Vodne_bezstavovce

Report
Vodné bezstavovce
Vodné mäkkýše
•
•
•
•
•
bezstavovce
majú schránku (ulitu alebo lastúru)
zo schránky sa vysúva hlava a svalnatá noha
potrava – vodné rastliny a planktón
dýchajú kyslík rozpustený vo vode
škľabka veľká
• lastúrnik
• žije na dne vôd
• potrava rýb a vtákov
vodniak vysoký
• ulitník
• pri vodnej hladine
močiarka
• ulitník
• rodí živé mláďatá
kotúľka
• ulitník
• sploštená ulita
bahenník červený
• obrúčkavce
• potrava pre ryby
pijavica lekárska
•
•
•
•
•
•
obrúčkavce
na dne potokov a rybníkov
živí sa krvou zvierat
článkované telo s prísavkami
chránená
ľudové liečiteľstvo
vodnár striebristý
• článkonožce – pavúkovce
• vzduchový zvon pod vodou
• loví larvy vodného hmyzu
•
•
•
•
•
rak riečny
článkonožce – kôrovce
žije iba v čistých vodách (ukazovateľ čistoty vôd)
živí sa uhynutými živočíchmi (dobrý čuch)
telo chráni pancier (zvlieka ho)
je chránený
stavba tela raka riečneho
 hlavohruď
 bruško
chvostová plutvička
-pohyb dozadu
dlhé tykadlá
-hmat
oči
na stopkách
krátke tykadlá
-čuch
4 páry kráčavých končatín
klepetá
-obrana, potrava
končatiny raka
dafnia štíhla
•
•
•
•
•
článkonožce – kôrovce
stojaté vody
malé rozmery
potrava pre ryby
priehľadný pancier – zvliekajú ho
cyklop obyčajný
•
•
•
•
•
•
článkonožce – kôrovce
stojaté vody
malé rozmery
potrava pre ryby
priehľadný pancier – zvliekajú ho
telo zakončené vidlicou

similar documents