STARÉ POV*STI *ESKÉ

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Autor:
Mgr. Petra Pláničková
Název:
VY_32_INOVACE_370_POVĚST
Téma:
POVĚST, DRUHY POVĚSTI, NEJZNÁMĚJŠÍ POVĚSTI
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
 Prezentace je určena pro žáky 4. tříd jako




výkladová hodina Čj – čtení.
Žáci mají za úkol přinést si libovolnou pověst –
může se vázat k nějakému místu, městu, o
hrdinovi atd.
Dokáží vysvětlit : Co je pověst.
Vyjmenují druhy pověsti.
Samostatně převypráví pověst a správně jí zařadí.
Mívají pravdivé jádro.
Vše kolem bývá vymyšleno.
Mnohokrát převyprávěny, přikrášleny.
Místa, kde se odehrávají jsou pravdivá.
Místní: kaplička, hrad, hora, strom…
Historické: minulost národa
Legendární: pravdivá známá postava
Výjimeční lidé
Démonické: polednice, čerti, vodníci…
Současné: moderní (fámy).
 Nejznámější: Staré
pověsti české
 Události jsou založeny
na lidové slovesnosti a
historických faktech.
 Poprvé bylo o něm
zmíněno v Kosmově
kronice české.
 Mýtická postava,
která:
Přivedla svůj lid na
horu Říp.
Vojvoda Krok – první
soudce Čechů
Kazi: nejstarší,
bylinkaření a věštby
Teta: učení
modloslužebných
řádů
Libuše: nejmladší, ale
rozumem nejstarší
Věštila slávu Praze.
Muži nechtěli, aby
vládla žena.
Předpověděla, kde
nového knížete
najdou.
Vlastníma rukama
ulovil kance, dal si ho
na záda a odnesl ho
na hrad Libušín.
Za tento čin získal
ruku Kazi.
 Vlastnil zázračný meč,
který na přání srazí
nepřátelům hlavy. Po
jeho smrti se ztratil.
Říká se, že je zazděn v
pilíři mostu, nebo leží
na dně Vltavy a
vyplave, až bude zemi
nejhůř.
 Bytost v bílém rouchu
 Duch zemřelé paní
 Zjevuje se na hradech,
zámcích
 Bloudí chodbami
 Nejznámější Perchta z
Rožmberka
 Pověst vypráví o zjevení v bílém. Prý to
byla dcera hradního pána. Pomáhala s
obranou hradu střelbou z kuše.
Nepřestala po nepřátelích střílet, ani po
sjednání míru. Její vlastní otec jí
probodl. Bílá paní se přestala zjevovat až
po vymření rodu Pernštejnů.
 Nejznámější je o
Faustovi.
 Za určitou službu
se upíší lidskou
krví.
 Pověst vypráví, že Jakub Krčín pro svou
krutost k lidem propadl peklu. Noc co
noc ho čert zapřahal do pluhu, hnal ho
devítiocasým bičem, aby na hrázi svého
rybníka oral zem. Lidé slyšívali hvízdání
biče. Za husté mlhy ho čert dohnal k
cizímu rybníku. Kletba byla zrušena a z
posledního článku řetězu vyrostl bájný
dub.
 Zpravidla jsou zlí –
loví lidské duše.
 Ke kouzlení
potřebují alespoň
kapku vody.
 Nesmí se vysušit.
 Je možné ho spoutat
pouze lýčeným
provazem.

Soubor:Jan Vilímek - Alois Jirásek.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 14. 1. 2009, 15:00, 17. 4. 2011,
22:19 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Alois_Jir%C3%A1sek.jpg

Soubor:Josef Mathauser - Praotec Čech na hoře Říp.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9. 1. 2009,
14:57 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser_-_Praotec_%C4%8Cech_na_ho%C5%99e_%C5%98%C3%ADp.jpg

Soubor:Josef Mathauser - Kníže Krok s dcerami (Kazi, Teta, Libuse).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 9. 1. 2009, 14:57 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Mathauser__Kn%C3%AD%C5%BEe_Krok_s_dcerami_%28Kazi,_Teta,_Libuse%29.jpg

Soubor:Premysl and Libuse Vysehrad Prague CZ 815.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28. 10.
2005, 10:57 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Premysl_and_Libuse_Vysehrad_Prague_CZ_815.jpg

Soubor:MikolasAles Bivoj.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 16. 10. 2008, 06:24 [cit. 2012-03-25].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MikolasAles_Bivoj.PNG

Soubor:Charles Bridge Bruncvik.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 23. 12. 2006, 09:42 [cit. 201203-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Bridge_Bruncvik.jpg

Soubor:Barbara Radziwill ZjawaBarbary 19th century.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 10. 10.
2005, 00:49 [cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barbara_Radziwill_ZjawaBarbary_19th_century.jpg

Soubor:Codex Gigas devil.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9. 6. 2005, 20:52, 8. 9. 2010, 23:08 [cit.
2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Codex_Gigas_devil.jpg

Soubor:Splav7.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 12. 11. 2007, 20:16 Náhled verze z 12. 11. 2007, 2
[cit. 2012-03-25]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Splav7.JPG

similar documents