat in bestuursorgaan of politiek
mandaat
•
Studenten in specifieke sociale en individuele
omstandigheden
–
werkstudent, student-ondernemer, gezin of zwangerschap,
andere culturele achtergrond, …
Taken Talent Coach
•
Werkt faciliteiten uit op vlak van onderwijs, examens en
stage
–
–
–
online registratie door student via Howest-site
attest, bewijsstukken
persoonlijk gesprek
• Overleg met lectoren, studiebegeleiders, externe
begeleiders …
• Doorverwijzing naar studiecoach, Stuvo Howest,
trajectbegeleider,…
Talent Coach: wie, waar, wanneer?
•
•
•
•
•
Dascha Debruyne
Op afspraak
Lokaal bij de STIP
[email protected]
GSM : 0475 793168
Studentenvoorzieningen in Howest
• Stuvo Howest = alle niet-studiegebonden thema’s
– Studiefinanciering, mobiliteit, huisverting, psychosociale
ondersteuning, laptopdienst, sport, cultuur, enz
• Studiefinanciering: alle vragen over
–
–
–
–
Studietoelage
Ondersteuning studiekosten
Laptops
studentenstatuut, kinderbijslag, studentenjobs, …
Studentenvoorzieningen in Howest
• Psychosociale ondersteuning
– Eerstelijnshulp bij alle vragen
– Financiële steun bij therapie of logopedie
– Cursussen en trainingen (www.psywest.be)
• Mobiliteit
– Huren studentenfiets
– 50% korting op Buzzy Pazz (ook in combinatie met trein)
Studentenvoorzieningen in Howest
• Huisvesting
– www.kotwest.be
– Bemiddeling bij conflicten met kotbaas
• Sport & cultuur
– Ondersteuning studentenorganisaties en -activiteiten
– Zorgen voor leven in de brouwerij!
• Varia
– Brugge studentenstad
– Inktpoint
– Gratis fruit
Stuvo Howest: wie, waar, wanneer?
•
Stuvo is elke dag bereikbaar
•
Medewerker : Charlotte Goddeeris
•
[email protected]
•
GSM : 0473 642492
Internationalisering
door Sigrid Bosteels
Waarom internationaliseren?
• Open en kritische blik op wereld
• Samenwerken en communiceren in multiculturele
context
• Ontwikkeling persoonlijkheid
• Meer kansen op arbeidsmarkt
• Diversiteit begrijpen en toepassen
Waarom internationaliseren?
Mogelijkheden?
• Lange tijd of kortere periode…
• Ver weg of dichterbij huis…
• Studeren of stage lopen…
Waarheen?
Internationalisering @home
• Via opleidingsprogramma
• Inkomende lectoren
• Buddy van inkomende
studenten
Kortlopende mobiliteit
• Voorbeelden
–
–
–
–
–
Intensieve programma’s in partnerinstellingen
Internationale (business) weeks
Summer school (bv. Mexico)
China from within
...
• Begeleiding verzekerd!
• Vaak mét erkenning van ECTS
Langlopende mobiliteit
• Studie en/of stage
– Ten vroegste in sem 4, vaak pas vanaf sem 5
• Mogelijkheden
– Binnen Europa
• Studie enkel bij partnerinstellingen
– Ontwikkelingssamenwerking
– Free Mover
• Altijd met erkenning van ECTS
Voorwaarden
• Voldoende ECTS verworven, motivatie, studieresultaten,
talenkennis, meerwaarde
• Duur
– Erasmus: min. 3 mnd ononderbroken
– VLIR-UOS: min. 1 maand
– Free Mover: vrije keuze
Beurzen
• Geen zekerheid
• Niet alles dekkend
• Indicatieve bedragen
– Erasmus: 310 à 370 EUR/mnd
– VLIR-UOS: 1000 EUR forfaitair
– Free Mover: geen beurs
Meer informatie
•
•
•
•
•
Leho-site “International Office”
FB-groep: HOWEST goes international
Coördinator internationalisering van opleiding
[email protected]
International days op campussen

similar documents