Prečo človek nevie dýchať pod vodou a ryba na súši?

Report
Kyslík
• nachádza sa vo vzduchu,
• je dôležitý pre život človeka, živočíchov a
rastlín,
• človek ho získava dýchaním,
• vydrží bez neho asi 5 minút.
Dýchanie
• má dve štádiá,
• nádych – kyslík prechádza do pľúc,
• výdych - z pľúc sa vylučuje oxid uhličitý.
Dýchacia sústava
• je sústava orgánov podieľajúca sa na dýchaní,
• tvorí ju : - nosová dutina,
- hrtan,
- priedušnica,
- priedušky,
- pľúca.
Nosová dutina
• vzduch ohrieva, zvlhčuje a zbavuje nečistôt.
Priedušnica
•
•
•
•
je pokračovaním hrtanu,
je dlhá asi 12 cm,
je uložená pred pažerákom,
na konci sa rozdvojuje na priedušky.
Priedušky
• vstupujú do pľúc,
• rozvetvujú sa na priedušničky,
• prečisťujú vzduch.
Pľúca
•
•
•
•
v pľúcach prechádza časť kyslíka do krvi,
krv ho roznáša do celého tela,
v pľúcach sa uvoľňuje z krvi oxid uhličitý,
výdychom sa dostáva z tela von.
Dýchanie
•
•
•
•
je proces, ktorý funguje bez našej vôle,
riadi ho dýchacie centrum v mozgu,
pri námahe sa dýchanie zrýchľuje,
za minútu vdýchneme a vydýchneme asi
15-krát.
Prečo človek nevie dýchať
pod vodou a ryba na súši?
Dýchaním získavame zo vzduchu kyslík. Tvorí ho
vdych a výdych (15 krát za min.). Nepodlieha
našej vôli, riadi ho dýchacie centrum v mozgu.
Podieľajú sa na ňom orgány tvoriace dýchaciu
sústavu. Patrí sem : nosová dutina, hrtan,
priedušnica, priedušky a pľúca. V nosovej dutine
sa vzduch zvlhčuje, ohrieva a zbavuje nečistôt.
V pľúcach prechádza kyslík do krvi, ktorá ho
rozvádza do celého tela. Z tela zbiera oxid uhličitý
a prináša ho do pľúc.

similar documents